Protecting_Our_Planet

Miljø

Beskytte jordkloden


Planting av trær

I juni 2015 plantet OKI Data 300 mangrovetrær langs kysten av provinsen Chonburi øst i Thailand, der vi har et produksjonsanlegg. 


For åttende år på rad deltok 81 ansatte fra OKI Precision (Thailand) på dette årlige arrangementet, som holdes for å beskytte naturen.


Mangrovetrærne, som dekker et areal på 400 m², forventes å skape et rikt habitat for mange skapninger og bidra til å forhindre naturkatastrofer som skyldes tidevannsbølger og tsunamier.


OKI-gruppen vil fortsette å engasjere seg i lokale miljøvernaktiviteter for bærekraft og beskyttelse av verdens skogområder.

Utslipp av ungfisk

OKI Electric Industry (Shenzhen) Co., Ltd. feiret FNs Verdenshavenes dag ved å slippe ut ungfisk ved øya Dongshandao i Shenzhen (Kina) for å beskytte økosystemene i havet og bidra til den lokale regionen.


Seksti ansatte med familie deltok som frivillige på arrangementet, som bestod i å slippe ut 150 000 ungfisk, blant annet Acanthopagrus schlegelii, Psenopsis anomala og Lateolabrax japonicus, i Dayabukta utenfor vestkysten av halvøya Nan’ao.


Den kinesiske økonomien har utviklet seg raskt i løpet av de siste årene, men samtidig har bekymringen vokst over nedgangen i havarter i regionen. 


Overutvikling, ikke-regulert fiske og utslipp av forurenset vann har ført til en betydelig endring i økosystemene i havet, noe som har vært bakgrunnen for denne bekymringen.


Arrangementet ble planlagt i henhold til miljøvernpolicyen til OKI-gruppen og i samarbeid med NPO Blue Ocean Environment Protection Society, som fokuserer spesifikt på beskyttelse av det biologiske mangfoldet og bærekraftig bruk. 


På arrangementsdagen ble fisken sluppet ut under oppsyn av spesialister på øya Dongshandao, som hadde blitt utpekt av havadministrasjonen i Shenzhen kommune. 


Meningen var å øke oppmerksomheten om saken og bidra til å beskytte økosystemet i havet.

Ta kontakt med OKI

linkedin twitter youtube

©1995-2020 Oki Europe Ltd.