Εκτύπωση

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις πληροφορίες σχετικά με διάφορους τρόπους για να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας αυτή τη συσκευή.

Εκτύπωση Εκτύπωση Ορισμός Κωδικού Πρόσβασης και Κρυπτογράφηση των Δεδομένων Εκτύπωσης (Κρυπτογραφημένη Πιστοποιημένη Εκτύπωση) Σχετικά με την αντιστοίχιση χρώματος Εναλλαγή προσανατολισμού εξόδου ανά αντίτυπο Εκτύπωση των Δεδομένων στη Μνήμη USB Εξοικονόμηση Γραφίτη