Faxinstelling

Onderdeel

Fabrieksinstelling

Beschrijving

Standaardinstellingen

Resolutie

Normaal

Stelt de standaardinstelling voor beeldkwaliteit in.

Achtergrondverwijdering

Auto

Stelt de standaardinstellingen van de achtergrondverwijdering in.

Dichtheid

0

Stelt de standaarddichtheid van het scannen in.

Scan Grootte

Auto

Stelt het standaard scanformaat in.

Continu scannen (glasplaat)

UIT

Stelt in of de continu scannen wordt gebruikt of niet.

Continu Scan (ADF)

UIT

Preview

UIT

Stelt de preview van de te verzenden afbeelding in.

Rand wissen

Instelling

UIT

Stelt in of de randschaduw die op de faxscanafbeelding gecreëerd is, verwijderd wordt of niet.

Breedte

2 mm (0.1 inch)

Stelt een verwijderingsbreedte op de faxscanafbeelding in.

TTI

AAN

Stelt in of de naam van de afzender aan de header van de verzonden fax standaard wordt toegevoegd.

Zenden confirmatie rapport

UIT of AAN

Stelt in of de transmissieresultaten automatisch worden afgedrukt of niet.

Geheugen Tx

AAN

Stelt in of geheugenverzending (AAN) of real-time verzending (UIT) standaard wordt gebruikt.

Configureer afkortingen

01: Handmatig kiezen

02: Snelkeuze Oproep

03: Groep lijst

04: Opnieuw bellen

05: Niet aan de haak

06: Resolutie

Stelt de afkort knop in voor het [Fax] label.

Venster voor F-code

Bewerken/registreren

Vertrouwelijk venster

Venster naam

(NUL)

Stelt de naam voor vertrouwelijke vensters in. U kunt tot 16 karakters invoeren.

Sub-adres

(NULL)

Stelt het sub-adres voor vertrouwelijke vensters in. U kunt tot 20 karakters invoeren.

Wachtwoord

(NULL)

Stelt het wachtwoord voor het vertrouwelijke vak in. U kunt maximaal 20 tekens invullen.

Vasthoud tijd

0

Stelt de houdtijd voor de vertrouwelijke box in.

Beschikbaar bereik: 0 tot 31 dagen

I.D.Code

(NULL)

Stelt het wachtwoord voor vertrouwelijke venster in. Registreer alleen een 4-cijferig numeriek nummer.

Mededelingen venster

Venster naam

(NUL)

Stelt een bulletin vensternaam in. U kunt tot 16 karakters invoeren.

Sub-adres

(NULL)

Stelt het sub-adres voor het bulletin venster in. U kunt tot 20 karakters invoeren.

Wachtwoord

(NULL)

Stelt het wachtwoord voor het mededelingenvenster in. U kunt maximaal 20 tekens invullen.

Verwijder

Verwijdert een venster voor F-codes.

Beveiligingsfunctie

ID Controle Tx

UIT

Stelt in of ID-controle verzenden wordt gebruikt.

Zendbestemming

AAN

Stelt in of het nummer van de transmissiebestemming wordt getoond, voordat rondsturen wordt gestart.

Keuze bevestigen

UIT

Stelt het faxnummer in van de bestemming die opnieuw ingegeven moet worden voordat een fax verzonden wordt.

Handmatige invoer

Inschakelen

Geeft toestemming voor handmatige invoer.

Beveilig Ontvangen

Instelling

UIT

Stelt in of een ontvangen fax wordt opgeslagen in het geheugen van deze machine zonder deze onmiddellijk af te drukken.

Wachtwoord

(NULL)

Stelt het wachtwoord in dat is ingevoerd wanneer een ontvangen fax geprint wordt dat is opgeslagen in het geheugen van deze machine.

verwijder na afdruk

Ja

Stelt in of een fax verwijderd wordt na het printen.

Andere Instellingen

Standaardmodus

Normaal

Stelt de standaard beeldscherm van de fax in.

Pogingen nummerherhaling

2 Keer/keren

Stelt het aantal pogingen voor nummerherhaling in.

Beschikbaar bereik: 0 tot 9 keer

Herkeuze Interval

1 minuten

Stelt de tijd in tussen de nummerherhalingen.

Beschikbaar bereik: 0 tot 5 minuten

Geblokkeerde junk fax

Instelling

UIT

Stelt de modus voor het blokkeren van ongewenste faxen in.

Geregistreerde Lijst

Registreren/bewerken

(NUL)

Adressen voor het blokkeren van junkfaxen registreren/bewerken.

Weergave conditie: Om in te stellen [Mode2] of [Mode3], [Admin Setup] > [Other Settings] > [Block Junk Fax] > [Setting].

Verwijder

Adressen verwijderen bij het blokkeren van ongewenste faxen

Weergave conditie: Om in te stellen [Mode2] of [Mode3], [Admin Setup] > [Other Settings] > [Block Junk Fax] > [Setting].

Belrespons

1 keer overgaan

Stelt het aantal keren rinkelen in dat benodigd is alvorens een inkomende fax wordt ontvangen.

Duur kiespauze

2 seconden

Stelt de pauze van de kiestijd in.

Beschikbaar bereik: 0 tot 10 seconden

Rx Reducering Snelheid

Automatisch

Stelt de reductiefactor voor ontvangst in.

Reduct. Marge

24 mm (0.9 inch) of 100 mm (3.9 inch)

Stelt de drempelwaarde van de ontvangstreductie in.

Beschikbaar bereik: 0 tot 100 mm (0 tot 3,9 inches)

ECM Modus

AAN

Stelt in of de correctiemodus voor fouten gebruikt wordt.

Voorvoegsel

(NULL)

Stelt het oproep voorvoegsel in. U kunt tot 40 cijfers invoeren.

Ontvangen tijd markering

UIT

Stelt in of de tijdstempel op ontvangen faxen wordt afgedrukt of niet.

Print Controle Boodschap

AAN

Stelt in of de storingsinhoud wordt gemeld als er een transmissiestoring optreedt.

Duplex

UIT

Stelt enkelzijdig of dubbelzijdig afdrukken in voor het afdrukken van ontvangen faxen en de bindpositie voor dubbelzijdig afdrukken.

Roteren Tx

AAN

Stelt in of Roteren Tx ingeschakeld of uitgeschakeld wordt.

Prioriteit extern station

Type 1

Stelt de prioriteit van informatie voor het externe station in (informatie van de bestemming). Prioriteit (Hoog > Laag)

[Type 1 (Type 1)]: Informatie van bestemming > Naam in snelkiesmenu > Telefoonnummer

[Type 2 (Type 2)]: Naam in snelkiesmenu > Telefoonnummer

Fax instelling

Service Byte

UIT

Sommige menu-items worden niet op het paneel weergegeven wanneer deze op UIT is ingesteld.

Landcode

Internationaal of U.S.A.

Stelt de landcode in.

A/R-full print

AAN

Bepaalt of de lijst met communicatieresultaten automatisch wordt afgedrukt om de 50 communicaties.

Dagelijks logboekrapport Tx/Rx

Instellingen

UIT

Schakelt het afdrukken van een dagelijks rapport aan/uit.

Afdruktijd

0 uur

0 minuten

0 seconden

Voor het instellen van de datum en tijd voor het afdrukken van het dagelijkse rapport.

Toon voor echo (voor transmis.)

Uitschakelen

Wordt alleen weergegeven als Service Bit is ingesteld op AAN.

Toon voor echo (voor ontvangst)

Uitschakelen

Wordt alleen weergegeven als Service Bit is ingesteld op AAN.

H/Modem Ratio (Voor Tx)

33.6 Kbps

Stelt de standaard transmissiesnelheid van de modemtransmissie in terwijl de machine een fax verzendt.

H/Modem Ratio (Voor Rx)

33.6 Kbps

Stelt de standaardwaarde van de transmissiesnelheid voor de modem in terwijl de printer een fax ontvangt.

Demper

10 db, bereik: 0 - 15 dB

Voer de verzwakker in. Wordt alleen weergegeven als Service Bit is ingesteld op AAN.

MF Demper

8 db, bereik: 0 - 15 dB

Voer de verzwakker van de MF(-toon) in. Wordt alleen weergegeven als Service Bit is ingesteld op AAN.

Puls Maak Ratio

40%, Bereik: 33, 39, 40%

Ingesteld om de snelheid van DP (10 pps) tijdens een gesprek te creëren. Wordt alleen weergegeven, als de servicebit AAN staat en de instelling voor toon/puls PULS is.

Puls Oproep Type

N, Bereik: N, 10-N, N+1

Stelt het kiespulstype in. Wordt alleen weergegeven, als de servicebit AAN staat en de instelling voor toon/puls PULS is.

MF (Toon) Duur

100 mseconden, bereik: 75, 85, 100 mseconden

Voer de duur van de MF (toon) in. Wordt alleen weergegeven, als de servicebit AAN staan en de instelling voor toon/puls TOON is.

Oproep timer

60 mseconden, bereik: 1 - 255 seconden

Wordt alleen weergegeven als Service Bit is ingesteld op AAN.

PBX-lijn

UIT

Wanneer verbinding wordt gemaakt met PBX (interne uitwisseling), stel deze dan in op [AAN].

Doorsturen instelling

Doorsturen instelling

UIT

Stelt in of de faxdoorstuurmodus wordt ingeschakeld of niet.

Doorsturen nummer

(NULL)

Stelt een faxnummer in dat wordt gebruikt voor de modus fax doorsturen.

TAD Modus

Type 3:

Stelt een werkingstype in de modus Telefoon/fax klaar in.

[Type 3]: Een faxsignaal wordt gedetecteerd binnen 15 seconden bij het beantwoorden door het antwoordapparaat. Normaal, gebruik dit type.

[Type 1]: Een faxsignaal wordt gedetecteerd meteen na beantwoording door het antwoordapparaat. Daarna start de ontvangst. Wanneer u enige fax ontvangst problemen heeft, kunnen zij worden verbeterd wanneer dit type is ingesteld.

[Type 2]: Een faxsignaal wordt gedetecteerd meteen na beantwoording door het antwoordapparaat. Stelt dit type in als u deze machine gewoonlijk gebruikt als telefoon.

Telefoonprioriteitsmodus

UIT

Stelt in of de externe telefoon en de machine overgaan in de modus Tel/fax klaar.

[AAN]: De verzender wordt verondersteld dat hij een telefoon oproep wil maken. De telefoon gaat eerst over.

CNG detectie

UIT

Stelt in of er beoordeeld moet worden of de gebruiker al dan niet een fax verstuurt terwijl de telefoon van de haak is in de modus Tel/fax klaar.

T/F Timer Programmering

35 seconden

Stelt in wanneer de automatische ontvangst van faxen start als de communicatie niet start, zelfs niet nadat er een inkomend gesprek binnenkomt in de modus Tel/fax klaar en de modus Ans/fax klaar.

Zacht overgaan volume

Hoog

Stelt een volume in voor het rinkelen van de telefoon in de modus Tel/fax klaar.

Extern ontvangen nummer

UIT

Stelt een extern schakelnummer in.