Brukerinstallasjon

Element

Standardinnstilling

Beskrivelse

Tidssone

00:00

Angir GMT tidssonen.

Tilgjengelig rekkevidde: -12:00 til +13:00 (15 minuttter / intervall)

Sommertid

Angir om du vil aktivere modusen for sommertid.

Tidsoppsett

Autokonfig

SNTP-server (Primær)

Angir SNTP-serveren som skal brukes for å angi gjeldende dato og klokkeslett. Du kan skrive inn opptil 64 tegn.

SNTP-server (Sekundær)

Manuelt oppsett

2001/1/1 00:00

Angir gjeldende dato og tid manuelt.

Strømoppsett

Automatisk av

Autokonfig

Angir oppførselen for strøm automatisk av.

Høy fuktighetsmodus

AV

Stiller inn om krøllereduksjonsmodus skal aktiveres.

◆AV (Standard fabrikkinnstilling):

Sett til AV hvis toneren smitter av når papiret som ble skrevet ut ble gnidd på og/eller hvis det oppstod ujevn glans ved utskrift med vanlig papir-innstilling. Dette kan imidlertid føre til økt papirkrøll.

<Forholdsregler ved endringer av innstillinger>

Innstillingene [Mode1 to 4 (Modus1 til 4)] forkorter levetiden til trommelenheten på grunn av endringsprosessen. Avhengig av bruksmiljøet ditt, er også [Mode0 (Modus0)] og AV det samme.

◆Modus0:

<Brukseffekter>

Reduserer papirkrøll.

<Forholdsregler for bruk>

Sett til AV hvis toneren smitter av når papiret som ble skrevet ut ble gnidd på og/eller hvis det oppstod ujevn glans ved utskrift med vanlig papir-innstilling. Dette kan imidlertid føre til økt papirkrøll.

◆Modus1/Modus2:

<Brukseffekter>

Sett til Modus1/Modus2 hvis du ønsker å redusere papirkrøll selv om toneren smitter av når det utskrevne papiret ble gnidd på og/eller hvis det oppstod ujevn glans ved utskrift med vanlig papir-innstilling. Hvis [Mode1 (Modus1)] ikke reduserer papirkrøll, bytt til [Mode2 (Modus2)]. [Effect: Mode1 < Mode2 (Effekt: Modus1 < Modus2)]

<Forholdsregler for bruk>

Oppvarmingstiden er lengre enn når du velger Modus0/AV, i tillegg senkes utskriftshastigheten. (Oppvarmingstiden i [Mode2 (Modus2)] er lengre enn i [Mode1 (Modus1)].) Effekten av papirkrøll-reduksjonen er lavere enn Modus0.

◆Modus3/Modus4:

<Brukseffekter>

Sett til Modus3/Modus4 for å hindre papirstopp ved trommelenheten når du skriver ut tosidig på tynt papir. [Effect: Mode3 < Mode4 (Effekt: Modus3 < Modus4)]

<Forholdsregler for bruk>

Oppvarmingstiden er lengre enn når du velger Modus0/AV, i tillegg senkes utskriftshastigheten noe. [Mode3 (Modus3)] og [Mode4 (Modus4)] er effektive bare ved [Plain paper (Vanlig)] papir-innstilling. Sett til [Mode3 (Modus3)], bytt til [Mode4 (Modus4)] hvis ønsket effekt ikke oppnås.

◆Modus5:

Når du velger Modus5 utføres det samme som når du velger [OFF (AV)].

Trommel nær slutten av levetiden

3000

Angir tid for nær slutten av levetid advarsel for trommelpatronene.

Fuser nær slutten av levetiden

2500

Angir tid for nær slutten av levetid advarsel for fuser-enheten.

Belte nær slutten av levetiden

2000

Angir tid for nær slutten av levetid advarsel for belte-enheten.

MF(Tone)/DP(Puls)

Tone

Velg en oppringningstype.

Tone

Puls

Mottaksmodus

Faks Klar-modus

Angir en mottaksmodus

Faks Klar-modus

Tel/Faks Klar-modus

Ans/Faks Klar-modus

Tel Klar-modus

Angi Distinctive Ring Detection.

DRD-type

Type 1

Angi Distinctive Ring Detection.

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Ringetonedetektering*2

AV

Angir om en summetone skal oppdages.

Opptatttone deteksjon

Angir om en opptatt-tone skal oppdages.

Monitorkontroll

AV

Velg mellom tre alternativer.

AV: Ikke overvåke.

Type 1: Når du mottar fakser, overvåkes forbindelsen i ca. fem sekunder etter at forbindelsen blir opprettet, eller fra den tiden du kobles til mottaker til den tiden fakssignalet er mottatt ved forsendelse av fakser.

Type 2: For å overvåke hele tiden.

Monitorvolum

Medium

Angir overvåkingsvolumet.

AV

Lav

Medium

Høy

Registrer/Endre TTI

TTI 1

(TOM)

Registrer eller endrer terminalidentifikasjonen for overføring (avsenders navn). Du kan skrive inn opptil 22 tegn.

TTI 2

TTI 3

Standard TTI

TTI 1

Velger standard avsendernavn fra den registrerte listen.

TTI 1

TTI 2

TTI 3

TTI nummer

(TOM)

Registrere faksnummeret til denne maskinen.

TTI kalendertype

dd/mm/åååå eller mm/dd/åååå

Angir kalender datoformat for avsenderens informasjon.

Super G3

Angir om Super G3 (ultra høyhastighetskommunikasjonsmodus) skal brukes.

Trådløs modul

Deaktiver

Slette personlige data*1

Utfør

Følgende data er slettet.

  • Adresseliste for E-post, telefonbok, data registrert i profiler, trykknapper og så videre.

  • Administratorpassord, verdier stilles inn i menyen

  • Faxoverføring/mottaksdata

  • Autentiseringsutskrift/kryptert autentiseringsutskrifts-data

  • Ulike logger

Visningsforhold: Utskriftsjobb-regnskap og smart PrintSuperVision er deaktivert.

  1. En melding vises for å bekrefte at utstyret starter på nytt. Velg [Yes (Ja)] for å fortsette. Velg [No (Nei)] for å avbryte.

  2. Når du setter innstilling av ringetonedetektering til [ON (PÅ)] vil ikke maskinen ringe hvis ringetonen ikke blir oppdaget.