Κρυπτογράφηση αρχείου PDF

Κατά τη μετατροπή ενός σαρωμένου εγγράφου σε ένα αρχείο PDF, μπορείτε να κρυπτογραφήσετε το αρχείο. Μπορείτε να ορίσετε ένα επίπεδο κρυπτογράφησης, έναν κωδικό ανοίγματος εγγράφου, έναν κωδικό άδειας, και να χρησιμοποιήσετε δικαιώματα χρήσης για το αρχείο PDF που δημιουργήθηκε. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο κρυπτογράφησης, τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ασφαλείας.

Ένας κωδικός ανοίγματος εγγράφου προορίζεται για το άνοιγμα ενός κρυπτογραφημένου αρχείο PDF. Ένας κωδικός ανοίγματος εγγράφου δεν μπορεί να είναι ο ίδιος με έναν κωδικό άδειας. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 32 χαρακτήρες.

Ένας κωδικός άδειας προορίζεται για τον έλεγχο της εκτύπωσης, την εξαγωγής, της επεξεργασίας, ή άλλων ενεργειών για κρυπτογραφημένα αρχεία PDF. Ένας κωδικός άδειας δεν μπορεί να είναι ο ίδιος με έναν κωδικό ανοίγματος εγγράφου. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 32 χαρακτήρες.

Σημείωση

 • Το [Encrypted PDF (Κρυπτογραφημένο PDF)] μπορεί να επιλεχθεί μόνο εάν η [File Format (Μορφή Αρχείου)] είναι ρυθμισμένη σε [PDF (PDF)] ή [HC-PDF (HC-PDF)]. Το [PDF/A (PDF/A)] δεν μπορεί να επιλεχθεί.

 • Για να κρυπτογραφήσετε ένα αρχείο PDF, θα πρέπει να ορίσετε έναν κωδικό ανοίγματος εγγράφου ή κωδικό άδειας.

Υπόμνημα

 • Τα στοιχεία ρύθμισης άδειας για εκτύπωση και επεξεργασία ενός αρχείου PDF ποικίλουν ανάλογα με το επίπεδο κρυπτογράφησης.

 • Μια άδεια για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο, μία άδεια για την εξαγωγή κειμένου και γραφικών, και μια άδεια για να αλλάξετε ένα έγγραφο εμφανίζονται μόνο αν έχετε επιλέξει [Ενεργοποίηση] ή [Εφαρμογή Προεπιλεγμένου Κωδικού] για τον [Κωδικό Αδειών].

 1. Πατήστε [Σάρωση] ή το κουμπί (SCAN).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Επιλέξτε μέθοδο σάρωσης.

  Αποστολή σαρωμένων δεδομένων ως συνημμένο σε e-mail

  Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε μνήμη USB

  Αποθήκευση σαρωμένων δεδομένων σε έναν κοινόχρηστο φάκελο

  Καθορίστε έναν προορισμό ακολουθώντας τη διαδικασία για την επιλεγμένη μέθοδο σάρωσης.

 4. Πατήστε [Encrypted PDF (Κρυπτογραφημένο PDF)] στην καρτέλα [Image Settings (Ρυθμίσεις Εικόνας)].

 5. Επιλέξτε [Encrypt (Κρυπτογράφηση)], επιλέξτε επίπεδο κρυπτογράφησης και μετά πατήστε [Next (Επόμενο)].

 6. Για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης ανοίγματος εγγράφου, πατήστε [Enable (Ενεργοποίηση)] ή [Apply Default Password (Εφαρμογή προεπιλεγμένου κωδικού πρόσβασης)].

  Για να επιλέξετε [Apply Default Password (Εφαρμογή προεπιλεγμένου κωδικού πρόσβασης)], πρέπει να καταχωρήσετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης από τις [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] > [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Scanner Setup (Διαμόρφωση σαρωτή)] > [Default Settings (Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)] > [Encrypted PDF Setting (Ρύθμιση κρυπτογραφημένου PDF)] εκ των προτέρων.

  Διαμόρφωση διαχειριστή

 7. Εισάγετε έναν κωδικό και έπειτα πατήστε [ΟΚ].

  Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 32 χαρακτήρες.

 8. Εισάγετε έναν κωδικό ξανά και έπειτα πατήστε [ΟΚ].

 9. Για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης άδειας, πατήστε [Enable (Ενεργοποίηση)] ή [Apply Default Password (Εφαρμογή προεπιλεγμένου κωδικού πρόσβασης)].

 10. Εισάγετε έναν κωδικό και έπειτα πατήστε [ΟΚ].

  Ένας κωδικός πρόσβασης άδειας δεν μπορεί να είναι ο ίδιος με έναν κωδικό πρόσβασης ανοίγματος εγγράφου. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 32 χαρακτήρες.

 11. Εισάγετε έναν κωδικό ξανά και έπειτα πατήστε [ΟΚ].

 12. Επιλέξτε μία άδεια για εκτύπωση, και στη συνέχεια πατήστε [Επόμενο].

 13. Επιλέξτε μία άδεια για εξαγωγή, και στη συνέχεια πατήστε [Επόμενο].

 14. Επιλέξτε μία άδεια για επεξεργασία, και στη συνέχεια πατήστε [Επόμενο].

 15. Ελέγξτε τη ρύθμιση ασφάλειας, και, στη συνέχεια, πατήστε [Ναι].

 16. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).