Managed Print And Document Solutions

Smart Managed Print


Smart Managed Print Banner

Optimer mængden af printere i virksomheden, og skær ned på omkostningerne via Smarter print management

Det kan være kompliceret at identificere skjulte omkostninger i komplekse organisationer. Smart Managed Print Services er en tjeneste til håndtering af udskrivningsoptimering og håndtering, der forbedrer produktiviteten og omkostningseffektiviteten på arbejdspladsen og samtidig reducerer dine omkostninger markant.


OKI har som mål at nedbringe dine omkostninger på kort, mellemlang og lang sigt ud fra et investerings- og driftsmæssigt perspektiv, således at effektiviteten øges på dine enheder, og du samtidig får nedbragt dit udskrivningsbehov og påvirkningen af miljøet.


Med et bredt sortiment af produkter kan OKI imødekomme behovene i arbejdsgrupper af forskellig størrelse ved at installere den rigtige enhed på det rigtige sted, så tidsforbruget på at hente papirer og spildt output i sidste ende reduceres, og medarbejdernes produktivitet forbedres. Vi kan tilbyde den rigtige balance af skrivebordsprintere, arbejdsgruppeenheder og store centralt placerede enheder baseret på behovene i organisationen, så produktiviteten ikke påvirkes negativt.

Illustrationen nedenfor viser, hvor meget tid, der kan spildes, og den potentielle omkostning herfor i en virksomhed. OKI udfører en evaluerings-, implementerings-, administrations- og gennemgangsproces for at hjælpe din organisation til at styre medarbejderproduktiviteten, så I sparer penge via et omfattende produktudvalg og ekspertise inden for Smart Managed Print Services.

Fordele for din virksomhed

Optimering af dine printere kan give betydelige besparelser i hele virksomheden. Når det sikres, at dine printere anvendes mest hensigtsmæssigt og er placeret de optimale steder på arbejdspladsen, øges medarbejdernes produktivitet, så der bruges mindre tid og ressourcer på at hente papirer og på spildt output.

Ro i sindet med Smart Support

Smart Support er en integreret del af Smart Managed Print Services og tilbyder en komplet service. Via kontinuerlig overvågning kan OKI adressere alle vedligeholdelsesproblemer og fejl og informere dig med det samme, og vi kan også levere forbrugsstoffer efter behov. Driften af dine enheder overvåges eksternt, og du får adgang til regelmæssige, detaljerede rapporter med opdaterede, tidstro oplysninger om status på dine enheder.


OKI understøtter sine kunder hele vejen. Vores dedikerede account managers er tilgængelige gennem hele processen og sikrer, at dine medarbejdere får tilstrækkelig oplæring og føler sig trygge ved at benytte vores brugervenlige software. Alle enheder overvåges løbende, og vedligeholdelse foretages via fjernhåndtering eller på stedet, når der er brug for det.

Optimer tilrettelæggelsen af dine udskrivningsbehov for at øge produktiviteten og spare penge

OKI gør det ikke alene muligt at administrere dine enheder og forbrugsstoffer - vi rådgiver dig også gerne om den rigtige kombination af enheder, og hvor de skal placeres for at øge produktiviteten. Med fuldstændig gennemsigtighed i aktiviteterne kan vi se, hvor der kan ske betydelige besparelser, og hjælpe dig til at ændre medarbejderes adfærd, så der ikke foretages så mange unødvendige udskrifter.

Connect with OKI Europe

LinkedIn Twitter Youtube facebook instagram

©1995-2021 Oki Europe Ltd.