Behandling

Element

Standardinnstilling

Beskrivelse

St. modus

Home

Angir maskinens skjermbilde for standardmodus.

Operasjon slett

Operasjon tidsavbrudd

3

Angir tid for automatisk tilbakestilling av skjermen for begynnelse.

Tilgjengelig rekkevidde: 1 til 10 minutter

Slett etter jobb

AV

Angir om det skal tilbakestilles etter at jobb er fullført.

Lydkontroll

Tonevolum for tastetrykk

Medium

Angir volumet for tastaturlyden.

Kopi summerstyrke

Medium

Angir volumet for kopi fullført lyd.

Ringevolum for FAKS

Medium

Angir volumet for overføring fullført lyd.

BLOKKERING summerstyrke

Medium

Angir volumet for papirblokkering varseltone.

Ringevolum for AirPrint

Lav

Angir AirPrint-bekreftelseslyd.

Lokalt grensesnitt *1

USB-meny

USB

Aktiver

Angir om du vil aktivere USB.

Myk tilbakestilling

Deaktiver

Angir om myk nullstillingskommando skal aktiveres.

Hastighet

480 Mpbs

Velger maks overføringshastighet for USB-grensesnitt.

Offline motta

Deaktiver

Angi om det skal mottas data i frakoblet tilstand eller i overkommelig feiltilstand.

Serienummer

Aktiver

Bestemmer om et USB-serienummer skal brukes.

USB tildeling

IPP

Velger IPP-USB eller Legacy for USB tildeling.

Ved skanning via USB, velg Legacy.

Oppsett av systemet

Tilgangskontroll

Deaktiver

Angir tilgangskontroll.

Brukerpålitelighetsmetode

Lokal

Visningsvilkår: [Tilgangskontroll] er angitt til [Bruker] eller [Passord].

Måleenhet

Millimeter eller tommer

Velger en vist måleenhet (millimeter/tomme).

Standard papirformat

A4 eller Letter

Angir standard papirstørrelse.

Datoformat

dd/mm/åååå eller mm/dd/åååå

Angir datoformatet.

Tillat at alle rapporter skal skrives ut

Deaktiver

Angir om det skal tillates å skrive ut rapporter som inneholder personlig informasjon.

LED nær utløpt

Aktiver

Angir om et lys skal tennes hvis en advarsel om nær levetid oppstår.

Status i Near Life

Aktiver

Angir om det skal vises en melding hvis en advarsel om nær levetid oppstår.

Adresseinformasjonlås tidsavbrudd

30 minutt(er)

Angir tid før en lås er frigjøres av maskinen når en adressebok, telefonkatalogen eller profil holdes låst av verktøyene.

Tilgjengelig rekkevidde: 1 til 60 minutter

Interfaz de memoria USB

Aktiver

Hvis [Disable(Deaktiver)] er innstilt kan sending av skann til USB-minne og utskrift fra USB-minnefunksjoner ikke brukes.

Lysstyrke på panel under drift

7

Angir LCD-panelets lysstyrke.

Tilgjengelig rekkevidde: 1 til 7 (1 trinn)

Panel lysstyrke i strømsparingsmodus

0

Angir LCD-panelets lysstyrke.

Tilgjengelig rekkevidde: 0 til 7 (1 trinn)

Panelkalibrering

Utfør

Utfører kalibrering av LCD-panelet.

Lampe for papir tilstede i utskuff

Aktiver

Velger hvorvidt å blinke med LED når papir ligger igjen på den øvre utskuffen.

Kun for modeller hvor øvre utskuff er montert.

Power Save

Tid før veksling over til strømsparing

1 minutt,

Angir når den skal gå inn i strømsparemodus.

Tid før veksling over til hvile

15 minutter

Angir når den skal gå inn i hvilemodus.

Tid før veksling over til automatisk AV

4 timer

Angir når den skal gå inn i auto strøm av.

Stille-modus

Angir en forberedelseshandling for utskrift når den går inn i ventestatus fra hvilemodus.

Hvis [PÅ] er angitt: det er stille ettersom det er inne forberedelser for utskrift.

Hvis [AV] er angitt: der et en rotasjonslyd i bildet for utføring av forrberedelse til utskrift, men du kan starte første utskrift tidlig.

ECO-modus *1

Hvis [PÅ] er angitt: Utskrift starter allerede før temperaturen i varmeelementet har nådd den foreskrevne graden, hvis jobben er liten.

Hvis [AV] er angitt: Utskrift starter etter at temperaturen på varmeelementet har nådd foreskrevet grad.

Oppsett av minne

Receive Buffer Size

Auto

Velger størrelsen på mottaksbufferen som det lokale grensesnittet sikrer.

Kildelagring

AV

Velger ressurslagringsområdet.

Oppsett av flash-minne*1

Initialisere

Utfør

Starter et Flash-minne.

Visningsvilkår: [Opprinnelig lås] angis til [Deaktiver].

HDD Oppsett*1

Initialisere

Utfør

Aktiverer en Hard-disk.

Visningsvilkår: [Opprinnelig lås] angis til [Deaktiver].

Format partisjon

PCL

(TOM)

Formaterer en partisjon.

Felles

(TOM)

PS

(TOM)

Oppsett av lagringsvedlikehold

Sjekk filsystem

Utfør

Løser enhver uoverensstemmelse mellom faktisk minne og vist minne tilgjengelig i et filsystem og utfører administrasjonsdata (FAT informasjon) gjenoppretting.

Kontroller alle sektorer

Utfør

Utfører gjenoppretting av defekt HDD sektorinformasjon og et filsystems uoverensstemmelse som nevnt ovenfor.

Slette HDD

Utfør

Denne funksjonen fjerner alle data på hard-disken.

Innledende lås

Aktiver

Angir om tillatelse gis til å endre innstillinger knyttet til minne initialiseringen.

Oppsett av kryptering

Jobbegrensning

Deaktiver

Hvis [Bare kryptert jobb] velges, ignoreres alle forespørsler for utskrift bortsett fra kryptert godkjenningsutskrift.

Hvis kun [ID Secure Job only(ID-sikrede jobber)] er valgt blir alle utskriftsjobber unntatt ID-sikrede jobber ignorert.

Oppsett av språkvedlikehold

Velg språk

Norsk

Angir visningsspråk for LCD-panelet.

Initialiser*1

Utfør

Sletter nedlastede meldingsfiler.

Administratorpassord (Admin Password)

Nytt passord:

Skriv inn passord (Bekreft)

aaaaaa

Brukes for å endre administratorpassordet. 6 til 12 tegn kan brukes.

Gjenopprett innstillinger2

Utfør

Sletter jobbmakroer, fakssending / mottaksdata og historikkinformasjon, og returnerer innstillingene til standard.

Oppsett av jobblogg

Clear jobblogg3

Utfør

Fjerner de lagrede jobbloggene.

Utskriftsstatistikk

Forsyningsrapport

Deaktiver

Angir om tellerrapportern for forbruksmateriell skal skrives ut.

Tilbakestill hovedteller

Utfør

Tilbakestiller hovedtelleren.

Tilbakestill forsyningsteller

Utfør

Tilbakestiller forbrukstelleren.

Visningsvilkår: [Forbruksmateriellrapport] angis til [Aktiv].

  1. En melding vises for å bekrefte at utstyret starter på nytt automatisk når endringer gjøres. Velg [Ja] hvis du vil fortsette. Velg [Nei] for å avbryte.

  2. En melding vises for å bekrefte at utstyret starter på nytt automatisk når utført. Velg [Ja] hvis du vil fortsette. Velg [Nei] for å avbryte.

  3. En melding vises for å bekrefte at alle jobbloggene slettes når utført. Velg [Ja] hvis du vil fortsette. Velg [Nei] for å avbryte.