Beheer

Onderdeel

Fabrieksinstelling

Beschrijving

Standaard Modus

Home

Stelt het standaard modusscherm van deze printer in.

Bewerking verwijderen

Bewerking timeout

3

Stelt tijd in voor automatische reset van scherm naar begin.

Beschikbaar bereik: 1 tot 10 minuten

Na taak verwijderen

UIT

Bepaalt of er gereset moet worden nadat de opdracht voltooid is.

Geluid besturing

Toets aanraking toon volume

Midden

Stelt het volume in van het toetsgeluid.

Kopieerzoemervolume

Gemiddeld

Voor het instellen van het volume van het signaal dat het kopiëren voltooid is.

Faxzoemervolume

Midden

Voor het instellen van het volume van het signaal dat de verzending voltooid is.

Volume storingszoemer

Gemiddeld

Voor het instellen van het volume van het signaal voor papierstoringen.

AirPrint Zoemer Volume

Laag

Stelt het AirPrint bevestiging werking geluid in.

Lokale interface"1

Menu USB

USB

Inschakelen

Hiermee stelt u in of USB ingeschakeld moet zijn.

Zachte Herstart

Uitschakelen

Bepaalt of het zachte reset commando ingeschakeld wordt.

Snelheid

480Mpbs

Kiest de maximale overdrachtsnelheid van de USB interface.

Offline Ontvangen

Uitschakelen

Stel in of gegevens in offline status of realiseerbare foutstatus ontvangen worden.

Serienummer

Inschakelen

Bepaalt of een USB-serienummer gebruikt wordt.

USB-toewijzing

IPP

Selecteert IPP-USB of Legacy voor USB-toewijzing.

Selecteer Legacy, bij scannen via USB.

Systeem Setup

Toegangsbeheer

Uitschakelen

Stelt toegangscontrole in.

Gebruiker Authenticatie Methode

Lokaal

Weergaveconditie: [Access Control] is ingesteld naar [User] of [Password].

Eenheid van Meting

Millimeter of Inch

Selecteert een weergegeven meeteenheid (millimeter/inch).

Standaard Papier Grootte.

A4 of Letter

Stelt het standaard papierformaat in.

datum formaat

"dag/maand/jaar of maand/dag/jaar"

Stelt het datum formaat in.

Toestaan alle rapporten te printen

Uitschakelen

Bepaalt of afdrukrapporten met persoonlijke informatie toegestaan worden.

Nabij Levensduur LED

Inschakelen

Bepaalt of een LED oplicht als een Near Life-waarschuwing optreedt.

Status nabij einde levensduur

Inschakelen

Bepaalt of een bericht verschijnt als een Near Life-waarschuwing optreedt.

Adres Informatie blokkeer tijd uit

30 minuten

Stelt tijd in totdat een blokkering wordt losgelaten door de machine wanneer een adresboek, telefoonboek, of profiel gesloten blijft door de diensten.

Beschikbaar bereik: 1 tot 60 minuten

Interface USB-geheugen

Inschakelen

Wanneer [Disable (Uitschakelen)] is ingesteld kan het scannen naar USB en het printen vanuit USB-geheugenfuncties niet worden gebruikt.

Schermhelderheid tijdens operatie

7

Stelt de LCD paneel helderheid in.

Beschikbaar bereik: 1 tot 7 (1 verhogingen)

Helderheid paneel in energiebesparende stand

0

Stelt de LCD paneel helderheid in.

Beschikbaar bereik: 0 tot 7 (1 verhogingen)

Paneelkalibratie

Uitvoeren

Voert de kalibratie van het LCD-paneel uit.

Lamp papier aanwezig in uitvoerlade

Inschakelen

Selecteert of er een LED gaat branden wanneer er papier blijft liggen in de bovenste uitvoerlade.

Alleen voor modellen met een bovenste uitvoerlade.

Stroom besparen

Energiespaarstand omschakeltijd

1 minuut

Stelt in wanneer de energiespaarstand wordt geactiveerd.

Slaap Tijd

15 minuten

Stelt in wanneer de slaapstand wordt geactiveerd.

Automatisch Vermogen Uit Tijd

4 uren

Stelt in wanneer naar Automatisch Vermogen Uit gegaan moet worden.

Stille Modus

AAN

Specificieert een afdrukvoorbereiding bij het activeren van de stand-bystatus uit de slaapstand.

Wanneer [ON] is ingesteld: is het stil daar er geen print voorbereiding is.

wanneer [OFF] is ingesteld: is er een draaiend geluid van de afbeelding om een print voorbereiding uit te voeren maar u kunt eerst eerder met printen beginnen.

ECO Modus"1

AAN

Als [AAN] ingesteld is: Printen begint zelfs voordat de temperatuur van de fixeer eenheid de voorgeschreven temperatuur in graden bereikt, wanneer het een kleine taak is.

Wanneer [OFF] is ingesteld: Printen begint nadat de temperatuur van de fixeer eenheid de voorgeschreven temperatuur in graden bereikt.

Geheugen setup

Bufferformaat voor ontvangst

Automatisch

Stelt de grootte van de ontvangstbuffer in die de lokale interface beveiligt.

Middelenopslag

UIT

Hiermee stelt u de grootte van de ruimte in die u wilt gebruiken voor het bewaren van netwerkbronnen.

Setup Flash-geheugen*1

Initialiseren

Uitvoeren

Initialiseert een onveranderlijk geheugen.

Weergave conditie: [Initial Lock] is ingesteld naar [Disable].

Setup HDD*1

Initialiseren

Uitvoeren

Initialiseert een harde schijf.

Weergave conditie: [Initial Lock] is ingesteld naar [Disable].

Formateren van partitie

PCL

(NULL)

Formatteert een partitie

Algemeen

(NULL)

PS

(NUL)

Opslag onderhoud setup

Bestandsysteem controleren

Uitvoeren

Hiermee lost u inconsistenties op tussen het daadwerkelijke beschikbare geheugen en het beschikbare geheugen dat wordt weergegeven in een bestandssysteem en voert u herstel van beheergegevens (FAT-gegevens) uit.

Alle sectoren controleren

Uitvoeren

Herstelt defecte gegevens op een ingebouwde harde schijf en inconsistenties tussen bestandssysteem zoals hierboven toegelicht.

HDD wissen

Uitvoeren

Deze functie wist alle gegevens op de harde schijf.

Initiële vergrendeling

Inschakelen

Stelt in of er toestemming gegeven wordt om instellingen te wijzigen die verband houden met de geheugeninitialisatie.

Versleuteling setup

Taak Beperking

Uitschakelen

Als [Alleen gecod. taak] is geselecteerd, worden alle afdrukaanvragen genegeerd, met uitzondering van gecodeerde authenticatieafdrukken.

Bij de selectie van [ID Secure Job only (uitsluitend ID Beveiligde Taak)] worden behalve de ID beveiligde taken alle overige afdruktaken genegeerd.

Taal onderhoud setup

Taal kiezen

Engels

Om de schermtaal van het LCD-paneel te selecteren.

Initialiseer"1

Uitvoeren

Verwijdert gedownloade berichtbestanden.

Beheerder wachtwoord

Nieuw wachtwoord

Invoeren wachtwoord (Verifieer)

aaaaaa

Wijzigt van het beheerderwachtwoord. 6 tot 12 karakters kunnen worden gebruikt.

Instellingen resetten"2

Uitvoeren

Verwijdert macro's van opdrachten, fax verzend/ontvangstdata, en de geschiedenisinformatie en zorgt ervoor dat instellingen terugkeren naar de standaardinstellingen.

Taak logboek setup

Wissen Job Log*3

Uitvoeren

Wist de logs van opgeslagen taken.

Print statistieken

Levert rapport

Uitschakelen

Stelt in of het rapport van de verbruiksteller wordt afgedrukt.

Hoofdteller resetten

Uitvoeren

Hiermee stelt u de hoofdteller opnieuw in.

Teller van voorraad resetten

Uitvoeren

Reset de verbruiksteller.

Weergave conditie: [Supplies Report] is ingesteld naar [Active].

  1. Een bericht wordt getoond om het automatisch opnieuw opstarten van de uitrusting te bevestigen wanneer uitgevoerd. Selecteer [Yes] om door te gaan. Selecteer [No] om te annuleren.

  2. Een bericht wordt getoond om het automatisch opnieuw opstarten van de uitrusting te bevestigen wanneer uitgevoerd. Selecteer [Yes] om door te gaan. Selecteer [No] om te annuleren.

  3. Een bericht wordt getoond om te bevestigen dat alle job logs verwijderd worden wanneer uitgevoerd. Selecteer [Yes] om door te gaan. Selecteer [No] om te annuleren.