Afdrukken van instellingen USB-geheugen

Onderdeel

Fabrieksinstelling

Beschrijving

Standaardinstellingen

Kleur/mono

Kleur

Kleur/mono (grijsschaal) selecteren.

Papierinvoer

Lade 1

Specificeer een papier lade om te gebruiken.

Kopieën

1

Hiermee stelt u het aantal exemplaren in.

Duplex

UIT

Schakelt de functie voor dubbelzijdig afdrukken in of uit.

[OFF]: simpel dubbel printen

[Long Edge Bind]: dubbel printen voor binding lange-zijde

[Short Edge Bind]: dubbel printen voor binding korte-zijde

Passend maken

AAN

Specificeert of het papier met elkaar moet overeenkomen.