Καταχώρηση ενός υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος

Καταχωρήστε το όνομα του υπολογιστή προορισμού, τη διεύθυνση IP και τον αριθμό θύρας πριν χρησιμοποιήσετε σάρωση σε υπολογιστή στο δίκτυο TWAIN.

Μπορείτε να καταχωρήσετε έναν Η/Υ στο ίδιο δίκτυο με τον προορισμό σάρωσης.

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής].

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές για να επιλέξετε [Network Scan Destination (Προορισμός σάρωσης δικτύου)].

 3. Πατήστε [Καταχώρηση] μίας καταχωρημένης τοποθεσίας.

  Για την επεξεργασία καταχωρημένων αριθμών ομάδας, επιλέξτε [Επεξεργασία].

 4. Εισαγάγετε έναν προορισμό στο [Προορισμός].

 5. Εισάγετε έναν προορισμό.

  Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 16 χαρακτήρες.

 6. Πατήστε [OK].

 7. Πατήστε [Διεύθυνση Προορισμού].

 8. Εισάγετε μία διεύθυνση IP, το όνομα κεντρικού Η/Υ, ή το όνομα του Η/Υ.

  Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 64 χαρακτήρες.

 9. Πατήστε [OK].

 10. Πατήστε [Αρ. Θύρας].

 11. Εισάγετε έναν αριθμό θύρας και έπειτα πατήστε [ΟΚ].

 12. Πατήστε [Κλείσιμο] στην οθόνη επιβεβαίωσης.

 13. Πατήστε το [Πίσω] μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

Για να αλλάξετε το όνομα υπολογιστή και τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας μετά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης σαρωτή, εκκινήστε τη διαμόρφωση δικτύου, επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης και μετά αλλάξτε τις καταχωρημένες πληροφορίες σε σάρωση σε υπολογιστή.

 1. Κάντε κλικ στο [Start (Έναρξη)] και μετά επιλέξτε [All Programs (Όλα τα Προγράμματα)] > [Okidata (Okidata)] > [ActKey (ActKey)] > [Tools (Εργαλεία)] > [Network Configuration (Διαμόρφωση δικτύου)].

 2. Κάντε δεξί κλικ στο [Show Network Configuration (Εμφάνιση διαμόρφωσης δικτύου)] στη γραμμή εργασιών.

 3. Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή που θα χρησιμοποιηθεί και μετά επιλέξτε [Properties (Ιδιότητες)] από το μενού [Scanner (Σαρωτής)].

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα [Register (Καταχώρηση)].

  Εμφανίζονται οι πληροφορίες του υπολογιστή, το όνομα του υπολογιστή, η διεύθυνση IP και ο αριθμός θύρας. Δεν χρειάζεται να ορίσετε το όνομα υπολογιστή, επειδή το όνομα του κεντρικού υπολογιστή λαμβάνεται αυτόματα.

  Παρά το γεγονός ότι η τιμή ρύθμισης της διεύθυνσης IP του υπολογιστή εμφανίζεται αυτόματα, εάν εγκατασταθούν πολλαπλές κάρτες δικτύου στον υπολογιστή, εμφανίζονται πολλαπλές διευθύνσεις IP. Επιλέξτε τη διεύθυνση IP της κάρτας δικτύου που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή. Αλλάξτε την τρέχουσα ρύθμιση για τον αριθμό θύρας που εμφανίζεται εάν είναι απαραίτητο.

 5. Αφού όλες οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί. κάντε κλικ στο [Register (Καταχώρηση)] για να καταχωρήσετε τη ρύθμιση στη συσκευή.

  Εάν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και δεν μπορεί να συνδεθεί, παρουσιάζεται ένα σφάλμα κατά την καταχώρηση. Εάν οι πληροφορίες υπολογιστή, όπως το όνομα υπολογιστή, διεύθυνση IP και αριθμός θύρας αλλάξουν, πρέπει να καταχωρήσετε εκ νέου τις πληροφορίες.

 1. Επιλέξτε [Application (Εφαρμογή)] > [OKIDATA (OKIDATA)] > [Scanner (Σαρωτής)] > [Network Scanner Setup Tool (Εργαλείο διαμόρφωσης σαρωτή δικτύου)].

 2. Επιλέξτε τη συσκευή από το πλαίσιο διαλόγου [Scan Settings (Ρυθμίσεις σάρωσης)], κάντε κλικ στο [Register (Καταχώρηση)], καταχωρήστε το [Name (Όνομα)] και κεντρικό υπολογιστή στο [Register host address (Καταχώρηση διεύθυνσης κεντρικού υπολογιστή)] και μετά κάντε κλικ στο [OK (ΟΚ)].