Värimonitoimilaitteet

Rhön Maintalin Group

Toimittaa korkealaatuista juomavettä lähes 90 000 asukkaalle.


OKIn tulostusjärjestelmä vähensi Rhön Maintalin tulostuskuluja jopa 50 %

RMG_logo
Rhön Maintalin 60 työntekijää kokivat monimutkaisen ja epäyhtenäisen tulostinjärjestelmän haittaavan päivittäistä työskentelyä. Tulostuskulujen jatkuva kasvu ja tarvikkeiden hankkiminen usealta eri toimittajalta aiheutti lisäksi yrityksen IT-osastolle kustannuspaineita. OKI toteutti yhdessä Rhön Maintalin ja Bürocenter Langerin kanssa 9 kuukautta kestäneen perusteellisen analyysin käytössä olleesta tulostusjärjestelmästä. Analyysin perusteella saatiin selville tarkkoja ja läpinäkyviä tietoja tulostuskuluista ja yrityksen todellisista tarpeista. Tämän pohjalta voitiin hahmotella tehokas optimointiratkaisu, jossa nykyinen epäyhtenäinen järjestelmäympäristö korvattiin vakioiduilla OKI-tulostusjärjestelmillä. OKI voitti tarjouskilpailun kattavalla ja räätälöidyllä tulostusratkaisullaan, johon kuuluivat Executive Series -tulostimien lisäksi tarvikkeet, kuten väriainekasetit. 
 
"Ammattimainen palvelutaso ja tarkasti tarpeitamme vastaavaksi räätälöity ratkaisu tekivät valinnasta todella helppoa." Bernhard Schmitt, Rhön Maintalin hankinnoista, materiaalihallinnasta ja järjestelmätuesta vastaavan osaston johtaja.
 
Lataa koko asiakasreferenssi, josta näet, miten OKI pystyi täyttämään Rhön Maintalin vaatimukset OKI Executive Series -tulostimillaan.

Connect with OKI Europe

LinkedIn Twitter YouTube facebook instagram

©1995-2021 Oki Europe Ltd.