Nytt om rekvisita

Ekte OKI-rekvisita: Hvordan du kan beskytte deg mot forfalskning

OKI lanserer et nytt hologrammerke på emballasjen til original OKI-rekvisita


Hvordan du kan beskytte deg mot forfalskning

Falske rekvisita kan være farlige, og de krenker immaterielle rettigheter.
 
Falske rekvisita presenteres ofte som ekte rekvisita og utgjør en trussel for helse, sikkerhet, arbeidsmiljøer og investeringer i utskriftsenheter. 
 
I motsetning til rekvisita som produseres av den originale utstyrsprodusenten, produseres mange falske produkter under dårlige forhold med fortjenester fra salg knyttet til organisert kriminalitet og terrorisme.
 
Det er ulovlig å selge, inneha, bruke eller distribuere åpenbart forfalsket billedbehandlingsutstyr.  

OKI har et hologrammerke på emballasjen til original rekvisita for å beskytte kundene våre. 


Merket inneholder en rekke viktige sikkerhetstiltak som er utviklet for å være umulig å forfalske, og gjør det enkelt å kontrollere at rekvisitaen er ekte.

Nytt hologrammerke
Nye hologramelementer x4 Hologram 90 graders vending

*Figur 1 Hvis du dreier hologrammet i ulike vinkler, vises fire separate elementer.

* Figur 2 Hvis du vrir produktemballasjen og hologrammet 90º, veksler det vannrette båndet mellom positive og negative bakgrunnsfarger.

Kjøp alltid original OKI-rekvisita fra en autorisert OKI-forhandler for å unngå å kjøpe forfalskede varer. 


Hvis du er i tvil om integriteten til rekvisitaene du har kjøpt, kan du oppgi den unike koden som vises i hologrammet, for å bekrefte ektheten:

Hvis du vil ha mer informasjon om originale OKI-forbruksvarer, kan du kontakte ditt lokale OKI-salgskontor.

Ta kontakt med OKI

linkedin twitter youtube

©1995-2017 Oki Europe Ltd.