Eco-friendly-technology

Miljø

Miljøvennlig teknologi som beskytter miljøet


Gjenbruk og resirkulering

OKI fremmer tiltak for å forlenge levetiden til komponentene, redusere mengden deler som går til avfall, og utvikle produkter som forenkler demontering og gjenbruk.


I 2006 oppnådde vi en samlet resirkuleringsgrad for produkter på 74 %, og vi har redusert antallet materialer som benyttes, slik at gjenbruk og resirkulering blir enklere. 


Vi har også utviklet materialmerking som overholder ISO 11469, for ytterligere fremming av resirkulering av produkter.

Spare ressurser

OKI jobber for å spare ressurser både i maskinvare- og programvareutviklingen ved å gjøre produktene mer kompakte, forbedre teknologier for rekvisita og kontinuerlig forbedre skriverdrivere.


OKIs egenutviklede teknologi for digital LED reduserer mengden plast som brukes i skrivere, og gjør dem mer kompakte. 


I tillegg reduseres papirforbruket med funksjonen for tosidig utskrift på skriverne våre, og funksjonen for tonersparing reduserer tonerforbruket og letter dermed miljøbelastningen.


I tillegg er OKIs sideskrivere utformet slik at det er mulig å løsne toneren fra trommelen, ettersom disse to delene har ulike tidsplaner for bytte. 


Dette sikrer full bruk av levetiden for hver trommel og reduserer mulig avfall som skyldes avhending av tromler som kan fortsatt brukes.

Spare strøm

OKI utvikler produkter som overholder det internasjonale ENERGY STAR-programmet, for å spare globale ressurser og bidra til å forhindre global oppvarming.


OKIs LED-teknologi genererer rikelig lys på svært lite strøm, noe som sparer strøm og fremmer miljøvern.


Utskriftshastigheten har også innvirkning på strømforbruket, og OKI har derfor utviklet en mikrokapseltoner for å begrense strømforbruket ved utskrift, og dette reduserer strømforbruket betydelig sammenlignet med vanlig toner.


OKIs skrivere leveres også med dvalemodus og øko-modus som reduserer strømforbruket når skriverne ikke er i drift, noe som bidrar til å spare strøm og overholder det internasjonale ENERGY STAR-programmet.

Enkel avfallshåndtering

Forenklet resirkulering innebærer å redusere tidsbruken og antallet trinn som kreves for å demontere produkter. OKIs enkle produktdesign setter fart på denne prosessen.

Miljøvern

OKI har etablert interne systemer og gjennomfører tiltak for å overholde WEEE-direktivet (elektrisk og elektronisk avfall) og RoHS-direktivet (restriksjon av farlige stoffer), som er EUs miljølovgivning for produkter. 


Vi også har tenkt å fortsette med kontinuerlig reduksjon av bruken av polyvinylklorid.

Forlenget bruk

Når vi forlenger levetiden til våre produkter og rekvisita, bidrar vi til å spare og ta vare på våre egne og globale ressurser.

Emballasje

OKI har utviklet standarder for emballasje som tilsvarer produktutviklingsstandarder, og fra år 2000 har vi brukt 100 % resirkulerbar emballasje.

Fremlegging av informasjon

OKI offentliggjør mye forskjellig informasjon om våre miljøverntiltak og prestasjoner. 


Gjennom aktiv utveksling av informasjon arbeider vi for å utvikle enda mer pålitelige teknologier og produkter i fremtiden.

Kontormiljø

OKIs skrivere gjenspeiler hvor opptatt vi er av kontormiljøene der de brukes. 


De er utformet for å oppfylle statlige standarder for elektromagnetisk støy og sikkerhet, slik at de lager minst mulig støy mens de er i drift.

Ta kontakt med OKI

linkedin twitter youtube

©1995-2020 Oki Europe Ltd.