Om oss

Selskapets policy


Policyerklæring mot korrupsjon og bestikkelser

Det er OKI Europe sin policy å drive all virksomhet på en ærlig og etisk forsvarlig måte. Vi har nulltoleranse for bestikkelser og korrupsjon og er opptatt av å opptre profesjonelt, rettferdig og med integritet i all vår virksomhet og forretningsforhold, uansett hvor vi opererer.


Vi har på plass og håndhever effektive systemer for å motvirke bestikkelser.


Vi vil respektere og overholde alle lover som er relevante for å motvirke bestikkelser og korrupsjon i alle jurisdiksjoner der vi opererer, og vi overholder både Foreign Corrupt Practices Act 1977 og Bribery Act 2010 når det gjelder vår atferd både hjemme og i utlandet.

Ta kontakt med OKI

linkedin twitter youtube instagram