Pelastakaa Lapset


Meidän hyväntekeväisyystyömme

Lapset

OKIn yhteiskuntavastuuseen kuuluu muun muassa yhteisöjen kehittämisen tukeminen. Pyrimme tukemaan järjestöjä, koulutuslaitoksia ja ympäristöohjelmia, joilla saadaan aikaan positiivisia vaikutuksia, edistetään kestävää kehitystä ja parannetaan ihmisten elämänlaatua ympäri maailmaa.

OKI Europen osallistuminen hyväntekeväisyyteen – Pelastakaa lapset

OKI Europe tukee Pelastakaa lapset -järjestön maailman laajuista työtä koulutuksen hyväksi. Järjestön tavoitteena on koulutuksen saatavuuden ja laadun parantaminen sekä syrjinnän poistaminen. Työtä tehdään maissa, joiden lukutaitoasteet ovat maailman alhaisimpia, esimerkiksi Ruandassa, sekä sellaisissa maissa, kuten Syyriassa, joissa sota vaikeuttaa koulutusta.  Arviolta noin 250 miljoonaa koulua käyvää lasta ei opiskele perustaitoja*, kuten lukemista, matematiikkaa ja kriittistä ajattelua. Tämä johtaa korkeisiin koulupudokasmääriin ja pienempään todennäköisyyteen suorittaa toisen asteen koulutus loppuun.

Koulutuksen voima

Tähän mennessä Pelastakaa lapset -järjestön koulutusprojekti on auttanut 5,9 miljoonaa lasta eri puolilla maailmaa.

Ohjelma sisältää muun muassa seuraavat osat:

  • Ruanda: Maan lukutaitotason parantaminen lisäämällä laadukkaiden lasten kirjojen määrää, järjestämällä lukupiirejä ja tukemalla vanhempia ja opettajia.
  • Kriisialueet: Koulutus on olennainen osa toimintaamme kriisialueilla.
  • EU:n Rauhan lapset -aloite: Auttaa yli 16 000 lasta konfliktialueilla käymään koulua – monet heistä menevät kouluun ensi kertaa.
  • Syyria: Sodan runtelemassa Syyriassa:  auttaa pitämään lapset turvassa tukemalla heitä palaamaan takaisin koulutuksen pariin.
  • Tyttöjen koulutus: Afganistanissa, Etiopiassa, Mosambikissa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa annetaan tuhansille tytöille heidän tarvitsemaansa tukea koulunkäynnin jatkamiseen.
  • Filippiinit: vanhemmille annetaan tietoja, taitoja ja resursseja lapsen varhaisen oppimisen ja kehityksen tukemiseen.

Planeettamme suojeleminen kierrättämällä

Lahjoitusten lisäksi OKI Europe on tehnyt aloitteita, joita monet sen asiakkaat tukevat. Esimerkkinä aloitteista on yrityksen tarvikkeiden kierrätysohjelma. Kun käytetyt tarvikkeet palautetaan OKI Europeen, vältetään niiden joutuminen kaatopaikalle ja palautetut tarvikkeet päätyvät kierrätysohjelmaamme. Jokaista käytettyjen tarvikkeiden kierrätettyä tonnia kohti OKI Europe lahjoittaa rahaa Pelastakaa lapset -järjestölle haluten tällä tavalla lausua kiitoksensa ja kannustaa organisaatioita kierrättämään väriainekasettinsa ja osallistumaan samalla epäsuorasti tärkeään asiaan. 

Lastemme valoisamman tulevaisuuden tukeminen

pelastakaa lapset

Pelastakaa lapset -järjestö on sitoutunut parantamaan lasten oppimisympäristöjen laatua. Sen visiona on, että jokainen lapsi saa laadukasta koulutusta ja oppii tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat menestyäkseen nykypäivänä. Jopa 61 miljoonan alakouluikäisen lapsen arvioidaan jäävän peruskoulutuksen ulkopuolelle. Pelastakaa lapset -järjestö toimii yli 120 eri maassa keskittyen ensisijaisiin aihealueisiinsa, joita ovat lasten suojelu, koulutus, terveys ja HIV/AIDS, ravitsemus sekä kriisitilanteet.

Connect with OKI Europe

LinkedIn Twitter YouTube facebook instagram
>

©1995-2021 Oki Europe Ltd.