Environmentally-Conscious-Production

Milieu

Milieubewuste productie


ISO 14001-certificeringsinitiatieven

1998 fabriek in Japan

OKI DATA’s Fukushima Division, onze productievestiging in Japan, verkreeg ISO 14001-certificering op 25 maart 1998. Op basis van een milieubeheerprogramma promoten we activiteiten om verontreiniging te voorkomen, energie te besparen, natuurlijke rijkdommen te behouden en industrieel afval te verminderen.

1998 fabriek in Thailand

OKI Data Manufacturing (Thailand) produceert LED-printkoppen voor paginaprinters van OKI DATA en voert geïntegreerde productie uit voor paginaprinters, faxen en matrixprinters. De fabriek verkreeg een ISO 14001-certificering op 28 juli 1998 en sinds december 2006 vallen beide locaties onder de uitgebreide ISO 14001-certificering van de OKI Group.

2003 fabriek in China

In het licht van de groeiende Chinese markt hebben we in 2002 de Shenzhen-faciliteit opgericht als een belangrijke productielocatie naast onze fabriek in Thailand. De faciliteit is gestaag bezig met de productie van paginaprinters, voornamelijk matrixprinters.

Fabriek in Japan

Preventie van verontreiniging en milieubescherming

CFC-115, dat werd gebruikt in ruimten met temperatuurregeling in productiefaciliteiten, is vanaf september 1998 vervangen door een alternatieve koelvloeistof, en het gebruik van halon-1301 in brandblussers is gestopt vanaf 1999.


We zien er nauwgezet op toe dat er geen gevaarlijke stoffen worden gebruikt in de productie, te beginnen met de stoffen die in de RoHS-richtlijn worden genoemd.

Gebruik van loodsoldering geëlimineerd

Voor het substraatassemblageproces in de faciliteit te Fukushima zijn we begonnen met loodvrije soldeer in 2006 en hebben we het gebruik van soldeer met lood gereduceerd tot nul in 2015. Bovendien verbruiken we minder loodvrije soldeer omdat we alternatieve materialen gebruiken, de apparatuur hebben verbeterd en andere maatregelen hebben genomen waardoor we minder soldeerafval produceren.

Groene inkoop en groene aanbesteding

Wij kopen actief kantoorbenodigdheden in met het milieukeurlogo en met medewerking van leveranciers bevorderen we groene aanbesteding waarin de beheersing van chemische stoffen een rol speelt.

Papierverbruik verminderen en papier recyclen

We hebben er hard aan gewerkt om de hoeveelheid papier die wordt gebruikt in printerprestatietests en andere processen te verminderen door testbevestigingsmethoden te verbeteren. In administratieve afdelingen bevorderen we activiteiten om het papierverbruik te verminderen, waaronder dubbelzijdig afdrukken en het gebruik van rugpapier. Daarnaast wordt papier gesorteerd ten behoeve van de inzameling voor recycling, zoals papier van hoge kwaliteit, kranten en tijdschriften, vertrouwelijke documenten, karton en andere categorieën.

Beheer en analyse van chemische stoffen in producten - informatiebeheersysteem voor chemische stoffen

RoHS-gegevens en andere gegevens inzake chemische stoffen zijn afkomstig van leveranciers en worden voor beheerdoeleinden geregistreerd in het informatiesysteem voor chemische stoffen ‘COSMOS’ in overeenstemming met de OKI Data Green Procurement Standard.
 
We hebben ook het Global RoHS Navi System ontwikkeld, dat alle mondiale productiefaciliteiten en verkooporganisaties met elkaar verbindt. Informatie over de specifieke chemische stoffen die aanwezig zijn in de producten die aan faciliteiten in elke regio worden geleverd, wordt in het systeem geregistreerd en het systeem is zodanig opgezet dat deze informatie kan worden gecontroleerd door verkoopdivisies.

Analysesysteem voor chemische stoffen

Analyseapparatuur is geïnstalleerd in elke productiefaciliteit, zodat onderdelen snel kunnen worden onderzocht op chemische stoffen. Ook werken we voortdurend aan verbetering van de lijst met stoffen die kunnen worden gemeten.

Afvalverwijdering en recycling

De Fukushima Division is in 1997 begonnen met het nemen van maatregelen voor industrieel afval en werkt aan vermindering, recycling en hergebruik van afvalproducten. Dankzij faciliteitbrede initiatieven voor vermindering en recycling van afval en een strikt gescheiden inzameling van afval heeft de divisie een recyclingpercentage gehaald van 99,94% (2,05 ton). Ook heeft de faciliteit de nul-emissiestatus (recyclingpercentage van 99% of meer) behouden binnen de OKI Group sinds het fiscale jaar 2001.

Maatregelen ter behoud van natuurlijke rijkdommen

Wij nemen tevens maatregelen voor het besparen van natuurlijke hulpbronnen en richten ons daarbij met name op de recycling van materialen. Hier volgen enkele voorbeelden:
  • We hergebruiken karton voor het vervaardigen van opvulmateriaal voor verpakkingen.
  • Plastic wordt omgezet in hergebruikt materiaal via volumereducties.
  • Opvulmaterialen voor verpakkingen worden hergebruikt door ze zorgvuldig te sorteren.
  • Houten pallets worden hergebruikt.

Fabriek in Thailand

Donatie van notitieboekjes met rugpapier

Notitieboekjes met rugpapier voor testafdrukken worden gedoneerd aan scholen en openbare instellingen in Thailand. We hebben ook een recyclingwerkplaats geopend voor conversie en hergebruik van houten pallets.

Constructie van op recycling gebaseerd afvalwaterzuiveringssysteem

Een op recycling gebaseerd afvalwaterzuiveringssysteem is aangelegd bij OKI Data Manufacturing (Thailand) om het afvalwater dat op die locatie wordt gegenereerd, te verwerken. Voorheen werd maandelijks 12.000 ton afvalwater behandeld met een membraanzuiveringssysteem op locatie tot de geschikte waterkwaliteitsniveaus waren bereikt, waarna het water naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie op het bedrijventerrein werd gestuurd. De waterkwaliteit is nu toegenomen tot een niveau waarop het water op locatie hergebruikt kan worden. Het systeem verwerkt maandelijks 12.000 ton afvalwater, en 2000 ton van het behandelde water wordt hergebruikt in de faciliteit, wat de kosten naar schatting met ¥1,70 miljoen per jaar verlaagt.

Volg OKI Europe via sociale media

Facebook linkedin twitter youtube instagram
>

©1995-2021 Oki Europe Ltd.