Ορισμός έναρξης του ActKey κατά τη χρήση σάρωσης σε υπολογιστή

Μπορείτε να ρυθμίσετε έτσι ώστε το ActKey να ξεκινά όταν επιλέγετε [Scan To Computer (Σάρωση σε υπολογιστή)] στη συσκευή.

  1. Πατήστε [Έναρξη] και στη συνέχεια επιλέξτε [Συσκευές και Εκτυπωτές].

  2. Κάντε δεξί κλικ στο [ΟΚΙ MC873] και στη συνέχεια [Scan properties (Ιδιότητες σάρωσης)].

    Αν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου [Έλεγχος Λογαριασμού Χρήστη], κάντε κλικ στο [Ναι].

  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα [Συμβάντα].

  4. Επιλέξτε ένα συμβάν από την [Επιλογή συμβάντος].

  5. Επιλέξτε [Έναρξη αυτού του προγράμματος] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [ActKey].

  6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 έτσι ώστε όλα τα συμβάντα να έχουν οριστεί σε [ActKey].

  7. Kάντε κλικ στο [ΟΚ].