Brancheløsninger

OKI-løsninger til den kemiske industri


Chemical-Top-Banner

Historisk set er der blevet brugt lokale og regionale standarder, som kaldes klassifikationer, til at identificere kemikaliers farlige egenskaber. Forskelle i hvordan kemikaliernes egenskaber og de tilhørende farer identificeres, som brugerne fik kendskab til via mærkater og materialesikkerhedsdatablade (MSDS), skabte forvirring. 


Det var slut med disse uoverensstemmelser i 2008 for rene kemikalier og i 2015 for blandinger og forbindelser. Nationale myndigheder iværksatte nye FN-direktiver vedrørende gennemførelsen af et globalt harmoniseret system (GHS) til klassificering og mærkning af kemikalier. 


For at kunne overholde disse nye regler blev virksomheder og organisationer tvunget til at ændre deres mærkningsprocesser, da det nye GHS-system krævede, at advarselssymboler, også kaldet piktogrammer, skulle være omsluttet af en rød rombe. For første gang blev det tilladt at bruge mærkater med to farver. Tidligere blev mærkater udskrevet i sort/hvid. GHS regulerer også størrelsen af mærkaterne – som afhænger af beholderens volumen – og de oplysninger, det er tilladt at medtage på en mærkat.  


Disse regler kan gøre det upraktisk at have lagre af på forhånd udskrevne mærkater med forskellige antal røde romber i flere størrelser. Desuden kan de hyppige krav til mindre oplag af skræddersyede mærkater medføre økonomiske konsekvenser for virksomhederne, hvis det ikke styres omhyggeligt. 

 

Vigtigste udfordringer

  • GHS-mærkater skal udskrives i to eller flere farver i forskellige størrelser fra A8 til A5, med mellem en og otte piktogrammer og sammen med fareoplysninger, eventuelt på flere sprog, afhængigt af destinationen
  • Mærkater til farlige stoffer, som transporteres på skibe og fly, skal også overholde bestemmelserne fra IATA (International Air Transport Authority) og IMO (International Maritime Organisation). BS5609 sikrer overholdelse af IATA- og IMO DG-bestemmelserne, hvilket betyder, at kemikaliemærkater skal være tilstrækkeligt bestandige til at kunne læses efter tre måneder nedsænket i havvand, og de skal være modstandsdygtige over for slitage, eksponering for sollys, forurening, ekstreme vejrforhold og andre krævende miljøer. Der er behov for en billig løsning, som giver mulighed for lagerstyring med et enkelt, tomt mærkatmateriale, som er i fuld overensstemmelse med bestemmelserne og ikke kræver investering i dyre termo-labelprintere til specialbrug
  • Det handler ikke blot om udskriftssystemet, men også om de medier, der bruges, når man skal producere kemikaliemærkater, som er i fuld overensstemmelse med alle bestemmelser

Sådan kan OKI bidrage til at forbedre din forretning

Overholdelse af alle bestemmelser

GHS-overholdelse

GHS-godkendte mærkater kan udskrives på OKIs BS5609-godkendte printere, hvilket sikrer, at de kan klare sig i selv de mest barske miljøer, herunder langvarig nedsænkning (mindst tre måneder) i havvand eller øget slitage som følge af sand.


OKI tilbyder en serie af højtydende farveprintere, som kan håndtere udskrivning af alle faremærkater til kemikalier, og det eliminerer behovet for at anskaffe en dyr termo-labelprinter til specialbrug. Alle OKIs BS5609 -godkendte printere er uafhængigt testet af Print Industry Research Association (PIRA) for at sikre, at de er i overensstemmelse med BS5609 del 3 i Avery approved media.


Og for ekstra ro i sindet tilbyder OKI en udvidet 3-års garanti uden ekstra omkostninger – du skal blot registrere dit produkt inden for 30 dage efter købet. 

Udskriv efter behov

Udskriv efter behov

Virksomheder og organisationer, som anvender GHS, har brug for at kunne udskrive korte oplag af brugertilpassede mærkater, som opfylder alle krav, efter behov, så de kan reducere omkostningerne og forenkle lagerstyringen.

   

OKIs serie af printere, som overholder BS5609 (del 3), er fleksible nok til at kunne udskrive i alle størrelser mellem A7 og SRA3 og i fuld farve, så der er yderligere muligheder for at udskrive mærkeoplysninger. Virksomhederne kan stole på deres udskrifter, vel vidende at de overholder alle GHS-bestemmelser. 

En komplet løsning

En komplet løsning

Virksomhederne skal overveje deres udskriftsprocesser og sikre, at de har de rette værktøjer, men udskrivning af faremærkater til kemikalier behøver ikke at kræve en separat printer kun til det formål.  


OKIs BS5609-godkendte farveprintere er en fuldt ud akkrediteret løsning til at udskrive mærkater, som overholder reglerne, og de er også i stand til at klare den daglige udskrivning på kontoret – herunder af materialesikkerhedsdatablade. Det er ikke længere sådan, at virksomheder skal have flere printere for at kunne opfylde kravene i alle afdelinger. OKI-printere er en meget omkostningseffektiv, komplet løsning til udskrivning af mærkater.

Overholdelse og kontinuitet

Overholdelse og kontinuitet

Udvalgte OKI-farveprintere i C6/C7-serien udgør sammen med OKI-godkendte mærkatmedier en pålidelig løsning til udskrivning af kemikaliemærkater, som oven i købet omfatter fuld garanti. Udover at man slipper for papirstop, sikrer brug af OKI-godkendte mærkater overensstemmelse med alle regler og uafbrudt drift for andre brugere af printerne.

Hurtig oversigt over fordelene

  • Lagerstyring med en omkostningseffektiv løsning med en enkelt printer giver fleksibilitet i den daglige udskrivning på kontoret og overflødiggør behovet for dyre termo-labelprintere, som ikke kan bruges til andet
  • Fuld overensstemmelse med reglerne om mærkning og transport af farlige kemikalier fra GHS, International Air Transport Authority og International Maritime Organisation
  • Mærkater, som overholder kravene til bestandighed i BS5609 (del 3) og reglerne om farlige stoffer
  • En pålidelig løsning med fuld garanti

Book et møde

Hvis du har brug for flere oplysninger, eller du vil aftale et møde med en af vores eksperter, er du velkommen til at kontakte os.

Connect with OKI Europe

LinkedIn Twitter Youtube facebook instagram

©1995-2021 Oki Europe Ltd.