Registrere informasjon om IC-kort

For å kunne logge inn på maskinen med et IC-kort, må IC-kortet registreres på maskinen. Du kan registrere informasjonen om IC-kortet ditt selv.

Minne

 • Hvis du logger deg inn på maskinen med en annen autentisitetsmetode enn den lokale, er denne funksjonen ikke tilgjengelig.

 • Hvis "Registrer generell brukers IC-kort" er satt til [Disable (Deaktiver)] av administratoren din, er denne funksjonen ikke tilgjengelig.

  Aktivere tilgangskontroll

 1. Logg inn på maskinen med lokal autentisitet.

  Logg inn som administrator.

 2. Trykk på [Device Settings (Enhetsinnstillinger)].

 3. Trykk på [User Account Info (Brukerkonto-info)].

 4. Trykk på [Register IC card (Registrer IC-kort)].

 5. Følg instruksjonene på skjermen for å registrere informasjon om IC-kortet.