Toimialakohtaiset ratkaisut

OKI-ratkaisut kemianteollisuutta varten


Kemikaalien ylämainos

Aikaisemmin kemikaalien vaaralliset ominaisuudet tunnistettiin paikallisten ja alueellisten standardien, eli luokitusten, mukaisesti. Varoitusmerkkien ja käyttöturvallisuustiedotteiden avulla käyttäjille ilmaistut kemikaalien ominaisuudet ja kemikaaleihin liittyvät vaarat aiheuttivat sekaannusta. 


Nämä epäjohdonmukaisuudet päättyivät puhtaiden kemikaalien osalta vuonna 2008 ja seosten ja yhdisteiden osalta vuonna 2015. Kansalliset sääntelyelimet vahvistivat YK:n ohjeet yhtenäisten kemikaaliluokitusten ja -merkintöjen GHS-järjestelmän (Globally Harmonised System) käyttöönotosta. 


Näiden säädösten noudattamiseksi yritysten ja organisaatioiden oli muutettava merkintätapojansa, sillä uusi GHS-järjestelmä edellyttää varoitusmerkkien (kuvien) lisäämistä punaisen vinoneliön sisään. Kaksiväristen merkkien käyttö sallittiin ensimmäistä kertaa. Aikaisemmin vain mustavalkoiset merkit olivat sallittuja. GHS myös sääntelee merkin kokoa säiliön tilavuuden mukaan sekä merkissä sallittuja tietoja.  


Tämän vuoksi valmiiden, erikokoisten punaisten vinoneliömerkkien pitäminen varastossa ei ole välttämättä käytännöllistä. Pienten räätälöityjen merkkierien usein toistuva tulostustarve voi myös aiheuttaa taloudellisia vaikutuksia yrityksille, jos tulostusta ei hallita huolellisesti. 

 

Keskeiset haasteet

  • GHS-vaatimusten mukaiset merkinnät on tulostettava vähintään kahdella värillä ja erikokoisina (A8–A5), niissä on oltava 1–8 kuvaa sekä vaaratiedot useilla kielillä määränpään mukaan.
  • Laivoilla ja lentokoneilla kuljetettavien vaarallisten aineiden merkintöjen on myös noudatettava kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) ja kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) säädöksiä. BS5609-sertifiointi varmistaa, että merkinnät noudattavat kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) ja kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) säädöksiä. Kemikaalimerkintöjen on täten oltava tarpeeksi kestäviä, jotta ne säilyvät luettavina kolme kuukautta meressä ja kestävät hankausta, auringonvaloa, saasteita, äärimmäisiä sääolosuhteita ja muita ankaria olosuhteita. Tarvitaan edullinen ratkaisu, joka mahdollistaa varaston hallinnan yhdellä tyhjällä ja täysin vaatimistenmukaisella tarramateriaalilla ja joka ei edellytä kalliin erikoislämpötarratulostimen ostamista.
  • On otettava huomioon sekä tulostusjärjestelmä että täysin vaatimustenmukaisten kemikaalimerkintöjen tulostusmateriaali.

Miten OKI voi auttaa yritystäsi

Kattava säädösten noudattaminen

GHS-vaatimusten noudattaminen

GHS-vaatimusten mukaiset merkinnät voidaan tulostaa OKIn BS5609-sertifioiduilla tulostimilla, jolloin merkinnät kestävät ankaria olosuhteita, kuten pitkää upotusta mereen (vähintään kolme kuukautta) sekä hiekan hankaamisen aiheuttamaa kulumista.


OKI tarjoaa tehokkaita väritulostimia kaikkien kemikaalien varoitusmerkintöjen tulostamiseen. Näin asiakkaan ei tarvitse ostaa kallista erikoislämpötarratulostinta. Kaikki OKIn BS5609-yhteensopivat tulostimet on testannut itsenäisesti Print Industry Research Association (PIRA) osan 3 mukaisesti hyväksytylle tulostusmateriaalille.


Mielenrauha on taattu, sillä Oki tarjoaa ainutkertaisen kolmen vuoden laajennetun takuun ilman lisäkustannuksia. Sinun tarvitsee vain rekisteröidä laitteesi 30 vuorokauden sisällä sen ostosta. 

Tulostus tarpeen mukaan

Tulostus tarpeen mukaan

GHS-vaatimuksia noudattavien yritysten ja organisaatioiden on voitava tulostaa vaatimustenmukaisia, räätälöityjä merkkejä tarpeen mukaan. Tämä alentaa kustannuksia ja yksinkertaistaa varaston hallintaa.

   

OKIn BS5609-sertifioinnin (osan 3) vaatimusten mukaiset tulostimet tarjoavat joustavaa moniväritulostusta koossa A7–SRA3. Tämä tuo lisämahdollisuuksia tuotemerkin rakentamiseen. Yritykset voivat tulostaa luottavaisesti ja varmistaa kaikkien GHS-säädösten noudattamisen. 

Kokonaisvaltainen ratkaisu

Kokonaisvaltainen ratkaisu

Yritysten on huomioitava tulostusprosessit ja varmistettava oikeiden työkalujen käyttö, mutta kemikaalien varoitusmerkintöjen tulostamisen ei tulisi edellyttää erillistä tulostinta.  


OKIn BS5609-vaatimuksia vastaavat väritulostimet tulostavat täysin vaatimustenmukaisia merkintöjä, mutta niitä voidaan käyttää myös päivittäiseen toimistotulostukseen, kuten käyttöturvallisuustiedotteiden tulostamiseen. Yritykset eivät enää tarvitse useita laitteita kaikkien osastojen tarpeiden täyttämiseen. OKI-tulostimet ovat erittäin kustannustehokas ja kokonaisvaltainen tulostusratkaisu.

Yhteensopivuus ja jatkuvuus

Yhteensopivuus ja jatkuvuus

OKI C6/C7 -sarjan väritulostimet yhdessä hyväksyttyjen OKI-tarramateriaalien kanssa tarjoavat luotettavan ja hyväksytyn ratkaisun kemikaalimerkintöjen tulostamiseen. OKI tarjoaa luotettavaa ja virheetöntä tulostusta, ja OKIn hyväksyttyjen merkintöjen käyttö varmistaa kaikkien käyttäjien säädösten noudattamisen ja keskeytyksettömän käytön.

Edut lyhyesti

  • Varaston hallinta kustannustehokkaalla tulostusratkaisulla, joka tarjoaa joustavaa päivittäistä toimistotulostusta ja poistaa erillisten ja kalliiden lämpötarratulostinten tarpeen.
  • Kaikkien vaarallisten kemikaalien merkintöjä ja kuljetusta koskevien GHS-järjestelmän, kansainvälisen ilmakuljetusliiton ja kansainvälisen merenkulkujärjestön säädösten noudattaminen.
  • Merkinnät täyttävät BS5609-sertifioinnin (osan 3) kestävyysvaatimukset sekä vaarallisia aineita koskevat lait.
  • Luotettava ja taattu tulostusratkaisu.

Pyydä edustajaamme ottamaan yhteyttä

Jos tarvitset lisätietoja tai haluat varata tapaamisen asiantuntijamme kanssa, ota yhteyttä.

Connect with OKI Europe

LinkedIn Twitter YouTube facebook instagram

©1995-2021 Oki Europe Ltd.