Ορισμός κωδικού πρόσβασης και κρυπτογράφηση των δεδομένων εκτύπωσης (Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση)

Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε τα έγγραφά σας πριν τα στείλετε από έναν Η/Υ σε αυτή τη συσκευή. Το έγγραφο δεν εκτυπώνεται και αποθηκεύεται σε κρυπτογραφημένη μορφή στην εσωτερική μνήμη αυτής της συσκευής μέχρι να εισάγετε τον καθορισμένο κωδικό πρόσβασης στον πίνακα χειριστή. Μπορείτε να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες.

Σημείωση

 • Εάν δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σε ουρά εξαιτίας ανεπαρκή ελεύθερου χώρου στην εσωτερική μνήμη αυτής της συσκευής, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι το σύστημα αρχείων είναι πλήρες, και η εργασία εκτύπωσης δεν εκτελείται

 • Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Windows XPS ή σε Mac OS X.

 • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία με τη λειτουργία εκτύπωσης αφίσας και τη λειτουργία εκτύπωσης φυλλαδίου με οδηγό εκτυπωτή των Windows PCL αν μοιράζεστε αυτή τη συσκευή μέσω του διακομιστή εκτύπωσης.

 • Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, διαγράψτε το πλαίσιο ελέγχου [Δώστε Προτεραιότητα στην αποδέσμευση του κεντρικού Η/Υ].

  Αποθήκευση Δεδομένων Εκτύπωσης σε Αυτή τη Συσκευή πριν από την Εκτύπωση

Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε ένα αρχείο για εκτύπωση. Τα κρυπτογραφημένα δεδομένα αποθηκεύονται στη μνήμη αυτής της συσκευής. Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε τα δεδομένα μέχρι να εισαγάγετε τον κωδικό στον πίνακα χειριστή.

 1. Ανοίξτε το αρχείο προς εκτύπωση.

 2. Επιλέξτε [Εκτύπωση] στο μενού [Αρχείο].

 3. Κάντε κλικ στο [Προτιμήσεις].

 4. Επιλέξτε την καρτέλα [Επιλογές Εργασίας].

 5. Επιλέξτε [Κρυπτογραφημένη Ασφαλής Εκτύπωση].

 6. Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης στο [Password (Κωδικός πρόσβασης)].

 7. Kάντε κλικ στο [ΟΚ].

 8. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις αν είναι απαραίτητο και μετά κάντε κλικ στο [ΟΚ (ΟΚ)].

 9. Κάντε κλικ στο [Print (Εκτύπωση)] στην οθόνη [Print (Εκτύπωση)].

  Η κρυπτογραφημένη και προστατευμένη με κωδικό εργασία εκτύπωσης μόνο αποστέλλεται σε αυτή τη συσκευή, και δεν εκτυπώνεται ακόμη

  Υπόμνημα

  Η εργασία εκτύπωσης που έχει αποθηκευτεί στη μνήμη διαγράφεται αυτόματα εάν η εκτύπωση ολοκληρωθεί ή δεν εκτυπωθεί για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Εάν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα κατά την αποστολή των δεδομένων ή η εργασία αλλοιωθεί μετά την αποστολή, η εργασία διαγράφεται αυτόματα.

Εκτυπώστε μια κρυπτογραφημένη και προστατευμένη με κωδικό εργασία εκτύπωσης στην εσωτερική μνήμη αυτής της συσκευής.

 1. Πατήστε [Εκτύπωση] ή το κουμπί (ΕΚΤΥΠΩΣΗ).

 2. Πατήστε [Κρυπτογραφημένη Εργασία].

 3. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε στον υπολογιστή και έπειτα πιέστε [ΟΚ (ΟΚ)].

 4. Όταν εργασίες εκτύπωσης στις οποίες έγινε έλεγχος ταυτότητας εμφανίζονται σε κατάλογο, πατήστε [Print (Εκτύπωση)] για τις εργασίες που θέλετε να εκτυπώσετε.

  Για να εκτυπώσετε όλες τις εμφανιζόμενες εργασίες εκτύπωσης, πιέστε [Print All (Εκτύπωση όλων)].

  Πιέστε [Delete (Διαγραφή)] για να διαγράψετε συγκεκριμένες εργασίες στις οποίες έγινε έλεγχος ταυτότητας. Πιέστε [Delete All (Διαγραφή όλων)] για να διαγράψετε όλες τις εργασίες στον κατάλογο στις οποίες έγινε έλεγχος ταυτότητας.