Managed Print And Document Solutions

Smart Managed Document


Smart Managed Document

Optimaliser dokumentarbeidsflyten for lavere kostnader og høyere effektivitet

Så mye som 47 % av skjulte kostnader er knyttet til dokumentstyring og -arbeidsflyt.* Med OKI kan disse kostnadene håndteres og reduseres. Smart Managed Document Services er beregnet på store bedrifter og anvender prinsippene fra Managed Print Services på dokumentarbeidsflyten i organisasjonen.


Selve kjernen i Smart Managed Document Services er å fjerne arbeidskrevende manuell dokumenthåndtering ved å digitalisere dokumentene. Dokumentene blir dermed raskere og enklere å arkivere, hente frem og dele i organisasjonen i en svært sikker infrastruktur.


OKI analyserer den eksisterende dokumentstyringen og leverer en løsning som vil optimalisere og forbedre effektiviteten til prosessene i dokumentarbeidsflyten.

47_prosent_skjulte_kostnader_i_dokumenthåndtering

Kombinasjonen av OKIs maskinvare og programvare sørger for at skanning, distribusjon, håndtering og utskrift av dokumenter utføres og implementeres på en effektiv måte. Resultatet er høyere produktivitet blant de ansatte.


OKIs nettjenestebaserte åpne plattform (sXP) gjør det mulig å integrere MFP-er sømløst med bedriftens programvare eller tredjepartsløsninger. Ved å plassere den åpne plattformen (sXP) i sentrum av virksomhetens produktivitetsløsninger kan du effektivisere dokumentintensive forretningsprosesser.

Fordeler for virksomheten

Gjennom en helhetlig tilnærming kan OKI forbedre alle ledd i dokumentarbeidsflyten i en fullt tilpasset løsning for å øke effektiviteten og produktiviteten i virksomheten. I tillegg oppnås det besparelser, i organisasjoner i alle størrelser.

Fri for bekymringer med Smart Support

Smart Support er en sentral del av Smart Managed Document Services og utgjør en komplett supporttjeneste. Den sørger for at vedlikehold og uavbrutt drift av enhetene håndteres eksternt. Det innebærer at rekvisita leveres ved behov, og at vedlikeholdsproblemer og feil tas hånd ofte før du vet om dem.


OKI støtter kundene sine hele veien. Våre dedikerte kundeansvarlige er tilgjengelige gjennom hele prosessen og sørger for at dine ansatte får god opplæring og blir trygge på å bruke den brukervennlige programvaren vår. Alle enheter overvåkes kontinuerlig, og vedlikehold utføres eksternt eller hos kunden, alt ettersom hva som er nødvendig.

Optimaliser utskriftsbehovene for høyere produktivitet og besparelser

Gjennom en strukturert prosess bestemmer OKI den optimale løsningen for dokumentarbeidsflyt i organisasjonen. Vi undersøker og analyserer de nåværende prosessene og arbeidsflytene i hver enkelt avdeling og anbefaler en integrert løsning som kombinerer et utvalg av avanserte utskriftsenheter og programvare. Løsningen sørger for at dokumentene håndteres effektivt inn, gjennom og ut av systemet.


Vår kontinuerlige håndterings-, gjennomgangs- og implementeringsprosess sikrer at prosessene i dokumentarbeidsflyten tilpasses og holder tritt med endringer i organisasjonen.

  *ALL Associates Group – Bedrifter med mellom 500 og 5000 ansatte i alle typer bransjer

Ta kontakt med OKI

linkedin twitter youtube instagram