Instelling Admin

U kunt de beheerdersinstellingen wijzigen. Volg onderstaande stappen om de instellingen te wijzigen.

De fabrieksingestelde beheerdersnaam en het wachtwoord zijn respectievelijk "admin" en "aaaaaa". Gebruik deze gegevens als er nog geen beheerdersnamen zijn geregistreerd.

 1. Druk [Apparaatinstellingen] op het aanraakpaneel.

 2. Druk meerdere keren op of en druk op [Admin Setup (Admin Instellingen)].

 3. Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].

 4. Raak het onderwerp aan dat u wilt wijzigen en wijzig vervolgens de instellingen.

De instellingen, die u in de [Admin Setup (Beheerdersinstellingen)] kunt wijzigen zijn als volgt:

Als u de standaardinstelling van het menu [Beheerderinst.] wijzigt en als u wilt dat de gewijzigde standaardinstelling onmiddellijk op het aanraakscherm wordt toegepast, drukt u op (HOME) knop, de (COPY) knop, de (SCAN)-knop, de (PRINT) knop, de (FAX) knop om de functie te wijzigen.

 • Kopieerinstellingen

  U kunt de standaard instellingen controleren en wijzigen van de kopieer functie voor deze machine.

 • Faxinstelling

  U kunt de standaard instellingen controleren en wijzigen van de fax functies en andere verschillende basis instellingen.

 • FaxServer-functie

  U kunt de standaardinstellingen van de FaxServer-functie van deze machine controleren en wijzigen.

 • Internetfaxinstellingen

  U kunt de standaard instellingen controleren en wijzigen van de Internet Fax functie voor deze machine.

 • Scannerinstellingen

  U kunt de standaard instellingen controleren en wijzigen van de scanner functies en andere verschillende basis instellingen.

 • Afdrukken van instellingen USB-geheugen

  U kunt de standaard instellingen van de Internet Print van USB Geheugen functie voor deze machine controleren en veranderen.

 • Afdrukinstellingen

  U kunt een lade configuratie, print instellingen en andere verschillende instellingen van de print functies controleren en veranderen.

 • Menu Netwerk

  U kunt verschillende instellingen van een netwerk en servers controleren en wijzigen.

 • Startsch. configureren

  Stel het hoofd scherm in met hoof iconen.

 • Beheer

  U kunt controleren en veranderen de tijd om het scherm te resetten op het bediening paneel, Vermogen Besparing modus, en andere verschillende instellingen gerelateerd aan het beheer van de machine.

 • Gebruikersinstallatie

  U kunt controleren en veranderen de tijdzone, tijd, en andere verschillende standaard instellingen benodigd voor het beheer van deze machine.