Rekvisita

Artikkel Type Pris Merknader
20151216000113402-43459324_toner_k.png/43459324_toner_k.pngSort høykapasitetstoner 43459324 2 500 sider *1
20151216000113565-43459369_toner_y.png/43459369_toner_y.pngGul høykapasitetstoner 43459369 2 500 sider *1
20151216000113587-43459370_toner_m.png/43459370_toner_m.pngMagenta høykapasitetstoner 43459370 2 500 sider *1
20151216000113609-43459371_toner_c.png/43459371_toner_c.pngCyan høykapasitetstoner 43459371 2 500 sider *1
20151216000107897-43460224_id_k.png/43460224_id_k.pngSort bildetrommel 43460224 15 000 sider *2
20151216000107830-43460221_id_y.png/43460221_id_y.pngGul bildetrommel 43460221 15 000 sider *2
20151216000107852-43460222_id_m.png/43460222_id_m.pngMagenta bildetrommel 43460222 15 000 sider *2
20151216000107876-43460223_id_c.png/43460223_id_c.pngCyan bildetrommel 43460223 15 000 sider *2

*1 Antall A4-sider ved 5 % dekning.

*2 Gjennomsnittlig A4-liv med utgangspunkt i et vanlig kontormiljø.

Ta kontakt med OKI

linkedin twitter youtube

©1995-2019 Oki Europe Ltd.