Styringsprogramvare

Dette avsnittet beskriver nyttig programvare ved administrasjon av maskinen.