Kopiere oppsett

Element

Standardinnstilling

Beskrivelse

Standard innstillinger

Fargefunksjon

Auto

Velg Automatisk / Farge / Ensfarget (Gråskala).

Skanneformat

Auto

Angir standard skannestørrelse.

Tosidig kopiering (Duplex Copy)

AV (Enkelsidig)

Angir standardinnstillingen om å slå tosidig kopiering av eller på, og standard innbindingsposisjon.

Zoom

100 %

Setter standard zoom rate.

Sorter

Angir om du skal sortere kopierte dokumenter som standard.

Bildeinnstillinger

Tetthet

0

Angir standard tetthet.

Dokumenttype

Tekst & Foto

Setter standard bildekvalitet.

Oppløsning

Normal

Stiller inn standardoppløsningen.

Fjerne bakgrunn

Auto

Setter standard fjerning av bakgrunn.

Fjerning av gjennomlysning

Medium

Angir standardinnstilling for bakgrunnsfjerning.

Sletting av utside

innstilling

AV

Angir hvorvidt å aktivere eller deaktivere Slett utside-funksjonen.

Skalajustering

3

Angis kriterier for Slett utside-funksjonen.

Kontrast

0

Setter standard kontrast.

Kulør

0

Angir standardverdi for hue.

Metning

0

Angir standardverdi for metning.

RGB

0

Angir standardverdi for RGB/kontrast.

Retning

Toppkant på topp.

Velger standard sideorientering for dokumenter.

ID-kortkopi

AV

Angir om ID-kort kopifunksjon skal brukes som standard.

Kontinuerlig skanning

AV

Angir om kontinuerlig skannemodus skal brukes.

Dokumenter av forskjellig størrelse

AV

Angir om dokumenter av ulik størrelse skal kopieres på hver størrelse papir som standard.

Marg

innstilling

AV

Angir standard marginer.

Front

Venstre

0 mm (0 tommer)

Tilgjengelig rekkevidde: 0 til +25 mm ( 0,0 til 2.0 tomme) (1 mm steg)

Topp

Tilbake

Venstre

Topp

Kantsletting

Opsjoner...

Angir om skyggen som lages rundt 2-siders dokumenter som skrives ut på en side, skal som standard slettes.

Bredde

2 mm (0,1 tomme)

Angir en bredde for sletting.

Tilgjengelig rekkevidde: 2 til 50 mm ( 0,1 til 2.0 tomme) (1 mm steg)

Sentersletting

innstilling

AV

Angir hvorvidt å fjerne skyggelinjen i senter av et tosidig document.

Bredde

1 mm (0,1 tomme)

Angir en bredde for sletting.

Tilgjengelig rekkevidde: 1 til 50 mm ( 0,1 til 2.0 tomme) (1 mm steg)

Hopp over blank side

AV

Angir hvorvidt å aktivere eller deaktivere hopp over side-funksjonen.

Vannmerker

Sidenummer

innstilling

AV

Angir hvorvidt å legge til sidenummer som vannmerker.

Startnummer

1

Angir startnummer for sidenummer.

Posisjon

Nedre høyre

Angir skriveposisjon for sidenummer.

Streng

Brukernavn

AV

Angir hvorvidt å legge til brukernavn som vannmerker.

Modellnavn

AV

Angir hvorvidt å legge til modellnavn som vannmerker.

Dato / Tid

AV

Angir hvorvidt å legge til dato og tid som vannmerker.

Frie ord

AV

Angir hvorvidt å legge til en tegnstreng som vannmerker.

Streng

(TOM)

Angir en tegnstreng.

Du kan registrere inntil 64 alfanumeriske tegn.

Posisjon

Nedre venstre

Angir skriveposisjon for tegnstreng.

Skriftstørrelse

10 punkt

Angir skriftstørrelsen.

Tilgjengelig rekkevidde: 8 til 24 punkt.

Konfig. snarveier

01: Skanneformat

02: Papirmater

03: Duplekskopi

04: N-på-1

05: Zoom

06: Retning

Angir hurtigtasten for kategorien [Kopi].

Avbrudd

AV

Innstiller om du vil aktivere eller deaktivere avbruddsfunksjonen.