Bransjeløsninger

OKI-løsninger for den kjemiske industrien


Chemical-Top-banner

Historiske, lokale og regionale standarder ble brukt til å identifisere kjemikaliers farlige egenskaper, kjent som klassifiseringer. Variasjoner innen hvordan man kan identifisere egenskapene til kjemikalier og eventuelle farer som sendes videre til brukere gjennom etiketter og sikkerhetsdatablader (MSDS), var forvirrende. 


Disse uoverensstemmelsene ble løst i 2008 for rene kjemikalier og 2015 for blandinger og forbindelser. Nasjonale tilsynsorganer la inn nye FN-direktiver for å implementere et globalt harmonisert system (GHS) for kjemisk klassifisering og merking. 


Bedrifter og organisasjoner ble tvunget til å endre merkingsprosessene sine for å oppfylle dette påbudet, ettersom det nye GHS-systemet krevde at advarselsymboler, kjent som piktogrammer, skulle være omsluttet av en rød diamant. For første gang ble det tillatt å bruke etiketter skrevet ut i to farger. Tidligere ble etiketter skrevet ut i sort/hvitt. GHS styrer også størrelsen på etiketten avhengig av volumet på beholderen og den informasjon som er tillatt på en etikett.  


Disse reglene kan gjøre det vanskelig å lagre forhåndsproduserte etiketter med varierende antall røde diamanter i flere størrelser. I tillegg kan det hyppige kravet for mindre volumer av spesifikke etiketter som skrives ut, gi økonomiske følger for selskaper hvis dette ikke administreres nøye. 

 

Sentrale utfordringer

  • GHS-kompatible etiketter skal skrives ut i to eller flere farger i en rekke størrelser, fra A8 til A5, med mellom ett og åtte piktogrammer, sammen med fareadvarsler og flere språk, avhengig av destinasjonen
  • Etiketter for farlige stoffer som blir transportert på skip og fly, må også følge forskriftene til International Air Transport Authority (IATA) og International Maritime Organisation (IMO). BS5609 sikrer samsvar med IATA- og IMO DG-forskrifter, som innebærer at kjemiske etiketter må være robuste nok til å kunne leses etter tre måneders kontakt med sjøen og forbli motstandsdyktige mot slitasje etter eksponering for sollys, forurensning, ekstreme værforhold og andre utfordrende miljøer. Det krever en løsning til lav kostnad som gjør det enkelt å administrere beholdning ved hjelp av et tomt etikettmateriale som er fullstendig kompatibelt, og ikke krever kjøp av dyre spesialskrivere for termiske etiketter
  • I tillegg til utskriftsystemet må også mediene som brukes til å produsere fullstendig kompatible kjemiske etiketter, vurderes

Slik kan OKI bidra til å forbedre virksomheten

Overholdelse av alle forskrifter

GHS-samsvar

GHS-kompatible etiketter kan skrives ut på OKIs BS5609-godkjente skrivere, som sikrer overlevelse i de tøffeste miljøer, inkludert langvarig kontakt (minst tre måneder) med sjøen eller økt slitasje på grunn av sand.


OKI tilbyr et utvalg av fargeskrivere til å håndtere alle utskrifter av varslingsetiketter for kjemisk fare, noe som fjerner behovet for å kjøpe en dyr, spesialisert termisk etikettskriver. Alle OKIs BS5609-kompatible skrivere har blitt testet uavhengig av Print Industry Research Association (PIRA) for å overholde BS5609 del 3 på Avery-godkjente medier.


Du kan få fullstendig trygghet med OKIs utvidede tre års garanti uten ekstra kostnad, kun ved å registrere produktet innen 30 dager etter kjøpsdato. 

Skriv ut etter behov

Skriv ut etter behov

Bedrifter og organisasjoner som implementerer GHS, trenger muligheten til å kunne kjøre korte utskriftsøkter for kompatible, spesifikke etiketter ved behov, og dermed redusere kostnadene og forenkle administrasjon av lagerbeholdning.

   

OKIs utvalg av BS5609 (del 3)-kompatible skrivere gir fleksibilitet til å skrive ut hvilken som helst størrelse fra A7 til SRA3 i fullfarge, noe som gir rom for andre merkemuligheter. Bedrifter kan enkelt skrive ut materiale som samsvarer med alle GHS-forskriftene. 

En fullstendig løsning

En fullstendig løsning

Selv om bedrifter trenger å vurdere utskriftsprosessene sine og forsikre seg om at de har de riktige verktøyene, burde ikke utskrift av etiketter for kjemisk fare kreve at man bruker en spesialskriver.  


OKIs BS5609-kompatible fargeskrivere gir en fullstendig akkreditert løsning for kompatible etiketter og har også muligheten til å håndtere daglig utskrift på kontoret, inkludert sikkerhetsdatablader for materialer. Bedrifter trenger ikke lenger flere enheter for å oppfylle kravene fra alle avdelinger. OKI-skrivere er en svært kostnadseffektiv løsning for fullstendig etikettutskrift.

Samsvar og kontinuitet

Samsvar og kontinuitet

Utvalgte OKI-fargeenheter i C6/C7-serien, kombinert med OKI-godkjente etikettmedier, gir en pålitelig og fullstendig garantert løsning for kjemisk merking. I tillegg til pålitelig drift som ikke setter seg fast, vil bruk av OKI-godkjente etiketter sikre samsvar og kontinuitet for alle brukere som jobber med kjemikalier.

Kort om fordelene

  • Kontroll over lagerbeholdningen gjennom en kostnadseffektiv, enkel utskriftsløsning som gir fleksibilitet for daglig utskrift på kontoret, og som fjerner behovet for dyre spesialskrivere for termiske etiketter
  • Komplett samsvar med GHS, International Air Transport Authority og International Maritime Organisation DG-lover for merking og transport av farlige kjemikalier
  • Etiketter som oppfyller krav til holdbarhet i BS5609 (del 3) og lover om farlig gods (DG)
  • En pålitelig og fullstendig garantert løsning

Be om rådgivning

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du trenger mer informasjon eller vil bestille en avtale med en av våre eksperter.

Ta kontakt med OKI

linkedin twitter youtube instagram