Menu Netwerk

Onderdeel

Fabrieksinstelling

Beschrijving

Netwerk Setup

Netwerkinstelling

Het inschakelen van Standaard Gateway

Bekabeld

Stelt welk standaard gateway in om in te schakelen tussen bekabeld LAN of draadloos LAN.

Bekabeld

Inschakelen

Stelt in of bekabeld LAN in te schakelen.

TCP/IP

Inschakelen

Hiermee stelt u in of TCP/IP ingeschakeld moet worden.

NetBIOS over TCP

Inschakelen

Hiermee stelt u in of NetBIOS via TCP/IP ingeschakeld moet worden.

Voorwaarde voor weergave: TCP/IP-protocol is ingeschakeld.

IP Adres Gezet

Automatisch

Stelt de methode voor het toewijzen van een IP-adres in.

IPv4-adres

192.168.100.100

Stelt een IP-adres in.

Voorwaarde voor weergave: TCP/IP-protocol is ingeschakeld.

Subnetmasker

255.255.255.0

Stelt een subnetmasker in.

Voorwaarde voor weergave: TCP/IP-protocol is ingeschakeld.

Gateway-adres

0.0.0.0

Stelt een gatewayadres in.

Voorwaarde voor weergave: TCP/IP-protocol is ingeschakeld.

DHCPv6

Uitschakelen

Selecteert inschakelen/uitschakelen van DHCP wanneer IPv6 gebruikt wordt.

DNS-server (Primair)

0.0.0.0

Stelt het IP-adres van de primaire DNS-server in.

Voorwaarde voor weergave: TCP/IP-protocol is ingeschakeld.

DNS Server (Secundair)

0.0.0.0

Zet het IP adres van de secundaire DNS-server.

Voorwaarde voor weergave: TCP/IP-protocol is ingeschakeld.

WINS Server (Primair)

0.0.0.0

Stelt de naam of het IP-adres van de WINS-server in.

Voorwaarde voor weergave: TCP/IP-protocol is ingeschakeld.

WINS Server (Secundair)

0.0.0.0

Stelt de naam of het IP-adres van de WINS-server in.

Voorwaarde voor weergave: TCP/IP-protocol is ingeschakeld.

Proxy

Uitschakelen

Stelt in of proxy moet worden gebruikt.

Proxy-server

(NULL)

Stelt de naam in of het IP adres voor de proxy server. U kunt tot 15 karakters invoeren.

Poortnummer van proxy-server

8080

Stelt het poortnummer van de proxy-server.

Proxy-gebruikersnaam

(NULL)

Stelt een gebruiker-ID in voor toegang tot de proxy-server.

Proxy-wachtwoord

(NULL)

Stelt het wachtwoord in voor toegang tot de proxy server.

Web

Inschakelen

Bepaalt of toegang vanaf een webbrowser vrijgegeven wordt.

Voorwaarde voor weergave: TCP/IP-protocol is ingeschakeld.

Telnet

Uitschakelen

Bepaalt of toegang vanaf Telnet vrijgegeven wordt.

Voorwaarde voor weergave: TCP/IP-protocol is ingeschakeld.

FTP

Uitschakelen

Bepaalt of toegang met FTP vrijgegeven wordt.

Voorwaarde voor weergave: TCP/IP-protocol is ingeschakeld.

IPSec

Uitschakelen

Dit item wordt alleen weergegeven als IPSec is ingesteld op geldig. Dit onderdeel kan worden veranderd alleen naar uitschakelen.

SNMP

Inschakelen

Bepaalt of toegang vanaf SNMP vrijgegeven wordt.

Voorwaarde voor weergave: TCP/IP dient ingeschakeld te zijn.

Netwerkschaal

Normaal

[Normal]: De machine werkt goed, zelfs als deze is aangesloten op een HUB met de omspannende boomstructuurfunctie. Echter, de machine heeft langer nodig om op te starten wanneer het is verbonden met en kleine LAN die bestaat uit twee of drie computers.

[Small]: Deze instelling heeft betrekking op een kleine LAN, dat bestaat uit twee of drie computers naar een grote LAN, maar de machine kan niet efficiënt werken als deze is aangesloten op een HUB met de omspannende boomstructuurfunctie.

Gigabit Netwerk

Uitschakelen

Bepaalt of toegang vanaf Gigabit ethernet vrijgegeven wordt.

Instelling HUB-koppeling

Automatisch

Stelt de hub verbinding methode in. Normaal, kies [Auto Negotiate].

Draadloos (Infrastructuur) Instelling

(Indien draadloze LAN-module geïnstalleerd is)

Draadloos (Infrastructuur)

Uitschakelen

Stelt in of Draadloos (Infrastructuur) in te schakelen.

Netwerkinstelling

Instelling IP-adres

Auto

Stelt de methode in voor het toewijzen van een IP-adres.

IPv4-adres

192.168.101.100

Stelt een IP-adres in.

Weergave status: TCP/IP protocol is ingeschakeld.

Subnetmasker

255.255.255.0

Stelt een subnetmasker in.

Weergave status: TCP/IP protocol is ingeschakeld.

Gateway-adres

0.0.0.0

Stelt een gateway adres in.

Weergave status: TCP/IP protocol is ingeschakeld.

DHCPv6

Uitschakelen

Specificeer of DHCP in te schakelen bij gebruik van IPv6.

WPS

WPS-PBC

-

WPS-PBC wordt uitgevoerd.

WPS-PIN

-

WPS-PIN wordt uitgevoerd.

Selectie van draadloos netwerk

Een lijst met namen van toegangspunten die bij het zoeken gevonden zijn

-

Geeft een lijst met namen weer van draadloze LAN-toegangspunten die bij het zoeken gevonden zijn.

Handmatige set-up

SSID

(NULL)

Voer een SSID in.

Beveiliging

Uitschakelen

Selecteert de beveiligingsfunctie van het draadloze LAN-bord weer.

"WPA-EAP" en "WPA2-EAP"kunnen alleen op het Web ingesteld worden.

WEP-sleutel

(NUL)

Weergave als [Security (Beveiliging)] op [WEP (WEP)] is ingesteld.

Voer de WEP-sleutel in.

WPA Encryptie Type

AES

Selecteer een WPA2-PSK coderingstype.

Weergave als [WPA-PSK (WPA-PSK)] of [WAP2-PSK (WAP2-PSK)] wordt geselecteerd voor [Security (Beveiliging)].

WPA Eerder gedeelde Sleutel

(NULL)

Voer de Voor-Gedeelde Sleutel in

Weergave als [WPA-PSK (WPA-PSK)] of [WAP2-PSK (WAP2-PSK)] wordt geselecteerd voor [Security (Beveiliging)].

Draadloze reconnectie

-

Draadloos (Infrastructuur) opnieuw verbinden wordt uitgevoerd.

Draadloos (AP Modus) instelling

(Als draadloos LAN module is voorzien)

Draadloos (AP Modus)

Uitschakelen

Stelt in of Draadloos (AP Modus) in te schakelen.

Automatische verbinding (drukknop)

-

Verbind automatisch (drukknop) met gebruik van Draadloos (AP Modus).

Handmatige instelling

SSID

(Apparaat-specifiek reeks)

Weergave SSID van Draadloos (AP Modus).

Wachtwoord

(8-karakters nummer)

Weergeeft SSID van Draadloos (AP Modus).

Instelling verbinding

SSID

(Apparaat-specifiek reeks)

Stelt SSID in van Draadloos (AP Modus).

Wachtwoord

(8-karakters nummer)

Stelt het wachtwoord in van Draadloos (AP Modus).

IPv4-adres

192.168.110.100

Stelt het wachtwoord in van Draadloos (AP Modus).

AP Modus Gebruikersinstelling

Privé

Stelt al dan niet in om aan te tonen of te verbergen [Automatic connection (push-button) (Automatische verbinding (drukknop))] en [Manual Setup (Handmatige Instelling)] van [Wireless(AP Mode) Setting (Draadloos (AP Modus) instelling)] voor niet-beheerder gebruikers.

Standaardinstellingen

-

De instellingen van het netwerk, de mailserver, de LDAP-server en de beveiligingsprotocolserver worden teruggezet naar de standaardinstellingen.

Mailserver-setup

SMTP Server

(NULL)

Stelt het IP-adres of de server naam in voor de SMTP server.

SMTP Poort

25

Stelt het poortnummer van de proxy-server in. Normaal, gebruik de standaard instelling.

Beschikbaar bereik: 1 tot 65535

SMTP-encryptie

Geen

Selecteert een coderingsmethode in de SMTP-communicatie.

Ontvang Instelling

Uitschakelen

Selecteert het te gebruiken protocol voor e-mailontvangst in.

POP3-server

(NULL)

Stel het IP-adres of de server naam in voor de POP3-server.

POP3 Poort

110

Stelt het poortnummer in dat voorbereid is door de POP3 op de POP3-server.

Beschikbaar bereik: 1 tot 65535

POP-encryptie

Geen

Selecteert een encryptiemethode in de POP-communicatie.

Authenticatie methode

Geen authenticatie

Selecteert een authenticatiemethode voor e-mailtransmissies.

SMTP Gebruiker ID

(NULL)

Stelt de login naam in naar de server gebruikt voor SMTP authentificatie.

SMTP wachtwoord

(NULL)

Stelt een login wachtwoord in naar de server gebruikt voor SMTP authentificatie.

POP gebruiker ID

(NULL)

Stelt een login naam in naar de server gebruikt voor POP certificatie of voor het printen van ontvangen e-mail aanhangsel bestanden.

POP wachtwoord

(NULL)

Stelt een login naam in naar de server gebruikt voor POP certificatie of voor het printen van ontvangen e-mail aanhangsel bestanden.

LDAP Server instelling

Server instelling

LDAP Server

(NULL)

Stelt het IP-adres of de server naam in voor de LDAP server.

Poort Nr.

389

Stelt het poortnummer van de LDAP-server in.

Beschikbaar bereik: 1 tot 65535

Timeout

30 seconden

Stelt de time-out waarde in voor de zoekrespons van de LDAP-server.

Beschikbaar bereik: 10 tot 120 seconden

Max. invoer

100 invoeren

Stelt maximum aantal zoekresultaten in van de LDAP-server.

Zoekwortel

(NUL)

Specificeert een positie van waaruit de LDAP-directory wordt doorzocht.

Kenmerk

Naam1

cn

Hiermee wordt de attribuutnaam gezocht als de gebruikersnaam. Gebruikt voor bestemmingen zoeken voor Scan naar E-mail. Invoer voor [Name 1 (Naam 1)] is vereist. Om attributen toe te voegen om te zoeken, invoeren [Name2 (Naaam2)] en [Name3 (Naam3)].

Naam2

sn

Naam3

gegevenNaam

E-mailadres

mail

Hiermee wordt de attribuutnaam gezocht als een e-mail adres. Gebruikt voor bestemmingen zoeken voor Scan naar E-mail.

Extra Filter

(NUL)

Hiermee wordt een zoekschema toegevoegd bij het zoeken. Gebruikt voor bestemmingen zoeken voor Scan naar E-mail. (Ex: employeeNumber>=1000)

Authenticatie

Methode

Anoniem

Stelt de authenticatiemethode in.

Voor Digest-MD5 moet de DNS-server ingesteld zijn. Voor Beveiligingsprotocol moeten de SNTP server, DNS server en beveiligingsprotocol ingesteld zijn.

Gebruiker ID

(NULL)

Stelt een gebruiker ID in voor LDAP server authenticatie. U kunt tot 80 karakters invoeren.

Weergave conditie: de LDAP authentificatie methode is niet ingesteld op [Anonymous].

Wachtwoord

(NULL)

Stelt een wachtwoord in voor LDAP server authenticatie. U kunt tot 32 karakters invoeren.

Weergave conditie: de LDAP authentificatie methode is niet ingesteld op [Anonymous].

Versleuteling

Geen

Stelt de codering in van communicatie met de LDAP-server.

Server instellingen voor het beveiliging protocol

Domein

(NULL)

Stelt een echte naam in voor de Kelberos-certificatie. Gebruik hoofdletters voor het alfabet.U kunt maximaal 64 tekens invullen.

Memo

Om de gewijzigde instellingen in het menu [Netwerkmenu] toe te passen, moet u een netwerkkaart opnieuw starten. Herstart de netwerkkaart volgens een bevestiging scherm die wordt weergegeven wanneer u instellingen verandert.