Managed Print And Document Solutions

Smart Managed Print


Banner for Smart Managed Print

Optimaliser skriverparken og kutt kostnader med smartere utskriftshåndtering

Det kan være vanskelig å identifisere skjulte kostnader i komplekse organisasjoner. Smart Managed Print Services er en tjeneste for utskriftsoptimalisering og -administrasjon som forbedrer produktiviteten og kostnadseffektiviteten på arbeidsstedet, samtidig som kostnadene reduseres betydelig.


OKI jobber for å redusere de kortsiktige, mellomliggende og langsiktige kostnadene fra et investerings- og driftsperspektiv, øke effektiviteten til enhetene og samtidig redusere utskriftsmengden og miljøpåvirkningen.


Med en bred produktportefølje kan OKI dekke behovene til arbeidsgrupper av ulike størrelser ved å installere den riktige enheten på riktig sted, noe som til sjuende og sist reduserer tiden som blir brukt på å hente utskrifter og avfall, samtidig som produktiviteten forbedres blant de ansatte. Vi kan tilby den riktige balansen mellom desktop-skrivere, arbeidsgruppeenheter og store sentrale enheter basert på organisasjonens behov, slik at det ikke blir noen negativ innvirkning på produktiviteten.

Diagrammet nedenfor viser hvor mye tid som kan gå tapt, og de potensielle kostnadene dette kan påføre en bedrift. Gjennom en prosess med evaluering, implementering, administrasjon og gjennomgang hjelper OKI organisasjonen med å øke produktiviteten blant de ansatte og spare kostnader ved hjelp av det omfattende produkttilbudet og ekspertisen innen Smart Managed Print Services.

Fordeler for virksomheten

Optimalisering av skriverparken kan gi store besparelser i hele bedriften. Hvis du sørger for at skriverne blir brukt på best mulig måte og befinner seg på de mest optimale stedene, øker det de ansattes produktivitet, slik at de bruker mindre tid på å hente utskrifter og avfall.

Fri for bekymringer med Smart Support

Smart Support er en viktig del av Smart Managed Print Services og utgjør en komplett tjeneste. Gjennom kontinuerlig overvåking takler OKI alle vedlikeholdsproblemer og feil, varsler deg umiddelbart og tilbyr også rekvisita når det er behov for det. Bruken av enhetene overvåkes eksternt, og jevnlige detaljerte rapporter er tilgjengelige for å gi deg oppdatert sanntidsinformasjon om statusen til enhetene.


OKI støtter kundene sine hele veien. Våre dedikerte kundeansvarlige er tilgjengelige gjennom hele prosessen og sørger for at dine ansatte får god opplæring og blir trygge på å bruke den brukervennlige programvaren vår. Alle enheter overvåkes kontinuerlig, og vedlikehold utføres eksternt eller hos kunden, alt ettersom hva som er nødvendig.

Optimaliser utskriftsbehovene for høyere produktivitet og besparelser

OKI forenkler administrasjonen av enheter og rekvisita, men i tillegg gir vi råd om den riktige sammensetningen av enheter og hvor de bør plasseres for å øke produktiviteten. Når vi har full oversikt over aktivitetene, kan vi identifisere hvor det er mulig med betydelige reduksjoner i kostnadene og bidra til å endre de ansattes fremgangsmåter, noe som reduserer antallet unødvendige utskrifter.

Ta kontakt med OKI

linkedin twitter youtube

©1995-2020 Oki Europe Ltd.