FaxServer-functie

Onderdeel

Fabrieksinstelling

Beschrijving

Omgevingsinstellingen

FaxServer-functie

UIT

Stelt in of het scannen naar de faxserver wordt gebruikt.

Voorvoegsel

(NULL)

Stelt de voorvoegsel code voor scannen in naar fax server.

Achtervoegsel

@faxserver

Stelt in op achtervoegselcode voor scannen naar faxserver.

Tekst

UIT

Stelt in of inhoudstekst moet worden toegevoegd.

Standaard instellingen

Scanformaat

Auto

Stelt het standaard scanformaat in.

Dichtheid

0

Stelt de standaarddichtheid in.

Resolutie

Normaal

Stelt de standaard resolutie in.

Achtergrondverwijdering

Automatisch

Stelt de standaardinstelling van de achtergrondverwijdering in.

continue scan

UIT

Stelt in of de continu scanmodus standaard wordt gebruikt.

Preview

UIT

Stelt de preview van de te verzenden afbeelding in.

Compressie ratio

Laag

Selecteert het standaard compressieniveau.

Configureer afkortingen

01: Handmatig kiezen

02: Snelkeuze Oproep

03: Groep lijst

04: Tx Geschiedenis

05: Scanformaat

Stelt de afkort knop in voor het [Internet Fax] label.

Veiligheid functie

Verzending Bestemming

AAN

Stelt in of het nummer van de transmissiebestemming wordt getoond, voordat rondsturen wordt gestart.

Keuze bevestigen

UIT

Stelt in of het faxnummer van de transmissiebestemming opnieuw ingevoerd moet worden alvorens te verzenden.

Overige instellingen

Roteren Tx

AAN

Stelt in of Roteren Tx ingeschakeld of uitgeschakeld wordt.