Brukerautentisering (Tilgangkontroll)

Tilgangskontroll viser til funksjonen der en godkjent bruker kan benytte noen av funksjonene.

Før maskinen kan brukes, må brukere godkjennes. Nødvendig informasjon for brukerautentisitet er ett av følgende: brukernavn og passord, PIN-kode (personlig identifikasjonsnummer), og IC-kort.

Administratoren til maskinen må registrere brukerinformasjon, sette godkjenningsmetode og aktivere tilgangskontroll slik at funksjonen for tilgangskontroll kan brukes.

Se i "Forberedelse (for administrator)" for hvordan du forbereder tilgangskontrollfunksjonen.

Når funksjonen for tilgangskontroll er aktivert, viser betjeningspanelet på maskinen følgende skjermbilde.

Minne

For å bruke IC-kort autentisering, må en forbindelse til en IC kortleser opprettes. (Anbefalt produkt: ELATEC TWN4 MIFARE NFC-versjon P)

Meldingen, "Autent. med IC-kort er også tilgjengelig." vises ikke dersom det ikke er tilkoblet noe IC-kort.

For å bruke maskinen, se "Logg inn på denne maskinen".

Ved utskrift fra en datamaskin, se i "Utskrift fra en datamaskin".

Ved sending fra en datamaskin, se i "Sende faks fra en datamaskin (Windows)".

For å registrere informasjonen på IC-kortet må en av følgende fremgangsmåter følges. Administratoren legger til IC kortinformasjon når brukerinformasjonen registreres, og brukeren kan så holde IC-kortet over maskinen. Se i "Registrere informasjon om IC-kort" for å finne ut hvordan du registrerer brukere.

Notat

Hvis du ikke kan utføre noen funksjon etter at du er godkjent, spør administratoren om du er autorisert for å utføre disse funksjonene.