Ορισμός κωδικού πρόσβασης στα δεδομένα εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση)

Σημείωση

 • Εάν δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σε ουρά που οφείλεται σε ανεπαρκή ελεύθερο χώρο στη μνήμη, εμφανίζεται ένα μήνυμα για να σας ενημερώσει ότι το σύστημα αρχείων είναι πλήρες, και η εργασία εκτύπωσης δεν εκτελείται.

 • Η λειτουργία αυτή δεν διατίθεται με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Windows XPS.

 1. Ανοίξτε το αρχείο προς άνοιγμα.

 2. Επιλέξτε [Εκτύπωση] στο μενού [Αρχείο].

 3. Κάντε κλικ στο [Προτιμήσεις].

 4. Επιλέξτε την καρτέλα [Επιλογές Εργασίας].

 5. Επιλέξτε [Ασφαλής Εκτύπωση] από το [Είδος Εργασίας].

 6. Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης στο [Job Password (Κωδικός πρόσβασης εργασίας)].

 7. Kάντε κλικ στο [ΟΚ].

 8. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [ΟΚ].

 9. Κάντε κλικ στην [Εκτύπωση] στην οθόνη [Εκτύπωση].

 10. Πατήστε [Print (Εκτύπωση)] ή το κουμπί (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) στον πίνακα χειριστή.

 11. Πατήστε [Stored Job (Αποθηκευμένη εργασία)].

 12. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε στον υπολογιστή και έπειτα πιέστε [ΟΚ (ΟΚ)].

 13. Όταν εργασίες εκτύπωσης στις οποίες έγινε έλεγχος ταυτότητας εμφανίζονται σε κατάλογο, πατήστε [Print (Εκτύπωση)] για τις εργασίες που θέλετε να εκτυπώσετε. Για να εκτυπώσετε όλες τις εμφανιζόμενες εργασίες εκτύπωσης, πιέστε [Print All (Εκτύπωση όλων)].

  Πιέστε [Delete (Διαγραφή)] για να διαγράψετε συγκεκριμένες εργασίες στις οποίες έγινε έλεγχος ταυτότητας.

  Πιέστε [Delete All (Διαγραφή όλων)] για να διαγράψετε όλες τις εργασίες στον κατάλογο στις οποίες έγινε έλεγχος ταυτότητας.

Σημείωση

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας που έχει οριστεί σε μια εργασία και δεν εκτυπώσετε την εργασία που στέλνεται σε αυτή τη συσκευή, η εργασία παραμένει στην εσωτερική μνήμη.

 1. Ανοίξτε το αρχείο προς άνοιγμα.

 2. Επιλέξτε [Εκτύπωση] στο μενού [Αρχείο].

 3. Κάντε κλικ στο [Προτιμήσεις].

 4. Επιλέξτε την καρτέλα [Επιλογές Εργασίας].

 5. Επιλέξτε [Ασφαλής Εκτύπωση] από το [Είδος Εργασίας].

 6. Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης στο [Personal ID Number (PIN) (Προσωπικός αναγνωριστικός αριθμός (PIN))].

 7. Kάντε κλικ στο [ΟΚ].

 8. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [ΟΚ].

 9. Κάντε κλικ στην [Εκτύπωση] στην οθόνη [Εκτύπωση].

 10. Πιέστε [Print (Εκτύπωση)] ή το κουμπί (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) από τον πίνακα χειριστή.

 11. Πιέστε [Stored Job (Αποθηκευμένη εργασία)].

 12. Κατά την εκτύπωση, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε στον υπολογιστή, και στη συνέχεια πιέστε [ΟΚ (ΟΚ)].

 13. Όταν εργασίες εκτύπωσης στις οποίες έγινε έλεγχος ταυτότητας εμφανίζονται σε κατάλογο, πατήστε [Print (Εκτύπωση)] για τις εργασίες που θέλετε να εκτυπώσετε. Για να εκτυπώσετε όλες τις εμφανιζόμενες εργασίες εκτύπωσης, πιέστε [Print All (Εκτύπωση όλων)].

  Πιέστε [Delete (Διαγραφή)] για να διαγράψετε συγκεκριμένες εργασίες στις οποίες έγινε έλεγχος ταυτότητας.

  Πιέστε [Delete All (Διαγραφή όλων)] για να διαγράψετε όλες τις εργασίες στον κατάλογο στις οποίες έγινε έλεγχος ταυτότητας.

Σημείωση

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας που έχει οριστεί σε μια εργασία και δεν εκτυπώσετε την εργασία που στέλνεται σε αυτή τη συσκευή, η εργασία παραμένει στην εσωτερική μνήμη.

 1. Ανοίξτε το αρχείο προς εκτύπωση.

 2. Επιλέξτε [Print (Εκτύπωση)] από το μενού [File (Αρχείο)].

 3. Επιλέξτε [Secure Print (Ασφαλής εκτύπωση)] από το μενού πίνακα.

 4. Επιλέξτε [Secure Print (Ασφαλής εκτύπωση)] από το [Job Type (Τύπος εργασίας)].

 5. Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης στο [Job Password (Κωδικός πρόσβασης εργασίας)].

 6. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Print (Εκτύπωση)].

 7. Πιέστε [Print (Εκτύπωση)] ή το κουμπί (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) από τον πίνακα χειριστή.

 8. Πιέστε [Stored Job (Αποθηκευμένη εργασία)].

 9. Κατά την εκτύπωση, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε στον υπολογιστή, και στη συνέχεια πιέστε [ΟΚ (ΟΚ)].

 10. Όταν εργασίες εκτύπωσης στις οποίες έγινε έλεγχος ταυτότητας εμφανίζονται σε κατάλογο, πατήστε [Print (Εκτύπωση)] για τις εργασίες που θέλετε να εκτυπώσετε. Για να εκτυπώσετε όλες τις εμφανιζόμενες εργασίες εκτύπωσης, πιέστε [Print All (Εκτύπωση όλων)].

  Πιέστε [Delete (Διαγραφή)] για να διαγράψετε συγκεκριμένες εργασίες στις οποίες έγινε έλεγχος ταυτότητας.

  Πιέστε [Delete All (Διαγραφή όλων)] για να διαγράψετε όλες τις εργασίες στον κατάλογο στις οποίες έγινε έλεγχος ταυτότητας.

Σημείωση

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας που έχει οριστεί σε μια εργασία και δεν εκτυπώσετε την εργασία που στάλθηκε σε αυτή τη συσκευή, η εργασία παραμένει στην εσωτερική μνήμη.

Υπόμνημα

 • Εάν οι λεπτομέρειες ρύθμισης δεν εμφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου εκτύπωσης για Mac OS X 10.7 έως 10.11, κάντε κλικ στην επιλογή [Show Details (Προβολή λεπτομερειών)] στο κάτω μέρος του πλαισίου διαλόγου.

 • Εάν η επιλογή εκτύπωσης δεν προβάλλεται στο πλαίσιο διαλόγου εκτύπωσης για Mac OS X 10.6.8, κάντε κλικ στο τρίγωνο γνωστοποίησης δίπλα στον πτυσσόμενο κατάλογο [Εκτυπωτής].