Afdrukinstellingen

Item

Standaard fabrieksinstellingen

Beschrijving

Afdrukinstellingen

Kopieën

1 Set(s)

Stelt het aantal exemplaren in. Voor plaatselijk afdrukken is deze instelling ongeldig, behalve voor demo-gegevens.

Beschikbaar bereik: 1 tot 999

Duplex

UIT

Schakelt de duplex-functie in en uit.

[UIT]: normaal printen

[Bind lange kant]: duplex afdrukken voor binden aan de lange kant

[Bind lange kant]: duplex afdrukken voor binden aan de korte kant

Mediacontrole

Inschakelen

Hiermee stelt u in te controleren of de papierafmeting overeenkomt met de papierafmeting in de lade.

A4/Letter overschrijven

Ja

Stel de functie in die automatisch het papier dat wordt afgedrukt verandert van A4 in Letter, als een lade geen A4-papier meer heeft en er Letter-papier wordt geplaatst of van Letter naar A4, als een lade geen Letter-papier meer heeft.

Resolutie

600dpi

Stelt de resolutie in.

Toner besparen

Tonerbesparingsniveau

UIT

Stelt de hoeveelheid toner in die gespaard wordt.

Deze instelling wordt ingeschakeld wanneer men kopieert, afdrukt, ontvangen faxen afdrukt en als men vanuit het USB-geheugen afdrukt.

Kleur

Alle

[Alle]: Toner besparen wordt toegepast op alle kleuren, waaronder 100% zwart.

[Uitgezonderd 100% zwart]: Toner besparen wordt toegepast op alle kleuren, met uitzondering van 100% zwart.

Deze functie wordt alleen toegepast bij het afdrukken.

Monochrome afdrukmodus

Auto

Stelt de afdrukmodus in voor zwartwitpagina's.

Er zijn twee soorten afdrukmodi, de kleurmodus en de monochrome modus.

De kleurmodus gebruikt CMYK-afbeeldingsdrums om af te drukken. De monochrome modus gebruikt alleen de K-afbeeldingsdrum om af te drukken.

[Auto (Automatisch)]: Als de eerste pagina in zwart-wit is, wordt deze afgedrukt in de monochrome modus. Wanneer er een pagina in kleur is, schakelt het apparaat automatisch over naar de kleurmodus en drukt het de resterende pagina’s af in de kleurmodus.

[Color Mode (Kleurmodus)]: Drukt altijd af in de kleurmodus.

[Normal Mode (Normale modus)]: Drukt een zwart-witpagina af in de monochrome modus en een kleurenpagina in de kleurmodus.

Oriëntatie

Staand

Selecteert de paginarichting.

Formaat bewerken

Cassettegrootte

Stelt de grootte van het afdrukgebied op pagina's in voor wanneer de computer geen papierformaat opgeeft aan de printer.

Breed/Lengte

210 mm (8,3 inch) of 216 mm (8,5 inch)

Stelt de breedte in voor het aangepaste papierformaat.

Beschikbaar bereik: 64 tot 297 mm (2,5 tot 11,7 inch)

297 mm (11,7 inch) of 279 mm (11,0 inch)

Stelt de lengte in voor het aangepaste papierformaat.

Beschikbaar bereik: 90 tot 1,321 mm (3,5 tot 52,0 inch)

Afdrukaanpassingen

Handmatige time-out

60 seconden

Stelt in hoeveel seconden de machine zal wachten op papierinvoer alvorens een opdracht te annuleren als men de handmatige invoer gebruikt.

Time-out In-taak

40 seconden

Stelt in hoeveel seconden de machine wacht totdat er pagina's worden uitgevoerd als het verwerken van de ontvangen data stopt.

Time-out lokaal

40 seconden

Stelt in hoe lang elke poort open blijft nadat een taak voltooid is. (Het netwerk is uitgesloten.)

Time-out netwerk

90 seconden

Stelt in hoe lang de netwerkpoort open blijft nadat een taak voltooid is.

Afdrukmodus zonder kleurtoner

Alarm

Stelt de werking in wanneer de kleurentoner bijna leeg is.

[Alarm (Alarm)]: Het apparaat drukt geen afdruktaak in kleur af en stopt.

Vervang deze door een nieuwe. 

[Cancel (Annuleren)]: Annuleert automatisch een nieuwe afdruktaak.

Vervang deze door een nieuwe. 

Storing verhelpen

Inschakelen

Stelt in of de pagina's die niet afgedrukt zijn op grond van een papierstoring opnieuw afgedrukt moeten worden nadat de storing is opgelost.

Zwarte instellingen regulier papier

0

Doet subtiele aanpassingen als het zwartcontrast zwak wordt of vlekken of lijnen op beginnen te vallen bij het afdrukken op gewoon papier.

Verlaag de waarde als er fijne vlekjes of lijnen verschijnen. Verhoog de waarde als het donkere gedeelte licht wordt.

Kleurinstellingen regulier papier

0

Doet subtiele aanpassingen als het kleurcontrast zwak wordt of vlekken of lijnen op beginnen te vallen bij het afdrukken op gewoon papier.

Verlaag de waarde als er fijne vlekjes of lijnen verschijnen. Verhoog de waarde als het donkere gedeelte licht wordt.

Instellingen transparanten zwart

0

Doet subtiele aanpassingen als het zwartcontrast zwak wordt of vlekken of lijnen op beginnen te vallen bij het afdrukken op speciaal papier.

Verlaag de waarde als er fijne vlekjes of lijnen verschijnen. Verhoog de waarde als het donkere gedeelte licht wordt.

Instellingen transparanten kleur

0

Doet subtiele aanpassingen als het kleurcontrast zwak wordt of vlekken of lijnen op beginnen te vallen bij het afdrukken op speciaal papier.

Verlaag de waarde als er fijne vlekjes of lijnen verschijnen. Verhoog de waarde als het donkere gedeelte licht wordt.

SMR-instellingen

Zwart

0

Hiermee corrigeert u variaties in afdrukresultaten die worden veroorzaakt door temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden en verschillen in afdrukdichtheid en -frequentie. Wijzig de instelling als de afdrukkwaliteit ongelijk is.

Geel

0

Magenta

0

Cyaan

0

BG-instellingen

Zwart

0

Hiermee corrigeert u variaties in afdrukresultaten die worden veroorzaakt door temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden en verschillen in afdrukdichtheid en -frequentie. Wijzig de instelling als de achtergrond donker is.

Geel

0

Magenta

0

Cyaan

0

Vochtcontrole

Uit

Houdt de voorrand van het papier uit de buurt van vocht.

Schakel over naar [Mode2 (Modus2)] als het gewenste effect niet bereikt is in [Mode1 (Modus1)].

[Effect: Mode1 < Mode2 (Effect: Modus1 < Modus2)]

Instellen op [Mode1 (Modus1)] of [Mode2 (Modus2)] verlengt in tegenstelling tot [Off (Uit)] de opwarmtijd en vertraagt de afdruksnelheid.

Memo

[Mode1 (Modus1)] gaat condensvorming tegen en verkort de tijd waarop het afdrukken begint wanneer de overgangsinstelling van de energiebesparende modus uitgeschakeld is of een langere overgangstijd geselecteerd is. Wanneer de stroom echter ingeschakeld wordt of het afdrukken begint na het activeren van de energiebesparende modus, wordt de opwarmtijd verlengd zoals het geval is in [Mode2 (Modus2)].

Snelheid smal papier

Modus1

Stelt de afdruksnelheid in voor smal papier.

Opwarmcontrole

Uit

Stelt in hoe de lamp opgewarmd wordt.

Aanp. afdrukpositie

Lade 1

X-aanpassing

0 mm

 • X-aanpassing: Stelt de positie bij van de gehele printafbeelding verticaal naar de richting van papierbeweging.

  Beschikbaar bereik: ±2.00 mm (0.25 verhogingen).

 • Y-aanpassing: Stelt de positie bij van de gehele printafbeelding parallel naar de richting van papier beweging.

  Beschikbaar bereik: ±2.00 mm (0.25 verhogingen).

 • X-aanpassing bij duplex afdrukken: Stelt de positie bij van de afbeelding op de achterzijde van een dubbele afdruk verticaal naar de richting van papier beweging.

  Beschikbaar bereik: ±2.00 mm (0.25 verhogingen).

 • Y-aanpassing bij duplex afdrukken: Stelt de positie bij van de afbeelding op de achterzijde van een dubbele afdruk parallel naar de richting van papier beweging.

  Beschikbaar bereik: ±2.00 mm (0.25 verhogingen).

Y-aanpassing

0 mm

Duplex X aanpassen

0 mm

Duplex Y aanpassen

0 mm

Lade 2/3/4 (optioneel)

X-aanpassing

0 mm

Y-aanpassing

0 mm

Duplex X aanpassen

0 mm

Duplex Y aanpassen

0 mm

MP-lade

X-aanpassing

0 mm

Y-aanpassing

0 mm

Duplex X aanpassen

0 mm

Duplex Y aanpassen

0 mm

Reinigen van afbeeldingsdrums

UIT

Stelt in of u de drum moet schoonmaken voor het afdrukken. Men kan een verbetering van de beeldkwaliteit verwachten.

Heximale dump

UIT

Hiermee drukt u de gegevens af die in hexadecimale dumpindeling zijn ontvangen van de hostcomputer. Om met afdrukken te stoppen schakelt u de machine uit.

Item

Standaard fabrieksinstellingen

Beschrijving

Dichtheidscontrole

Auto

Selecteer "Auto" of "Handmatig" om de dichtheid aan te passen.

Compensatie concentratie

-

De dichtheid wordt onmiddellijk nadat dit menu geselecteerd wordt aangepast.

Kleurafstelling/afdrukpatroon

-

Er wordt een testpagina afgedrukt om te controleren welke aanpaswaarde ingevoerd moet worden voor de andere C/M/Y/K-afstellingsmenu's.

Afstelling cyaan

Highlight cyaan

0

Pas de waarde voor highlight/midtoon/donker voor elke kleur aan met behulp een schaal van -3 tot +3.

+ : Donkerder gemaakt.

- : Lichter gemaakt.

Midtoon cyaan

0

Donkercyaan

0

Afstelling magenta

Highlight magenta

0

Midtoon magenta

0

Donkermagenta

0

Afstelling geel

Highlight geel

0

Midtoon geel

0

Donkergeel

0

Afstelling zwart

Highlight zwart

0

Midtoon zwart

0

Donkerzwart

0

Dichtheid van Cyaan

0

Pas de totale dichtheid van elke kleur aan met behulp een schaal van -3 tot +3.

+ : Donkerder gemaakt.

- : Lichter gemaakt.

Dichtheid van Magenta

0

Dichtheid van Geel

0

Dichtheid van Zwart

0

Compensatie kleurvervorming

Aanpassing kleurregistratie is uitgevoerd.

Inktsimulatie

Inktsimulatie

UIT

Stelt de inktsimulatie in. Deze instelling is alleen geactiveerd voor PS-taaltaken.

UCR

UCR

Laag

Past aan hoeveel onderkleurverwijdering wordt toegepast.

Concentratie CMY100%

Concentratie CMY100%

Uitschakelen

Selecteert of een halve tint of de volledige dichtheid voor C, M, Y gebruikt moet worden.

CMYK-conversie

CMYK-conversie

AAN

Selecteert of een eenvoudige (snelle) modus gebruikt moeten worden voor het uitvoeren van CMYK-conversie.

Deze menu-instelling wordt uitgeschakeld wanneer de inktsimulatiefunctie gebruikt wordt.

Item

Standaard fabrieksinstellingen

Beschrijving

Printertaal

Auto

Selecteert de emulatiestand. Wanneer de emulatiemodus op automatisch wordt ingesteld, wordt de juiste emulatie automatisch geselecteerd elke keer dat er een afdrukopdracht wordt ontvangen.

Alarmvrijgave

Handmatig

Als [Handmatig] is ingesteld, kunnen niet-cruciale waarschuwingen, zoals verzoeken om een ander papierformaat, worden gewist door op [HERSTELLEN] te drukken. Als [Auto] is ingesteld, worden de waarschuwingen gewist, als de afdruktaak wordt hervat.

Auto doorgaan

UIT

Stelt in of de machine automatisch herstelt van een geheugenoverloop.

Foutenrapport

UIT

Stelt in of fouteninformatie wordt afgedrukt wanneer een PostScript-fout optreedt.

Item

Standaard fabrieksinstellingen

Beschrijving

Lettertypebron

Resident

Selecteert de locatie van het te gebruiken lettertype.

Lettergr.

I0

Selecteert de lettergrootte die gebruikt moet worden.

Beschikbaar bereik: I0 tot I90 indien [Resident] is ingesteld/C1 tot C4 indien [Resident 2] is ingesteld.

Lettertypeafstand

10,00 CPI

Stelt de breedte van het standaard PCL-lettertype in.

Beschikbaar bereik: 0,44 tot 99,99 CPI. (stappen van 0,01 CPI)

Letterhoogte

12,00 punt(en)

Stelt de hoogte in van het PCL-standaardlettertype.

Beschikbaar bereik: 4,00 tot 999,75 punten. (stappen van 0,25 punt)

Symboolset

PC-8

Hiermee selecteert u een PCL-symboolset.

A4-printbreedt

78-kolom

Stelt een aantal cijfers in voor automatische regelinvoer op A4-papier.

Overslaan lege pagina's

UIT

Selecteert of lege pagina's worden afgedrukt.

CR-functie

CR

Stelt de machinewerking in wanneer een CR-code wordt ontvangen.

LF-functie

LF

Stelt de machinewerking in, wanneer een LF-code wordt ontvangen.

Afdrukmarge

Normaal

Stelt het niet bedrukbare gebied van de pagina in.

Echt zwart

UIT

Selecteert of zwarte afbeeldingsgegevens met een mix van CMYK afgedrukt moeten worden of met alleen zwarte toner.

Penbreedteaanpassing

AAN

Stelt in of men dunne lijnen moet benadrukken, zodat de lijn dikker lijken.

Lade-ID#

Lade 1

1

Stelt een waarde in die een lade opgeeft bij de opdracht voor specificatie van de PCL-papierbron.

Beschikbaar bereik: 1 tot 59

Lade 2 (optioneel)

5

Lade 3 (optioneel)

20

Lade 4 (optioneel)

21

MP-lade

4

Item

Standaard fabrieksinstellingen

Beschrijving

Lade L1

Type 1

Stel het nummer van de papierlade voor de operator op niveau 1 in.

[Type 1]: Het effectieve nummer voor papierlades begint met 1.

[Type 2]: Het effectieve nummer voor papierlades begint met 0.

Network PS-protocol

RAW

Specificeert de modus van het protocol voor PS-communicatie van data van netwerk.

USB-PS-protocol

RAW

Specificeert de modus van het protocol voor PS-communicatie van data van USB.

Papierformaat PDF

Huidige ladegrootte

Stel het papierformaat in voor afdrukken met PDF Direct Print.

PDF Schaalformaat

99%

Stelt de verkleiningsfactor in voor PDF wanneer [Papierformaat PDF] ingesteld is op [Formaat schalen].

Item

Standaard fabrieksinstellingen

Beschrijving

DigitalSignature

UIT

Stelt de functies DigitalSignature in.

DiscardControl

Auto

Stelt de functie DiscardControl in.

MC-modus

AAN

Stelt de functie MarkupCompatibility in.

Unzip-modus

Snelheid

Stelt de methode voor decompressie van het XPS-bestand in.

Overslaan lege pagina's

UIT

Selecteert of lege pagina's worden afgedrukt naar XPS.

Item

Standaard fabrieksinstellingen

Beschrijving

Tekenafstand

10 CPI

Specificeert tekenafstand in IBM PPR-emulatie.

Lettertypedichtheid

12CPI tot 20CPI

Specificeert 12CPI-afstand voor de modus Condenseren.

Tekenset

SET-2

Specificeert een tekenset.

Symboolset

IBM-437

Specificeert een symboolset.

Letter O-stijl

Uitschakelen

Specificeert de stijl die 9BH vervangt door letter o en 9DH vervangt door een nul.

Nulteken

Normaal

Stelt de nul in om al dan niet met een extra schuine streep weergegeven te worden.

Regelafstand

6 LPI

Specificeert de regelafstand.

Overslaan lege pagina's

UIT

Selecteert of lege pagina's worden afgedrukt.

CR-functie

CR

Selecteert een regelovergang van [CR] of [CR+LF].

LF-functie

LF

Selecteer een regelovergang van [LF] or [LF+CR].

Regellengte

80-kolom

Specificeert het aantal tekens per regel.

Formulierlengte

11,7 inch of 11 inch

Specificeert de lengte van het papier.

TOF-positie

0,0 inch

Geeft de afstand van de bovenste rand van het papier op, waar men moet snijden.

Linkermarge

0,0 inch

Geeft de afstand van de linker rand van het papier op, waar men moet snijden.

Aanp aan letter

Uitschakelen of inschakelen

Stelt de afdrukmodus in die het papier kan aanpassen aan het equivalent van het afdrukvlak tot 11 inch (66 regels).

Teksthoogte

Hetzelfde

Stelt de hoogte van een teken in.

HETZELFDE: De hoogte blijft hetzelfde onafhankelijk van CPI.

VERSCHILLEND: De hoogte verschilt volgens CPI.

Modus continu papier

Uit

Stelt de bewerkrichting van papier dat ondersteund wordt door A3-printer op Liggend.

Item

Standaard fabrieksinstellingen

Beschrijving

Tekenafstand

10 CPI

Geeft tekenafstanden op.

Tekenset

SET-2

Specificeert een tekenset.

Symboolset

IBM-437

Specificeert een symboolset.

Letter O-stijl

Uitschakelen

Specificeert de stijl die 9BH vervangt door letter o en 9DH vervangt door een nul.

Nulteken

Normaal

Stelt de nul in om al dan niet met een extra schuine streep weergegeven te worden.

Regelafstand

6 LPI

Specificeert de regelafstand.

Overslaan lege pagina's

UIT

Selecteert of lege pagina's worden afgedrukt.

CR-functie

CR

Selecteert een regelovergang van [CR] of [CR+LF].

Regellengte

80-kolom

Specificeert het aantal tekens per regel.

Formulierlengte

11,7 inch of 11 inch

Specificeert de lengte van het papier.

TOF-positie

0,0 inch

Geeft de afstand van de bovenste rand van het papier op, waar men moet snijden.

Linkermarge

0,0 inch

Geeft de afstand van de linker rand van het papier op, waar men moet snijden.

Aanp aan letter

Uitschakelen of inschakelen

Stelt de afdrukmodus in die het papier kan aanpassen aan het equivalent van het afdrukvlak tot 11 inch (66 regels).

Teksthoogte

Hetzelfde

Stelt de hoogte van een teken in.

HETZELFDE: De hoogte blijft hetzelfde onafhankelijk van CPI.

VERSCHILLEND: De hoogte verschilt volgens CPI.

Modus continu papier

Uit

Stelt de bewerkrichting van papier dat ondersteund wordt door A3-printer op Liggend.

Item

Standaard fabrieksinstellingen

Beschrijving

Taakoptie verifiëren

Uitsch.

Stel in of een taak eerst gecontroleerd moet worden voor het printen.

Bij inschakeling verifieert het apparaat dat de taak voor het afdrukken niet is gewijzigd. De beveiliging is vergroot, maar het duurt langer voordat het apparaat begint af te drukken.

Verwijder de taakoptie

Definitief Verwijderen

Stel in hoe een taak te verwijderen.

U kunt de verwijderde data overschrijven, zodat het niet wordt hersteld.

Indien ingeschakeld, duurt het langer om het te verwijderen.

Beschikbare waarde: Niet overschrijven/Onmiddellijk Annuleren/Meerdere willekeurige overschrijvingen

Bewaar de taak voor

2 uur

Stel de opslagperiode van de taken in.

Wanneer de ingestelde periode voor opgeslagen taken verstrijkt, worden de taken automatisch verwijderd.

Beschikbare waarde:

15 minuten/30 minuten/1 uur/2 uur/4 uur/8 uur/12 uur/1 dag/2 dagen/3 dagen/4 dagen/5 dagen/6 dagen/7 dagen