Kopieerinstellingen

Onderdeel

Fabrieksinstelling

Beschrijving

Standaardinstellingen

Kleurmodus

Auto

Auto/kleur/mono (grijsschaal) selecteren.

Scanformaat

Auto

Stelt het standaard scanformaat in.

Duplex kopie

UIT (Simplex)

Stelt de standaard instelling in of dubbel printen aan of uit gezet moet worden, en de standaard bind positie

Zoomen

100%

Stelt de standaard zoomfactor in.

Sorteer

AAN

Bepaalt of gekopieerde documenten standaard gesorteerd worden.

Afbeelding instellingen

Dichtheid

0

Stelt de standaarddichtheid in.

Document Type

Tekst en foto

Stelt de standaardbeeldkwaliteit in.

Resolutie

Normaal

Stelt de standaard resolutie in.

Achtergrondverwijdering

Automatisch

Stelt de standaard achtergrond verwijdering in.

Verwijderen doorzichtig

Gemiddeld

Stelt de standaardwaarde in van de functie voor het verwijderen van doorschijnende tekst.

Buitenkantverwijdering

Instellingen

UIT

Om de buitenkantverwijdering in- of uit te schakelen.

Aanpassing bereik

3

Stelt criterium in voor de buitenkantverwijdering.

Contrast

0

Stelt het standaard contrast in.

Tint

0

Stelt de standaardinstelling van de tint in.

Verzadiging

0

Stelt de standaardinstelling van de verzadiging in.

RGB

0

Stelt de standaardinstelling van RGB-contrast in.

Richting

Bovenzijde boven

Selecteert de standaard paginarichting van documenten.

ID-kaartkopie

UIT

Stelt in of de modus ID-kaartkopie standaard wordt gebruikt.

continue scan

UIT

Stelt in of de continuscanmodus wordt gebruikt of niet.

Gemengd formaat

UIT

Bepaalt of documenten van verschillende grootte standaard op elk papierformaat gekopieerd worden.

Marge

Instellingen

UIT

Stelt de standaardmarges in.

Voorzijde

Links

0 mm (0 inch)

Beschikbaar bereik: 0 tot ±25 mm (0,0 tot 2,0 inch) (stappen van 1 mm)

Bovenzijde

Terug

Links

Bovenzijde

Rand wissen

Instelling

AAN

Stelt in of de schaduwrand die is gecreëerd in 2-pagina's verdeelde documenten wordt gewist.

Breedte

2 mm (0,1 inch)

Stelt de verwijderingsbreedte in.

Beschikbaar bereik: 2 tot ±50 mm (0,1 tot 2,0 inch) (stappen van 1 mm)

Centrumverwijdering

Instellingen

UIT

Stelt in of de schaduwlijnen in het midden van een document van twee pagina's verwijderd moeten worden.

Breedte

1 mm (0,1 inch)

Stelt de verwijderingsbreedte in.

Beschikbaar bereik: 1 tot ±50 mm (0,1 tot 2,0 inch) (stappen van 1 mm)

Overslaan lege pagina's

UIT

Schakelt de functie Lege pagina's overslaan in- of uit.

Watermerk

Paginanummer

Instellingen

UIT

Stelt in of paginanummers als watermerk toegevoegd moeten worden.

Startnummer

1

Stelt het beginnummer van de paginanummering in.

Positie

Rechtsonder

Stelt de afdrukpositie van de paginanummering in.

Reeks

Gebruikersnaam

UIT

Stelt in of de gebruikersnaam als watermerk toegevoegd moet worden.

Modelnaam

UIT

Stelt in of de modelnaam als watermerk toegevoegd moet worden.

Dag/tijdstip

UIT

Stelt in of de datum en het tijdstip als watermerk toegevoegd moet worden.

Gratis Word

UIT

Stelt in of een tekenreeks als watermerk toegevoegd moet worden.

Reeks

(NUL)

Stelt een tekenreeks in.

U kunt maximaal 64 alfanumerieke tekens registreren.

Positie

Linksonder

Stelt de afdrukpositie van de tekenreeks in.

Lettergrootte

10 punt

Stelt de lettergrootte in.

Beschikbaar bereik: 8 tot 24 punten

Configureer afkortingen

01: Scanformaat

02: Papierinvoer

03: Duplexkopie

04: N-in-1

05: Zoomen

06: Richting

Stelt de afkort knop in voor het [Copy] label.

Onderbreken

UIT

Hiermee schakelt u de onderbrekingsfunctie in of uit.