Wijzigen van het beheerderwachtwoord.

Het wordt aanbevolen om het beheerderswachtwoord te wijzigen om uw veiligheid te beschermen. Schrijf het nieuwe wachtwoord op en bewaar het veilig.

  1. Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

  2. Druk meerdere keren op of en druk op [Admin Setup (Admin Instellingen)].

  3. Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].

    De fabrieksingestelde beheerdersnaam en het wachtwoord zijn respectievelijk "admin" en "aaaaaa".

  4. Druk op of verschillende keren en druk op [Manage Unit (Beheer)].

  5. Druk meerdere keren op of en druk op [Admin Password (Beheerderswachtwoord)].

  6. Voer een nieuw wachtwoord in en klik vervolgens op [OK].

  7. Voer het wachtwoord opnieuw in.

  8. Druk op [OK].

Opmerking

Zorg ervoor dat u het beheerderswachtwoord niet vergeet.

Als u het beheerderswachtwoord vergeet, hebt u geen toegang tot het menu [Admin Setup (Beheerdersinst.)] van het apparaat om de instellingen te wijzigen. U moet mogelijk betalen voor de service van het ophalen van wachtwoorden.