Toimialakohtaiset ratkaisut

OKI-ratkaisut opetusalaa varten


Opetusalan otsikkokuva

Nykypäivän kouluja ja yliopistoja vaaditaan noudattamaan tiukkoja standardeja samaan aikaan, kun niiden budjetteja leikataan. 


Opettajat ja opiskelijat haluavat kuitenkin käyttää uutta tekniikkaa, ja tutkimuksissa todetaan, että värien käyttö parantaa oppimista ja osallistumista. 


Kuin laitteiden joustavuudesta ja jatkuvasta yhteydestä tulee osa päivittäistä elämää, kustannustehokkaalla digitaalisella tulostamisella, asiakirjojen hallinnalla ja yhteyksillä on tärkeä rooli oppimisessa ja opetusmateriaalien laadinnassa.

Avainhaasteet

  • Yksityiskohtaiset opiskelijahakemukset ja säännölliset kokeet ovat tärkeitä prosesseja, mutta ne voivat olla aikaa vieviä ja kalliita
  • Opetusalan ammattilaisten on jatkuvasti valvottava kuluja ja vastattava niistä. Joustavat laskutusjärjestelmät on voitava liittää tulostukseen, kopiointiin ja skannaukseen opiskelijatilien tasolla
  • Koulujen ja yliopistojen odotetaan yhä useammin käyttävän tekniikan uusimpia innovaatioita, mukaan lukien seuraavan sukupolven pilvi- ja mobiilipalveluja, ja sekä opiskelijat että opettajat odottavat voivansa käyttää omia laitteitaan paikan päällä
  • Tulostimia ja tulostamista ei oteta huomioon, kun oppilaitoksissa pohditaan hiilidioksidipäästöjen pienentämistä, joten mahdollisuudet virrankulutuksen vähentämiseen ja rahan säästämiseen menetetään

Miten OKI voi auttaa yritystäsi

Tulosta, arvostele, arvioi ja hallitse ilmoittautumis- ja arviointiasiakirjoja tehokkaasti

Tavalliset kokeet mittaavat oppimista ja oppilaiden tietoja, mutta ne vievät usein paljon aikaa ja edellyttävät kalliita esitulostettuja lomakkeita.


Monitoimilaitteisiin tarkoitettu koulutusalan arviointiohjelmisto, joka on helppo määrittää ja soveltuu valintaprosesseihin, arviointiin ja uusien opiskelijoiden ilmoittamiseen, helpottaa tulostusta, skannausta ja kokeiden arvostelua yksitellen. Tämä säästää aikaa ja kustannuksia, ja tuottaa tarkemman arvion opiskelijan suorituksesta.  

Valvo osastojen kuluja

Kun opetusalan budjetteja kiristetään, henkilöstön on valvottava kuluja ja vastattava niistä osastotasolla. 


Tämä voi tarkoittaa käyttöoikeuksien rajoittamista ja määrärajoitusten käyttöönottoa tulostuksen hallintajärjestelmän avulla. Yliopistoissa on eräjärjestelmä, joka rajoittaa opiskelijoiden tulostusmääriä käytettävissä olevan saldon mukaan. 


Älykkäiden monitoimilaitteiden paneelit toimivat myös liittymänä, josta voi tarkistaa tulostusjonot ja valvoa käyttäjäkiintiöitä. Kortinlukijat voivat toimia todennuslaitteina ja tulostimissa voi käyttää QR-kooditarroja, jotka voi lukea älypuhelimilla.

Yhdistä suorituskyky ja huipputekniikka

Oman laitteen käyttöä (BYOD) suosivan suuntauksen myötä koulujen oppilaat ja yliopistojen opiskelijat käyttävät asiakirjoja ja tietoja omilla kannettavillaan, tableteillaan ja älypuhelimillaan. Tämä vähentää IT-kustannuksia ja lisää käyttäjien osallistumista. 


Google Cloud Print- ja AirPrint-yhteensopivat OKIn laitteet mahdollistavat tulostamisen liikkeellä oltaessa.

 

Se, että opettajat tai professorit voivat tallentaa asiakirjoja pilvitallennustilaan ja opiskelijat voivat tulostaa älykkäillä monitoimilaitteilla, voi olla kustannustehokkaampaa kuin useiden kopioiden tulostaminen, ja estää samalla jätteen syntymisen ja viiveet. 

Pidä kustannukset kurissa ja tee tulostamisesta kestävämpää ekologisilla aloitteilla

Monet koulut ja korkeakoulut voisivat säästää suhtautumalla tulostamiseen entistä ympäristöystävällisemmin. 


OKIn laitteiden energiatehokkaita sovelluksia ovat muun muassa syvä lepotila, joka vähentää virrankulutuksen minimiin, ja automaattinen sammutus, joka katkaisee laitteen virran automaattisesti, kun se on ollut pitkään pois käytöstä. 


Oletusarvoinen mustavalko- ja kaksipuolinen tulostus ja siirtyminen hallittuihin asiakirjaratkaisuihin voivat osaltaan auttaa laskemaan käyttökustannuksia.

Edut yhdellä silmäyksellä

  • Kokeiden arvioinnin ja opiskelijavalintojen helpottaminen, säästäminen tulostuksen ja ulkoisten esitulostettujen lomakkeiden kustannuksissa, ja paremman näkyvyyden ja käsityksen saaminen opiskelijan suorituksesta
  • Tulostuskustannusten hallinta, kulujen valvonta ja kuluista vastaaminen osastotasolla
  • Pilvipohjainen tallennustila ja tarpeen mukainen mobiilitulostus OKIn laitteilla auttavat tarjoamaan kustannustehokasta asiakirjojen hallintaa ja antavat opiskelijoiden käyttää omia teknisiä laitteitaan
  • Hallittujen asiakirjaratkaisujen yhdistäminen ympäristöystävällisiin tulostussovelluksiin tukee energiankulutuksen pienentämistä ja kustannustehokasta tulostusta   

Pyydä edustajaamme ottamaan yhteyttä

Jos tarvitset lisätietoja tai haluat varata tapaamisen asiantuntijamme kanssa, ota yhteyttä.

Connect with OKI Europe

LinkedIn Twitter YouTube facebook instagram

©1995-2021 Oki Europe Ltd.