Managed Print And Document Solutions

Smart Managed Document


Smart Managed Document

Asiakirjojen työnkulun virtaviivaistaminen vähentää kustannuksia ja lisää tehokkuutta

Jopa 47 prosenttia piilokustannuksista aiheutuu asiakirjanhallinnasta ja työnkulusta.* OKI auttaa tunnistamaan ja vähentämään näitä kuluja yksinkertaisella tavalla. Erityisesti yrityksille suunniteltu Smart Managed Document Services -palvelu soveltaa tulostuksenhallinnan periaatteita asiakirjojen työnkulkuun koko organisaation laajuisesti.


Smart Managed Document Services -ratkaisussa keskeistä on se, ettei asiakirjojen työläälle, käsin tehtävälle käsittelylle ole enää tarvetta. Asiakirjat muutetaan sähköiseen muotoon, jolloin niitä on nopeampi ja helpompi arkistoida, noutaa ja jakaa organisaation sisällä suojatussa ympäristössä.


OKI arvioi yrityksen asiakirjanhallintaa ja ehdottaa ratkaisua asiakirjojen työnkulkuprosessien optimointiin ja tehokkuuden parantamiseen.

47_prosenttia_piileviä_kustannuksia_asiakirjojen_hallinnassa

OKI-laitteiden ja -ohjelmistojen yhdistelmä takaa, että asiakirjojen tallentaminen, jakaminen, hallinta ja tulostaminen tapahtuu tehokkaasti ja henkilökunnan tuottavuutta lisäten.


Verkkopalveluihin pohjautuva sXP-alusta (smart Extendable Platform) mahdollistaa monitoimilaitteiden saumattoman integroinnin yrityksen sovelluksiin tai kolmannen osapuolen ratkaisuihin. Se helpottaa myös sellaisia liiketoimintaprosesseja, joissa käsitellään suuria määriä asiakirjoja.

Edut liiketoiminnalle

OKI lähestyy asiakirjojen työnkulkua kokonaisvaltaisella tavalla, joka kattaa prosessin kaikki vaiheet. Täysin räätälöity ratkaisu lisää tehokkuutta ja vaikuttaa näkyvästi yrityksen tuottavuuteen mahdollistaen samalla kustannussäästöjä kaikenkokoisille organisaatioille.

Smart Support tuo mielenrauhaa

Smart Support on olennainen osa Smart Managed Document Services ‑kokonaisuutta, ja se tarjoaa kokonaisvaltaista huolto- ja tukipalvelua. Se takaa laitteiden ylläpidon ja jatkuvan käyttövalmiuden etäseurannan kautta sekä tulostintarvikkeiden toimitukset aina tarvittaessa. Lisäksi se mahdollistaa huoltotarpeisiin ja vikoihin puuttumisen usein jo ennen kuin niitä edes havaitaan yrityksessä.


OKI tukee asiakkaitaan kaikissa vaiheissa. OKIn asiantuntevat asiakkuuspäälliköt ovat käytettävissä koko prosessin aikana. He myös varmistavat, että yrityksen henkilökunta on saanut riittävästi koulutusta ja pystyy käyttämään helppokäyttöistä ohjelmistoa luottavaisin mielin. Kaikkia laitteita seurataan jatkuvasti, ja huoltotoimenpiteet suoritetaan etätoimintoina tai paikan päällä aina tarvittaessa.

Säästä rahaa optimoimalla tulostustarpeet tuottavuuden parantamiseksi

Järjestelmällisen prosessin avulla OKI määrittää organisaation kannalta optimaalisen asiakirjojen työnkulkuratkaisun. OKI tarkastelee ja arvioi yrityksen osastojen nykyisiä prosesseja ja työnkulkuja ja suosittelee integroitua ratkaisua, joka pitää sisällään sekä tulostuslaitteita että ohjelmistoja. Se mahdollistaa asiakirjojen tehokkaan ja turvallisen laadinnan, käsittelyn ja tulostamisen.


OKIn jatkuvalla hallinta-, tarkistus- ja käyttöönottoprosessilla varmistetaan, että asiakirjojen työnkulut sopeutuvat organisaatiossa tapahtuviin muutoksiin.

  *ALL Associates Group - Company size between 500 and 5,000 employees across all industry types

Connect with OKI Europe

LinkedIn Twitter YouTube facebook instagram

©1995-2021 Oki Europe Ltd.