Om oss

Etiske retningslinjer

OKI-konsernets etiske retningslinjer


OKI-konsernet (Oki Electric Industry Co., Ltd.) med tilknyttede selskaper bestreber seg på å oppnå høy kundetilfredshet til enhver tid og bli en pålitelig partner for alle interessenter.  Dette omfatter aksjonærer og investorer, ansatte, kunder, leverandører og nærmiljøer i områdene vi driver virksomhet. I tillegg til å etterleve alle gjeldende lover og bestemmelser skal OKI-konsernet fortsette å fremme positive selskapsaktiviteter som er i tråd med sosiale normer, og bidra til å heve livskvaliteten til mennesker over hele verden.

Kundetilfredshet

OKI-konsernet har som mål å utvikle og levere produkter og tjenester som sikrer varig kundetilfredshet, og som har sikkerhet og brukervennlighet i fokus.

Rettferdige selskapsaktiviteter

OKI-konsernet gjør forretninger med samarbeidspartnere på en rettferdig og ikke-diskriminerende måte og jobber for å sikre åpen og fri konkurranse.

God kommunikasjon

OKI-konsernet er i kontakt med samfunnet på en rekke måter og legger frem informasjon om selskapet på betimelig, riktig og rettferdig vis.

Immaterielle rettigheter og informasjonsstyring

OKI-konsernet er klar over betydningen av immaterielle rettigheter og håndterer og beskytter på en egnet måte bedriftenes og kundenes opplysninger, herunder personopplysninger.

Respekt for menneskerettighetene

OKI-konsernet respekterer menneskerettighetene til alle som er involvert i OKIs selskapsaktiviteter, og har nulltoleranse for all slags diskriminering. Vi tillater ikke barnearbeid eller tvangsarbeid.

Et bedre arbeidsmiljø

OKI-konsernet sikrer og opprettholder et trygt og behagelig arbeidsmiljø for alle ansatte.

Respekt for ansatte

Ved å anerkjenne særpreget til hver enkelt ansatt dyrker OKI-konsernet en bedriftskultur der de ansatte oppmuntres til å takle utfordringer som gruppen står overfor, med mot og besluttsomhet.

Miljøvern

For å kunne realisere og bidra til et bedre globalt miljø fremmer OKI-konsernet miljøvennlig drift og iverksetter tiltak for å spare miljøet gjennom konsernets produkter og forretningsaktiviteter.

Sosiale bidrag

OKI-konsernet viser samfunnsansvar og iverksetter aktiviteter med henblikk på å skape positive endringer i samfunnet.

Regional bevissthet

OKI-konsernet bestreber seg på å skape positive relasjoner og vokse sammen med nærmiljøet og viser respekt for kulturer og skikker i landene og regionene der konsernet driver virksomhet.

Ta kontakt med OKI

linkedin twitter youtube instagram
>

©1995-2021 Oki Europe Ltd.