Brancheløsninger

OKI-løsninger til sundhedssektoren


 Sundhedssektoren

Sundhedssektoren bliver mere og mere kompleks. Udbydere bliver bedt om at levere kvalitetspleje, sørge for patientens sikkerhed og forbedre driften på et tidspunkt, hvor budgetter er under pres. 


For at imødekomme disse udfordringer har virksomheder i sundhedssektoren, herunder hospitaler, laboratorier og apoteker, behov for integrerede patientcentrerede løsninger, der skaber bedre forretningsprocesser og imødegår de vigtigste udfordringer.

Vigtigste udfordringer

  • De vigtigste bekymringer er vedligeholdelse af sikre systemer og fastholdelse af fortroligheden omkring patientdata. Her er det afgørende at fastholde fortroligheden omkring personlige oplysninger
  • Apotekets papirbaserede processer til håndtering af recepter tager tid, er behæftet med omkostninger og tærer på ressourcer
  • Medicinske test bremses af langvarige administrative processer, hvilket gør processerne langsommere og mere omkostningskrævende
  • Ikke alle udskrivningsløsninger leverer tilstrækkelig høj kvalitet til medicinsk billedbehandling og kan blokere brugen af medicinsk udstyr, hvilket påvirker klinikernes mulighed for at stille de korrekte diagnoser og skaber dermed forsinkelser. It-løsninger, der ikke arbejder sammen, kan have en negativ effekt på levering af sundhedspleje

Sådan kan OKI bidrage til at forbedre din forretning

Sørg for, at personlige sundhedsdata opbevares på sikker vis

Alle sundhedstjenester ligger inde med store mængder meget følsomme personlige data, hvilket gør sikkerhed og beskyttelse af personlige data af afgørende betydning for enhver udbyder. 


De nyeste OKI MFP'ere har indbygget sikkerhed som beskytter følsomme patientoplysninger. 


Det omfatter en krypteret sikker udskrivning til beskyttet udskrivning og godkendelse af brugeradgang for at sikre fuldstændig fortrolighed omkring dokumenter. 

Reducer tidsforbrug og omkostninger på apoteket

I mange lande er apotekernes håndtering af recepter papirbaseret og arbejdskrævende. 


Ved hjælp af de nyeste printløsninger fra OKI kan apoteker skanne recepterne og digitalt sende de relevante oplysninger herunder personnumre i stregkode tilbage til sundhedsvæsenet, hvilket sparer tid og sikrer præcision.

Frigør værdifulde ressourcer og sørg for nøjagtighed i patienttestprocessen

Medicinske tests i laboratorier er en arbejdsintensiv proces.

 

Receptionister bære den administrative byrde ved at hente identifikationsoplysninger fra patienterne, at søge i relevante databaser og udskrive de relevante resultater. 


Skift printeren til en OKI smart MFP og placér den i venterummet, så patienterne selv kan afgive deres id-oplysninger og få udskrevet resultaterne via en patientcentreret løsning, som giver dem praktisk indflydelse og samtidig sparer tid og omkostninger.  

Garanter fleksibilitet, integration og fremragende printkvalitet med løsninger med indbygget DICOM

Udstyr til medicinsk billedbehandling f.eks. røntgen, ultralyd og skannere, give klinikerne billeder i diagnostisk kvalitet direkte på deres computerskærme ved hjælp af en særlig DICOM (digital imaging-kommunikation) protokol.


Herved kan sundhedspersonalet reducere den tid, det tager at stille diagnosen for en patient, og der spares omkostninger, ved at der ikke er behov for at producere kostbare medicinske film.


Men når det er nødvendigt med papirudskrifter, udgør det en udfordring for it-integrationen, da standard PostScript-printere skal være tilsluttet til en DICOM-server, hvilket kan forsinke eller direkte forhindre samtidig brug af det medicinske udstyr.


OKI løser dette problem ved at indbygge DICOM-intelligens i printeren, hvorved det ikke er nødvendigt med ekstra hardware og supporten strømlines med blot et enkelt kontaktpunkt.


Som udgangspunkt opnås fremragende billeder i "næsten" diagnostisk kvalitet og nu med DMe (DICOM-forbedret) endnu bedre sort/hvid udskrivning af billeder optaget med røntgen/ultralyd samtidig med lavere driftsomkostninger.

Hurtig oversigt over fordelene

  • OKIs nyeste software til sikker udskrivning giver sundhedspersonalet mulighed for at gemme dokumenter på printeren, få adgang til og udskrive dem på sikker vis og automatisk slette udskrevne dokumenter
  • Digitaliseret recepthåndtering sparer tid og penge og forbedrer produktiviteten
  • Ved at flytte printere ud til patienterne frigøres tid for det administrative personale og produktiviteten i sundhedssektoren forbedres
  • Kliniske samarbejdsløsninger giver sundhedssektoren mulighed for at skabe patientcentrerede data uden at påvirke afdelingens arbejdsgange. OKI-printere med indbygget DICOM understøtter overgangen fra film og papir til PACS

Book et møde

Hvis du har brug for flere oplysninger, eller du vil aftale et møde med en af vores eksperter, er du velkommen til at kontakte os.

Connect with OKI Europe

LinkedIn Twitter Youtube facebook instagram