Managed Print And Document Solutions

Smart Managed Print


Banner Smart Managed Print

Optimaliseer uw printerpark en verlaag uw kosten door slimmer afdrukbeheer

Het opsporen van verborgen kosten kan een lastige taak zijn in complexe organisaties. Smart Managed Print Services is een dienst voor afdrukoptimalisatie en afdrukbeheer die de productiviteit en kostenefficiëntie verbetert op de werkplek, terwijl de kosten in aanzienlijke mate worden verlaagd.


OKI streeft naar verlaging van de kosten voor de korte, middellange en lange termijn vanuit investeringsperspectief en vanuit operationeel oogpunt, waardoor de efficiëntie van uw apparaten wordt vergroot en bovendien de hoeveelheid afdruktaken afneemt en de impact op het milieu wordt verminderd.


Met een brede productenportfolio is OKI in staat om tegemoet te komen aan de behoeften van werkgroepen van verschillende groottes door het juiste apparaat op de juiste plaats te installeren, waardoor minder tijd hoeft te worden besteed aan het ophalen van afgedrukt materiaal, minder verspilde uitvoer ontstaat en de productiviteit van het personeel wordt verbeterd. Wij zijn in staat om op basis van de behoeften van uw organisatie een juiste balans te vinden tussen desktopprinters, werkgroepapparaten en grote gecentraliseerde eenheden, waardoor een eventuele negatieve impact op de productiviteit wordt geëlimineerd.

De afbeelding hieronder laat zien hoeveel tijd er kan worden verspild en wat voor het bedrijf de gevolgen voor de kosten zijn. Via een proces van evaluatie, implementatie, beheer en toetsing kan OKI met zijn brede productaanbod en expertise op het gebied van Smart Managed Print Services uw organisatie helpen de productiviteit van uw personeel te vergroten en kosten te besparen.

Uw bedrijf profiteert

De optimalisatie van uw printerpark kan aanzienlijke besparingen in uw gehele bedrijf bieden. Zorg ervoor dat uw printers op de werkplek optimaal worden geplaatst en benut. Dit zal bijdragen tot verbetering van de productiviteit van uw werknemers, zodat minder tijd wordt besteed aan het ophalen van afgedrukte documenten en verspilde uitvoer wordt voorkomen.

Gemoedsrust met Smart Support

Smart Support is een integraal onderdeel van Smart Managed Print Services en biedt een complete service. Door continue monitoring handelt OKI eventuele onderhoudskwesties en storingen af, en wordt dit onmiddellijk aan u gemeld, en levert OKI ook verbruiksmaterialen als dat nodig is. De werking van uw apparaten wordt op afstand bewaakt en er zijn regelmatig gedetailleerde rapporten beschikbaar, die u up-to-date, real-time informatie geven over de status van uw apparaten.


OKI ondersteunt zijn klanten bij elke stap van het proces. Onze toegewijde accountmanagers zijn beschikbaar gedurende het gehele proces en zorgen ervoor dat uw medewerkers op adequate wijze worden getraind en vol vertrouwen met onze gebruiksvriendelijke software kunnen werken. Alle apparaten worden continu bewaakt en onderhoud wordt uitgevoerd op afstand of onsite, wanneer dat nodig is.

Optimaliseer uw afdrukbehoeften om de productiviteit te stimuleren en geld te besparen

OKI vereenvoudigt niet alleen het beheer van uw apparatuur en verbruiksmaterialen, maar adviseert ook over de juiste mix van apparaten en waar deze in de organisatie zouden moeten worden geplaatst om de productiviteit te verhogen. Door volledige transparantie van de activiteiten kunnen wij aanwijzen waar aanzienlijke kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd en kunnen wij u helpen werknemersgedrag te veranderen, waardoor onnodige afdrukken kunnen worden verminderd.

Volg OKI Europe via sociale media

Facebook linkedin twitter youtube instagram

©1995-2021 Oki Europe Ltd.