Pressemeldinger

OKI kåret til en av Thomson Reuters' topp 100 globale teknologiledere for 2018

30/01/2018


Høyt anerkjente bidrag til innovasjon, miljøstyring og en mangfoldig arbeidsstyrke

OKI Reuters' topp 100
TOKYO, 30. januar 2018  -- OKI (TOKYO: 6703) kunngjorde i dag at de har blitt anerkjent som en av Thomson Reuters' topp 100 globale teknologiledere for 2018. OKI fikk svært positiv omtale for sin innsats innen innovasjon, miljøstyring og en mangfoldig arbeidsstyrke.
 
Undersøkelsen er bransjens første helhetlige vurdering av verdens mer enn 5000 ledende teknologiselskaper, og den tar hensyn til 28 faktorer i en datadreven algoritme. Metoden er utviklet av Thomson Reuters og tar utgangspunkt i åtte prestasjonsområder: økonomiske resultater, administrasjon og investortillit, risiko og sårbarhet, juridisk samsvar, innovasjon, mennesker og samfunnsansvar, miljøpåvirkning og omdømme. OKI ble spesielt anerkjent innen områdene innovasjon, miljøpåvirkning og mennesker og samfunnsansvar.
 
«Vi er stolt av å ha blitt anerkjent en av topp 100 globale teknologiledere av Thomson Reuters. Anerkjennelsen er basert på vårt kontinuerlige arbeid med å sende inn patentsøknader innen IoT-feltet (Internet of Things). redusere miljøutslipp og opprettholde trivsel på arbeidsplassen samtidig som vi oppfordrer til mangfold», sier Shinya Kamagami, administrerende direktør for OKI. «Vi er ledende innen avanserte teknologiprodukter som minibanker med mulighet for innskudd og uttak, VoIP-løsninger og telefonsentersystemer. Disse produktene tar utgangspunkt i selskapets filosofi og har som mål å utvikle overlegne nettverksløsninger og tilby førsteklasses informasjons- og kommunikasjonstjenester over hele verden for å dekke de svært varierte behovene i dagens informasjonsalder. Vi jobber for å støtte sosial infrastruktur som trafikk, bygg og anlegg, katastrofeforebygging, medisin, økonomi, detaljhandel og produksjon, blant mye annet. Til dette bruker vi våre særegne IoT-teknologier, blant annet de trådløse multi-hop-kommunikasjonssystemene for 920 MHz-båndet og fiberoptisk registrering.»
 
Fremover ønsker OKI Group å jobbe videre for en tryggere og mer praktisk infrastruktur for kundene sine og for samfunnet som helhet ved hjelp av de sentrale japanske konseptene «Mono-zukuri» og «Koto-zukuri», i tillegg til å styrke innovasjonsdrevne systemer. Denne anerkjennelsen har inspirert OKI til å fortsette med å styrke selskapets verdier og bidra til å utvikle et bærekraftig samfunn.
Gå til http://tr.com/top100tech for å lese hele rapporten og se den fullstendige listen over Thomson Reuters' topp 100 globale teknologiledere for 2018.

Om OKI Electric Industry (OKI)

OKI Electric Industry ble grunnlagt i 1881 og er Japans ledende telekommunikasjonsprodusent på infotelekom-feltet. OKI har hovedkontor i Tokyo i Japan og leverer produkter, teknologier og løsninger av topp kvalitet til kunder gjennom selskapets infotelekom-systemer og skriverproduksjon. De ulike forretningsdivisjonene fungerer synergetisk for å gi markedet spennende nye produkter og teknologier som oppfyller et bredt spekter av kundebehov i ulike sektorer. 

Merknader:
Navnene på selskapene og produktene som er omtalt i dette dokumentet, er varemerker eller registrerte varemerker og tilhører de respektive selskapene og organisasjonene.

Om Thomson Reuters

Thomson Reuters er verdens ledende kilde til nyheter og informasjon for profesjonelle markeder. Kundene våre vet at vi leverer informasjonen, teknologien og kompetansen de trenger for å finne pålitelige svar. Bedriften har hatt virksomhet i mer enn 100 land.

Mediekontakter:

OKI Europe Ltd 
Pamela Ghosal
pr@okieurope.com 
+44  (0) 208 2192190

Ta kontakt med OKI

linkedin twitter youtube

©1995-2020 Oki Europe Ltd.