OM OS

OKI og GDPR


I april 2016 vedtog Europa-Kommissionen en lovgivning, der skulle udvide rækkevidden af den tidligere, to årtier gamle databeskyttelsesregel. Denne lovgivning er kendt som Generel Data Protection Regulation (GDPR) eller forordning om databeskyttelse. Dens formål er at forstærke EU-borgernes ret til beskyttelse af private data. Denne forordning træder i kraft den 25. maj 2018, den vil gælde for virksomheder, der behandler hvilke som helst personoplysninger, der tilhører en EU-borger, og den vil udstede bøder på op til 20.000.000 € (eller 4 % af den samlede årlige omsætning) for manglende overholdelse. 

GDPR lægger vægt på en lovmedholdelig, gennemsigtig måde at behandle personoplysninger (information defineret som hvad som helst, der kan bruges til at identificere en individuel person) og stræber efter at harmonisere databeskyttelseslovgivningen i EU. Denne lovgivning er påkrævet på grund af den teknologiske indtrængen og fremgang i samfundet – smartphonen er et godt eksempel på begge disse pointer. Vi har nu apparater, som vi medbringer overalt, og som virksomheder er i stand til at bruge til at profilere ens interesser, vaner og følelser. Alt sammen i bestræbelsen på at opnå en bedre anvendelighed i markedsføringen.

Overholdelse af regler og love

OKI Europe Limited (“Oki”) dækker Europa, Mellemøsten og Afrika. Oki falder inden for den generelle forordning om databeskyttelses gyldighedsområde, og vi bestræber os altid på at forbedre vores strategi med hensyn til at indsamle, opbevare, korrigere og slette personoplysninger. Samtykke er et af de centrale legitimitetsprincipper, når vi indsamler data, og det er derfor, der ikke er noget ’implicit tilvalg’ eller ’automatisk tilvalg’ i nogen kommunikation, vi sender dig. Skulle du have nogen spørgsmål om, hvilke data du har indgivet, kan du få svar ved at skrive en mail til legal@okieurope.com

Overholdelse af den generelle forordning om databeskyttelse vil være en løbende proces for både OKI og alle andre virksomheder, der behandler informationer om EU-borgere. Vi vil kontinuert opdatere vores privatlivspolitik og -procedurer, når vi har at gøre med personoplysninger fra britiske og EU-borgere.

Connect with OKI Europe

LinkedIn Twitter Youtube facebook instagram

©1995-2021 Oki Europe Ltd.