Scannerinstellingen

Onderdeel

Fabrieksinstelling

Beschrijving

Standaardinstellingen

Kleurmodus

Auto (kleur/mono)

Stelt de standaard kleur voor het scannen in.

Scanformaat

Auto

Stelt het standaard scanformaat in.

Auto scanformaat

Standaardformaat

A4 of Letter

Stelt het standaardformaat in voor de automatische detectie van het documentformaat.

Formaat Legal

Legal 14

Stelt de documentlengte in op basis waarvan een Legal-document automatisch gedetecteerd wordt.

Richting

Bovenzijde boven

Selecteert de standaard paginarichting van documenten.

Gemengde scan

UIT

Hiermee kunt u instellen of er onderscheid gemaakt moet worden tussen documentformaten bij het scannen van documenten van verschillende formaten.

Afbeelding instellingen

Dichtheid

0

Stelt de standaarddichtheid in.

Document Type

Tekst&Foto

Stelt de beeldkwaliteit van documenten in.

Achtergrondverwijdering

Automatisch

Stelt de standaard achtergrond verwijdering in.

Verwijderen doorzichtig

Gemiddeld

Stelt de standaardwaarde in van de functie voor het verwijderen van doorschijnende tekst.

Resolutie

200dpi

Stelt de standaard resolutie in.

Contrast

0

Stelt het standaard contrast in.

Tint

0

Stelt de standaard kleurbalans tussen rood en groen in.

Verzadiging

0

Stelt de standaard verzadiging in.

RGB

R:0

G:0

B:0

Stelt het standaard RGB-contrast in.

continue scan

UIT

Stelt in of de continu scanmodus standaard wordt gebruikt.

Preview

UIT

Stelt de preview van de te verzenden afbeelding in.

Bestandsformaat

Auto (kleur/mono)

Multi-PDF

Stelt het standaard bestand formaat in.

[Auto(Color / Grayscale) (Automatisch (Kleur / Grijswaarde))] / [Color (Kleur)]/ [Grayscale (Grijswaarde)] kunnen vanaf Multi-PDF, Multi-HC-PDF, Single-PDF, Single-HC-PDF, Multi-PDF/A, Single-TIFF, Multi-TIFF, JPEG en XPS worden geselecteerd.

[Auto(Color / Mono) (Automatisch(Kleur / Zwart/Wit))]/[Mono (Zwart/Wit)] kunnen vanaf Multi-PDF, Single-PDF, Multi-PDF/A, Single-TIFF, Multi-TIFF en XPS worden geselecteerd.

Auto (kleur/grijsschaal)

Multi-PDF

Kleur

PDF

Grijsschaal

PDF

Mono

PDF

Gecod. pdf-inst.

Document Open Wachtwoord

(NULL)

Stelt het standaard wachtwoord in voor het openen van een versleutelde PDF. Een document open wachtwoord kan niet hetzelfde zijn als het toestemming wachtwoord. U kunt tot 32 karakters invoeren.

Toestemming wachtwoord

(NUL)

Stelt het standaard wachtwoord in om printen te controleren of bewerken op een versleuteld PDF bestand. Een toestemming wachtwoord kan niet hetzelfde zijn als het document open wachtwoord. U kunt tot 32 karakters invoeren.

Weergave Standaard Wachtwoord

Uitschakelen

Stelt in of het geregistreerde wachtwoord wordt weergegeven of niet weergegeven op het wachtwoord keuze scherm voor het document open wachtwoord of toestemming wachtwoord.

[Disable]: Weergeeft het geregistreerde standaard wachtwoord met gebruik van " in plaats van elk karakter.

[Enable]: Weergeeft het geregistreerde wachtwoord zoals het is.

Compressie ratio

Kleur

Gemiddeld

Selecteert een standaard compressieniveau.

Grijsschaal

Gemiddeld

Mono

Hoog

Rand wissen

Instelling

UIT

Stelt in of de schaduwrand die is gecreëerd in 2-pagina's verdeelde documenten wordt gewist.

Breedte

5 mm

(0.2 inch)

Stelt de verwijderingsbreedte in.

Beschikbaar bereik: 1 tot 50 mm (0,1 tot 2,0 inch) (stappen van 1 mm)

Centrumverwijdering

Instellingen

UIT

Stelt in of de schaduwlijnen in het midden van een document van twee pagina's verwijderd moeten worden.

Breedte

5 mm

(0,2 inch)

Stelt de verwijderingsbreedte in.

Beschikbaar bereik: 5 tot 50 mm (0,1 tot 2,0 inch) (stappen van 1 mm)

Overslaan lege pagina's

UIT

Schakelt de functie Lege pagina's overslaan in- of uit.

E-mail Setup

Configureer afkortingen

01: Adresboek

02: Groep lijst

03: Tx Geschiedenis

04: Handmatige invoer

05: LDAP

Stelt de afkort knop in voor het [Scan To E-mail] label.

Bestandsnaam

(NULL)

Stel een bestand naam in. U kunt tot 64 een-bits karakters invoeren.

De volgende opties kunnen worden ingesteld."1

#n: met toevoeging van een serienummer van 00000 tot 99999

#d: met toevoeging van de datum van een bestandscreatie (jjmmdduummss)

(jjmmdduummss)

Sjabloon

Onderw. wijz

Modelnaam

Registreert of bewerkt e-mail onderwerp tekst. U kunt tot 80 karakters invoeren.

Bewerk lichaam

(NUL)

Registreert of bewerkt e-mail lichaam. U kunt tot maximaal 256 tekens invoeren.

Van / Antwoord aan

Van

(NUL)

Stelt het e-mail adres in die wordt weergegeven in het [From] veld. U kunt tot 80 karakters invoeren.

E-mail Afzender-ID

(NULL)

Stelt de verzender naam in die wordt weergegeven in het [From] veld. U kunt tot 32 karakters invoeren.

Beantwoord naar

Adresboek

(NULL)

Stelt het e-mail adres in die wordt weergegeven in de [Reply to] kolom. U kunt tot 80 karakters invoeren.

Handmatige invoer

(NUL)

LDAP

(NULL)

Verzending Bestemming

AAN

Stelt in of een e-mail adres bevestiging scherm wordt weergegeven voor het verzenden van de e-mail.

MDN Antwoord

UIT

Stelt in of MDN (message disposition notification)-respons moet worden aangevraagd.

A/R Volledige Print

UIT

Stelt in of de verzending en ontvangst geschiedenis rapporten automatisch geprint worden.

MCF-rapport

UIT

Stelt in of er een bevestiging wordt afgedrukt na de verzending van een internetfax of een Scannen naar e-mail.

Timeout van MCF Rapport

15 minuten,

Stelt in de time-out in voor of er een bevestiging wordt afgedrukt na de verzending van een internetfax of een Scannen naar e-mail. Als de instelperiode wordt overschreden, wordt het rapport automatisch afgedrukt zonder de MDN-respons.

Print Controle Boodschap

UIT

Stelt in of een fout inhoud te rapporteren wanneer een verzending fout optreedt.

USB geheugen setup

Bestandsnaam

(NULL)

Stelt de standaard bestand naam in. U kunt tot 255 karakters invoeren.

De volgende opties kunnen worden ingesteld als de standaard bestand naam."1

#n: met toevoeging van een serienummer van 00000 tot 99999

#d: met toevoeging van de datum van een bestandscreatie (jjmmdduummss)

(jjmmdduummss)

Gedeelde Map Setup

Configureer afkortingen

01: Kleurmodus

02: Scanformaat

03: Dubbelzijdig scannen

04: Bestandsnaam

05: Sub-map

Stelt de afkort knop in voor het [Scan To Shared Folder] label.

TWAIN setup

Netwerk TWAIN

AAN

Stelt in of de Netwerk TWAIN wordt gebruikt.

Poort Nr.2

9967

Stelt het poortnummer in.

Beschikbaar bereik: 1 tot 65535

WSD-scansetup

WSD-Scan

Inschakelen

Specificeert het gebruik van WSD-scan.

Inbinden

Bind lange kant

Stelt de standaard bind positie in.

PC Scan Modus

Eenvoudige Scan Modus

Selecteert de standaard PC scan modus.

Scanner aanpassen

Scannerkalibratie

Uitvoeren

Voert kalibratie van de scanner uit.

Auto kleurbeoordelingsniveau

4

Hiermee kunt u de criteria voor documentkleur instellen.

Beschikbaar bereik: 1 tot 5

Niveau overslaan lege pagina's

3

Hiermee kunt u de criteria voor lege pagina's instellen.

Beschikbaar bereik: 1 tot 5

Controle meervoudige invoer

Instellingen

AAN

Schakelt de detectie meervoudige invoer in- of uit.

Detectienauwkeurigheid

Normaal

Stelt de nauwkeurigheid van de meervoudige invoerdetectie in.

Detectiecyclus

Laag

Stelt de cyclus van de meervoudige invoerdetectie in.

*1

Voor profielen, "#n" or "#d" kan worden gespecificeerd voor [File Name].

Wanneer u specificeert "#n": 5-cijferig serienummer vanaf 00000 tot 99999

Wanneer u specificeert "#d": Datum en tijd wanneer een bestand is gecreëerd. 12-cijferig nummer in jjmmdduummss formaat.

jj:

Jaar gecreëerd (de laatste twee cijfers van de Christelijke Eeuw)

uu:

Uur van aanmaak (00 tot 23)

mm:

Maand van aanmaak (01 tot 12)

mm:

Minuut van aanmaak (00 tot 59)

dd:

Dag van de maand van aanmaak (01 tot 31)

ss:

Seconde van aanmaak (00 tot 59)

* De datum en tijd waarop een bestand is aangemaakt zijn waarden van de timer van MC873.

Een voorbeeld van bestand naam specificatie (wanneer het bestand formaat PDF is)

Als men "Data#n" opgeeft: Opgeslagen als bestandsnamen zoals "Data0000.pdf" en "Data00001.pdf".

Wanneer u specificeert "Bestand#d": Opgeslagen met bestand namen zoals "Bestand090715185045.pdf".

Wanneer u specificeert "Scan": "Scan.pdf" wordt eerst gecreëerd, en dan worden gegevens opgeslagen met de naam "Scan#.pdf".

Raadpleeg het bovenstaande voor "#d".

*2

Om de gewijzigde instelling in te schakelen, moet de netwerkkaart worden herstart. Volg de instructies op het bevestiging scherm dat wordt weergegeven wanneer u de instellingen verandert, en de netwerkkaart herstart.