Endre administratorens passord.

Av sikkerhetsgrunner anbefales det å endre administratorpassordet. Skriv ned det nye passordet og oppbevar det på et sikkert sted.

  1. Trykk på [Device Settings] på berøringspanelet.

  2. Trykk på eller flere ganger og trykk [Admin Setup (Admin.oppsett)].

  3. Skriv inn administratornavnet og -passordet og trykk [OK (OK)]

    Navnet og passordet for fabrikkinnstillingene er henholdsvis "admin" og "aaaaaa".

  4. Trykk på eller flere ganger og trykk på [Manage Unit (Behandling)].

  5. Trykk på eller flere ganger og trykk [Admin Password (administratorpassordet)].

  6. Skriv inn et nytt passord og trykk på [OK].

  7. Skriv inn passordet på nytt.

  8. Trykk på [OK].

Notat

Påse at du ikke glemmer administratorpassordet.

Hvis du glemmer administrator-passordet, får du ikke tilgang til [Admin Setup (Admin.oppsett)]-menyen i maskinen for å endre innstillingene. Gjenoppretting av passord er en betalingstjeneste.