Om oss

OKI og GDPR


I april 2016 vedtok Europakommisjonen lovgivning som utvidet omfanget av de tidligere rundt tjue år gamle personvernreglene. Denne lovgivningen er kjent som personvernforordningen («GDPR»). Dens målsetting er å styrke EU-borgernes rettigheter til personvern. Forordningen vil tre i kraft 25. mai 2018 og vil gjelde for virksomheter som behandler hvilke som helst personopplysninger som tilhører europeiske borgere, og det vil kunne ilegges bøter på opptil € 20 000 000 (eller 4 % av global årsomsetning) for manglende etterlevelse.

Personvernforordningen legger vekt på en lovlig og transparent måte å behandle personopplysninger (informasjon definert som alt som kan brukes for å identifisere en enkeltperson) og tar sikte på å harmonisere personvernlover i hele Europa. Denne lovgivningen er nødvendig på grunn av teknologisk penetrering og utviklingen i samfunnet; smarttelefonen er et godt eksempel på begge disse punktene. I dag har vi maskiner som vi tar med overalt og som er i stand til å bli brukt av virksomheter for å profilere sine interesser, vaner og følelser. Alt for å oppnå større markedsføringskapasitet.

Etterlevelse

OKI Europe Limited («Oki») spenner over Europa, Midtøsten og Afrika. Oki er innenfor rekkevidden av personvernforordningen, og vi bestreber oss alltid på å forbedre vår strategi for innsamling, lagring, korrigering og sletting av personopplysninger. Samtykke er et av de sentrale prinsippene for legitimitet når vi samler inn data, og det er derfor det ikke foreligger noen «underforstått» eller «automatisk innmelding» for noen meldinger vi vil kunne sende til deg. Skulle det være noen spørsmål om hvilke data du har sendt inn, kan du få svar ved å sende e-post til legal@okieurope.com

Etterlevelse av personvernforordningen vil være en pågående prosess både for OKI og alle andre virksomheter som vil kunne behandle informasjon om europeiske borgere. Vi vil kontinuerlig oppdatere våre retningslinjer for personvern og prosedyrene for håndtering av personopplysninger for britiske og europeiske borgere.

Ta kontakt med OKI

linkedin twitter youtube instagram