OKI-løsninger til HR-afdelingen


Office-Human-Resouces

Travle HR-medarbejdere skal tilpasse sig en række tendenser på arbejdspladsen. 


Fra virksomhedens uddannelse og udvikling til væksten i distancearbejdspladser og voksende mængder af følsomme eller fortrolige data, er sikre dokumentarbejdsgange af afgørende betydning for effektivitet og effektiv indsamling, administration, adgang, behandling, opbevaring og distribution af virksomhedens dokumenter og medarbejderdata.

Vigtigste udfordringer

  • HR-teams skal administrere tidskrævende rekruttering, introduktion af nye medarbejdere og andre dokumentintensive opgaver, som kræver effektive arbejdsprocesser
  • Der kommer stadig flere dokumenter ind i virksomheden, og du har brug for hurtig adgang til alle filer og skal fortsat effektivt administrere papirdokumenter, som optager dyrebar plads
  • Der skal indføres sikker varetagelse af virksomhedsfortrolige dokumenter for at håndtere fortrolige, personlige og følsomme oplysninger, da virksomhederne skal sikre, at dokumenter opbevares sikkert, men samtidig er tilgængelige efter behov
  • Virksomhedens sociale ansvar kræver, at din virksomhed minimerer spild og energiforbrug

Sådan kan OKI bidrage til at forbedre din forretning

Strømlin rekruttering og introduktion af nye medarbejdere

Ved hjælp af de nyeste OCR (Optical Character Recognition) løsninger kan HR-afdelingen konvertere indgående filer til sikre, søgbare elektroniske dokumenter. 


OKIs integrerede løsninger forbedrer dokumentarbejdsgange og gør det muligt at skanne CV’er, breve, referencer og andre dokumenter, der er vigtige for rekrutterings- og introduktionsprocesser. 


Automatisk arkivering, indeksering og distribution til lokal og cloud-baseret lagring reducerer tidskrævende administration, øger produktiviteten og sparer omkostninger.

Eliminer behovet for fysisk opbevaring og opretholder kontrollen over data

Dokumentintensive HR-afdelinger håndtere alt lige fra kontrakter til anbefalinger og formularer i forbindelse med sygdom, som alle skal behandles, lagres og adgangen hertil skal sikres. 


Introduktion af et centraliseret elektronisk dokumentlager sparer tid og reolplads ved at stille digitale dokumenter til rådighed fra en hvilken som helst enhed. Administration af brugerrettigheder (læse/skrive) beskytter dokumentsikkerheden ved at kontrollere adgang, mens digitale systemer overvåger redigeringer, hjælper ved godkendelser og forbedrer samarbejdet og svartider.


PDF-kryptering beskytter dokumenter, der er gemt på lokale eller cloud-baserede servere.

 Sikr adgang til fortrolige dokumenter

OKIs MFP'ere har indbygget sikkerhed til beskyttelse af følsomme oplysninger. 


Dette omfatter en krypteret Secure Print til beskyttet udskrivning og godkendelse af brugeradgang for at sikre fuldstændig fortrolighed omkring dokumenter, som opfylder sikker varetagelse af virksomhedsfortrolige dokumenter.


Adgang til et dokumentlager direkte fra OKIs smart MFP'ere letter udskrivning efter behov og sikrer, at medarbejdere udskriver de nyest opdaterede formularer, håndbøger og andre vigtige skabeloner efter behov, hvilket reducerer massekommunikation og risikoen for adgang til forældede og ugyldige dokumenter.

Sikr virksomhedsansvar og socialt ansvar, og styrk miljøvenlige initiativer

Alle virksomheder har en forpligtelse til at minimere deres miljøpåvirkning, hvor det er muligt. 


Mange OKI-enheder har indbygget miljøvenlige funktioner såsom "deep sleep mode"-tilstand og automatisk slukkefunktion for at spare energi. 


Ved hjælp af sort/hvid- og dupleksudskrivning som standard og skift til OKI Smart Managed Document Solutions kan også hjælpe med at overvåge og kontrollere energiforbruget og dermed reducere driftsomkostninger. 

Hurtig oversigt over fordelene

  • OKIs Smart Solutions understøtter sikker, søgbar elektronisk lagring og arbejdsgange, så rekruttering og introduktion af nye medarbejdere går hurtigere og er nemmere at administrere
  • Dokument- og indholdsstyring sparer tid og lagerplads, forbedrer samarbejdet og svartiderne og giver brugerne adgang til elektroniske dokumenter fra en hvilken som helst enhed
  • Adgangsrettigheder til enhed/dokument beskytter følsomme data og sikrer optimal praksis for behandling og overholdelse af virksomhedens regler for dokumenter
  • Miljøvenlige printerindstillinger og Managed Document Solutions øger kontrollen, reducerer driftsomkostninger og bidrager til CSR og miljømæssige akkreditiver

Book et møde

Hvis du har brug for flere oplysninger, eller du vil aftale et møde med en af vores eksperter, er du velkommen til at kontakte os.

Connect with OKI Europe

LinkedIn Twitter Youtube facebook

©1995-2020 Oki Europe Ltd.