Βελτίωση ασφάλειας

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ασφάλεια.

Ανάθεση κωδικού πρόσβασης σε ένα έγγραφο για να μην είναι ορατό από τρίτους

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία πιστοποιημένης εκτύπωσης. Εάν εκχωρήσετε έναν κωδικό πρόσβασης σε ένα έγγραφο εκ των προτέρων, το έγγραφο μπορεί να εκτυπωθεί μόνο όταν εισάγεται ο ίδιος κωδικός πρόσβασης από τον πίνακα χειριστή.

Ορισμός κωδικού πρόσβασης στα δεδομένα εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση)

Κρυπτογράφηση εγγράφου για προστασία από παράνομη πρόσβαση

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κρυπτογραφημένης πιστοποιημένης εκτύπωσης. Εάν εκχωρήσετε έναν κωδικό πρόσβασης σε ένα έγγραφο εκ των προτέρων, το έγγραφο μπορεί να εκτυπωθεί μόνο όταν εισάγεται ο ίδιος κωδικός πρόσβασης από τον πίνακα χειριστή. Επίσης, το έγγραφο κρυπτογραφείται πριν αποσταλεί από έναν Η/Υ, προστατεύοντας τις πληροφορίες από την παράνομη πρόσβαση.

Ορισμός κωδικού πρόσβασης και κρυπτογράφηση των δεδομένων εκτύπωσης (Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση)

Κρυπτογράφηση εγγράφου και απαίτηση πιστοποίησης χρήστη πριν την εκτύπωση

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας εκτύπωσης. Τα στοιχεία χρήστη που συνδέεται την τρέχουσα στιγμή λαμβάνονται αυτόματα και συνδέονται με μια κρυπτογραφημένη εργασία εκτύπωσης, ώστε να μην χρειαστεί να εισάγετε κωδικό πρόσβασης. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση ελέγχου πρόσβασης της συσκευής και συνδεθείτε στη συσκευή με τα ίδια στοιχεία χρήστη που χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή.

Κρυπτογράφηση δεδομένων εκτύπωσης και απαίτηση πιστοποίησης χρήστη πριν την εκτύπωση (Ασφαλής εργασία ID)

Χρήση της λειτουργίας κρυπτογράφησης PDF Μπορείτε να ορίσετε ένα επίπεδο δύναμης κρυπτογράφησης, ένα κωδικό πρόσβασης που απαιτείται για το άνοιγμα ενός αρχείου, και άλλες ρυθμίσεις.

Κρυπτογράφηση αρχείου PDF

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ελέγχου πρόσβασης. Μπορείτε να περιορίσετε τους χρήστες της συσκευής και τις διαθέσιμες λειτουργίες

Έλεγχος πιστοποίησης χρήστη (Έλεγχος πρόσβασης)

Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες ασφαλείας για την αποστολή φαξ. Οι λειτουργίες είναι χρήσιμες για την πρόληψη λάθος αποστολής φαξ.

Αποτροπή λανθασμένων αποστολών φαξ

Μπορείτε να περιορίσετε τους Η/Υ στους οποίους στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Απομακρυσμένη Σάρωση

Καταχώρηση ενός υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος