Αφαίρεση υπολογιστή

Διαγραφή ενός καταχωρημένου υπολογιστή

Μπορείτε να διαγράψετε έναν Η/Υ που είναι καταχωρημένος σε αυτή τη συσκευή ως προορισμός σάρωσης.

  1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής].

  2. Πατήστε ή αρκετές φορές για να επιλέξετε [Network Scan Destination (Προορισμός σάρωσης δικτύου)].

  3. Πατήστε [Διαγραφή] ενός στοιχείου για να το διαγράψετε.

  4. Πατήστε [Ναι] για επιβεβαίωση.

  5. Πατήστε το [Πίσω] μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

Χρησιμοποιώντας τη διαμόρφωση δικτύου (Windows)

  1. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Όλα τα Προγράμματα] > [Okidata] > [ActKey] > [Εργαλεία] > [Διαμόρφωση Δικτύου]..

  2. Κάντε δεξί κλικ στο [Εμφάνιση Διαμόρφωσης Δικτύου] στη γραμμή εργασιών.

  3. Επιλέξτε [Ιδιότητες] από το μενού [Σαρωτής].

  4. Κάντε κλικ στην καρτέλα [Αφαίρεση Καταχώρησης].

  5. Επιλέξτε το όνομα του Η/Υ για διαγραφή καταχώρησης, και μετά κάντε κλικ στο [Διαγραφή Καταχώρησης].