Smarte løsninger

FollowMe-utskrift


FollowMe-utskrift

Løser vanlige implementeringsutfordringer

FollowMe-utskrift forenkler arbeidsflyten ved at den minimerer utskriftsavfallet, beskytter dokumentkonfidensialiteten og øker brukernes produktivitet. FollowMe-utskrift sørger for at brukerne bare skriver ut det de trenger, og organisasjonen unngår dermed unødvendige utskrifter og får mindre avfall. Løsningen bidrar også til å beskytte dokumentkonfidensialiteten – ingen dokumenter skrives ut før brukeren er til stede ved utskriftsenheten.


Ved hjelp av FollowMe opprettes et virtuelt miljø for utskrift der brukerne kan bevege seg fritt og skrive ut sikkert uavhengig av tidspunkt og geografisk plassering. Hvis det oppstår feil på en utskriftsenhet eller den er ute av drift, er det ingen grunn til at dette skal påvirke brukernes produktivitet. FollowMe-utskrift gjør det mulig for brukerne å gå til en annen enhet i stedet og skrive ut der.


FollowMe Embedded for OKI, som er tilgjengelig for OKI multifunksjonsskrivere (MFP) med OKIs åpne plattform (smart Extendable Platform – sXP), inkludert MC700-serien, MB700-serien og es94x5 MFP-serien, gir et intuitivt brukergrensesnitt som gjør det mulig med sikker administrasjon av utskriftsjobber, brukerregistrering og tilordning av kostnadskoder direkte via MFP-kontrollpanelet.


Ved hjelp av FollowMes effektive sporings- og rapporteringsmotor får organisasjonen et nøyaktig bilde av kostnader og aktivitet per bruker, enhet eller avdeling. Organisasjonen kan dermed ta avgjørelser basert på fakta for å optimalisere utskriftsmiljøet eller styre kostnader på en bedre måte.

Oppdag fordelene

  • Minimer utskriftsavfallet
  • Reduser utskriftskostnadene
  • Øk brukernes produktivitet
  • Beskytt dokumentkonfidensialiteten
  • Praktisk og sikker utskrift for alle brukere

Slik fungerer FollowMe

Med FollowMe-utskrift kan brukerne skrive ut til en delt utskriftskø, bevege seg fritt og skrive ut utskriftsjobben på enhver aktivert utskriftsenhet. Dette bidrar til å beskytte brukernes konfidensielle dokumenter og reduserer utskriftsavfallet som oppstår ved at utskrifter ikke blir hentet.

FollowMe fungerer på enheter fra alle skriverprodusenter og kan brukes og tilpasses ulike utskriftsmiljøer. Løsningen støtter både verts- og kontorbasert utskrift.

How_FollowMe_printing_works
  • Stedsuavhengig utskrift: Skriv ut jobber på enhver aktivert utskriftsenhet. Unngå avbrudd hvis skrivere er opptatt eller ute av drift. Ikke nødvendig å konfigurere skriverdrivere på datamaskinen.
  • Personlig utskrift: Hver enkelt bruker får en personlig utskriftsopplevelse. Konfidensiell utskrift på delte enheter. Ikke nødvendig å skynde seg til skriveren for å hente konfidensielle utskrifter.
  • Delegert utskrift: Assistenter kan skrive ut på vegne av ledere. Avdelinger kan opprettholde produktiviteten selv om ansatte ikke er til stede. Del utskriftsjobber på en sikker måte, uten hjelp fra IT-personell.

Related Products

Ta kontakt med OKI

linkedin twitter youtube instagram
>

©1995-2021 Oki Europe Ltd.