Gebruikersinstallatie

Onderdeel

Fabrieksinstelling

Beschrijving

Tiijdzone

0:00

Stelt de GMT-tijdzone in.

Beschikbaar bereik: -12:00 tot +13:00 (stappen van 15 minuten)

Zomertijd

AAN

Bepaalt of the zomertijd ingeschakeld wordt.

Tijdinstellingen

Auto Setup

SNTP Server (Eerste)

Stelt de SNTP server in om te gebruiken voor instelling van dehuidige datume en tijd. U kunt tot 64 karakters invoeren.

SNTP Server (Tweede)

Handmatige set-up

2001/1/1 0:00

Stelt de huidige datum en tijd handmatig in.

Instelling stroom

Automatisch Uitschakelen

Auto-configuratie

Stelt het gedrag van de automatische uitschakeling in.

Hoge Vochtigheid Modus

UIT

Bepaalt of de modus “omkrullen verminderen” ingeschakeld moet worden.

◆UIT (Standaard fabrieksinstelling):

Stel in op UIT als bij het wrijven over het afgedrukte papier toner loskwam en/of het afdrukken met de papierinstelling op gewoon papier resulteerde in een ongelijke glans. Het papier kan echter meer omkrullen.

<Voorzorgen bij het veranderen van de instelling>

Het instellen op [Mode1 to 4 (Modus1 tot 4)] verkort de levensduur van de afbeeldingsdrum als gevolg van de procesverandering. Afhankelijk van uw gebruiksomgeving zijn [Mode0 (Modus0)] en UIT ook hetzelfde.

◆Modus0:

<Gebruikseffecten>

Het vermindert het omkrullen van papier.

<Voorzorgen bij gebruik>

Stel in op UIT als bij het wrijven over het afgedrukte papier toner loskwam en/of het afdrukken met de papierinstelling op gewoon papier resulteerde in een ongelijke glans. Het papier kan echter meer omkrullen.

◆Modus1/Modus2:

<Gebruikseffecten>

Stel in op Modus1/Modus2 als u het omkrullen van papier wilt verminderen, maar bij het wrijven over het afgedrukte papier toner loskwam en/of het afdrukken met de papierinstelling op gewoon papier resulteerde in een ongelijke glans. Stel in op [Mode2 (Modus2)] als [Mode1 (Modus1)] het omkrullen van papier niet vermindert. [Effect: Mode1 < Mode2 (Effect: Modus1 < Modus2)]

<Voorzorgen bij gebruik>

De opwarmtijd duurt langer dan wanneer Modus0/UIT geselecteerd wordt en de afdruksnelheid neemt af. (De opwarmtijd in [Mode2 (Modus2)] duurt langer dan in [Mode1 (Modus1)].) Het effect van het verminderen van het omkrullen van papier is lager dan in Modus0.

◆Modus3/Modus4:

<Gebruikseffecten>

Stel in op Modus3/Modus4 om papierstoringen bij de afbeeldingsdrum te voorkomen wanneer er dubbelzijdig afgedrukt wordt op dun papier. [Effect: Mode3 < Mode4 (Effect: Modus3 < Modus4)]

<Voorzorgen bij gebruik>

De opwarmtijd duurt langer dan wanneer Modus0/UIT geselecteerd wordt en de afdruksnelheid neemt enigszins af. [Mode3 (Modus3)] en [Mode4 (Modus4)] hebben alleen effect met de papierinstelling op [Plain paper (Gewoon papier)]. Schakel over naar [Mode4 (Modus4)] als het gewenste effect niet bereikt wordt in [Mode3 (Modus3)].

◆Modus5:

Het selecteren van Modus5 heeft hetzelfde effect als het selecteren van [OFF (UIT)].

Timing nabijheid einde levensduur drum

3000

Voor het instellen van de waarschuwing dat het einde van de levensduur van de drumcartridge nadert.

Timing nabijheid einde levensduur fuser

2500

Voor het instellen van de waarschuwing dat het einde van de levensduur van de fuser nadert.

Timing nabijheid einde levensduur band

2000

Voor het instellen van de waarschuwing dat het einde van de levensduur van de band nadert.

MF (toon) / DP (puls)

Toon

Selecteer een kiestype.

Toon

Puls

Ontvangstmodus

Fax Gereed Modus

Stelt een ontvangst modus in.

Fax Gereed Modus

Gereedmodus tel/fax

Gereedmodus antw.app./fax

Telefoon Gereed Modus

DRD (Onderscheidelijke Bel Detectie)

DRD-type

Type 1

Stel de DRD (Onderscheidende beltoondetectie) in.

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Kiestoondetectie*2

UIT

Bepaalt of een kiestoon wordt gedetecteerd.

Bezettoondetectie

AAN

Bepaalt of een bezettoon wordt gedecteerd.

Monitor Controle

UIT

U kunt kiezen uit drie opties.

UIT: Niet naar de monitor.

Type 1: Om toezicht te houden voor ongeveer vijf seconden na te zijn verbonden met de verzender bij het ontvangen van faxen of vanaf het moment dat u bent verbonden met de ontvanger naar de tijd dat de fax ontvangen wordt bij het verzenden van faxen.

Type 2: Om de hele tijd te volgen.

Monitor Volume

Midden

Stelt het Mmonitor Vvolume in.

UIT

Laag

Midden

Hoog

TTI registreren/bewerken

TTI 1

(NULL)

Registreert of verandert de verzending aansluiting identificatie (de naam van een verzender). U kunt tot 22 karakters invoeren.

TTI 2

TTI 3

Standaard TTI

TTI 1

Selecteert de standaard afzendernaam uit de geregistreerde lijst.

TTI 1

TTI 2

TTI 3

TTI-nummer

(NULL)

Registreert het fax nummer van deze machine.

TTI Kalender Type

dd/mm/yyyy of mm/dd/yyyy

Stelt het kalender datum formaat in van de informatie van de verzender.

Super G3

AAN

Bepaalt of Super G3 gebruikt wordt (ultra hogesnelheidscommunicatie modus).

Draadloze module

Uitschakelen

Priv.geg. wissen*1

Uitvoeren

De volgende gegevens zijn gewist.

  • E-mailadreslijst, telefoonboek, profielgegevens, snelkeuzeknoppen enz.

  • Beheerderswachtwoord, waarden die zijn ingesteld in het menu

  • Verzend-/ontvangstgegevens van faxen

  • Afdrukken na authenticatie/versleutelde authenticatieafdrukgegevens

  • Diverse geschiedenissen

Voorwaarde voor weergave: Print Job Accounting en smart PrintSuperVision zijn uitgeschakeld.

  1. * Er wordt een bericht weergegeven om te bevestigen, dat de apparatuur automatisch wordt herstart. Selecteer [Yes (Ja)] om door te gaan. Selecteer [No (Nee)] om te annuleren.

  2. Als u de kiestoondetectie-instelling op [ON (AAN)] instelt, zal het apparaat niet draaien als het de kiestoon niet detecteerd.